Annonce
Læserbrev

Debat: Man kan ikke sammenligne med andre bevaringsdebatter

Lokaldebat: Jeg vil gerne præcisere, hvorfor mange lokale tøsinger har blandet sig i debatten om den planlagte lukning af portbygningerne ved Valdemars Slot.

For det første er der ingen på Tåsinge, der ønsker slottet jævnet med jorden eller ødelagt af påkørsler. Tværtimod.

Og at sammenligne med øvrige kulturarv bevaringsdebatter dur simpelthen ikke.

Debatten og affødte protester handler om, at man kort og godt meddeler, at man vil prøvelukke en offentlig vej. Portbygninger eller ej er det sagshåndteringen, der først og fremmest er under kritik her.

For det siger jo sig selv, at der omgående rejses spørgsmål til trafikafviklingen, samt til spørgsmålet om vende- og parkeringspladser. Det er jo ikke søndagsturen, det handler om for Tåsinges borgere, men om den daglige brug.

Men også om de problematikker mange forestiller sig med trafikafviklingen. Kan Jydevej, Gl Nybyvej bære den omdirigerede trafik, der må den vej? Kan Grønnegade og Troense Strandvej? Og hvis man, som der står i avisen, havde planlagt at fjerne skiltet til slottet Sundbrokrydset/Eskærvej og i stedet lade alle turister køre til slottet ad Nørreskovvej, hvordan forestiller man sig så, at alle disse biler og busser, alle skal vende og parkere på den lille offentlige parkeringsplads ved Slotshagen Strand?

Hvis man ville have lokalbefolkningen med på projektet, burde man have været åben og indkaldt til møde eller man kunne have lagt planerne for trafik og parkeringsafvikling offentligt frem i avisen, sammen med informationen om lukningen af vejen.

Man er nødt til at forholde sig nøgternt til den kendsgerning, at man ikke kan lukke en offentlig vej, uden at høre de lokale om de spørgsmål de måtte have til et projekt, der berører deres dagligdag.

Jeg kunne aldrig drømme om at gå imod bevarelse af hverken natur eller kulturarv nogen steder. Men jeg blandede mig i debatten dels for at påpege netop problemet med manglende information om trafikafviklingen og dels for at minde om de problematikker, der også er med al for høj fart på Nørreskovvej og de skrinlagte hastighedsdæmpende foranstaltninger, der i sin tid var planlagt i hele området omkring Nørreskovvej, Vievej, Ambrosiusegen og Slotshagen.

Det er nemlig ikke bare portbygninger, der er i fare for påkørsel, men i høj grad også bløde trafikanter, der færdes i et smukt rekreativt område, hvor øhavssti, turistbusser, lokale på spadseretur og kulturarvsturister mødes, og navnligt om sommeren opstår der mange farlige situationer i mødet mellem bløde trafikanter og billister/motorcyklister med alt for høj fart.

Annonce
Arkivfoto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Trafik. Venstre ved man, hvor man har?

Synspunkt: For nylig havde Venstre følgende indlæg på Facebook med ledsagende grafik: ”Venstre stod inden valget i spidsen for en stor investeringsplan, som skulle sikre investeringer i en lang række vigtige vejprojekter. Den plan har Socialdemokratiet revet i stykker. Og dermed har Socialdemokratiet sat de vigtige vejprojekter i stå. Det gælder fx. en udvidelse af E20 syd om Odense. Imens holder bilisterne i Region Syddanmark i kø.” Ud over at det er en meget primitiv måde at fortælle tingene på, er det faktuelt forkert. Venstre har haft mange år som regeringsparti, hvor partiet kunne have sørget for udvidelsen af E20 hen over Fyn i al almindelighed og stykket syd om Odense i særdeleshed, men det er som bekendt ikke sket. Ifølge de nuværende aftaler er der afsat midler til at færdiggøre E20 mellem Odense vest og Aarup, herefter følger stykket mellem Aarup og Nørre Aaby. Først når disse to strækninger er udbygget, vil man efter planen tage hul på stykket mellem Svendborg-motorvejen og Odense vest. Sidstnævnte strækning er den, som Venstre nævner på Facebook. Den vil tidligst stå færdigt i 2027 ifølge Vejdirektoratets planer, altså om syv, skriver syv år. Og hvis den ikke kommer med i regeringens kommende infrastrukturplan, som skal binde landet bedre sammen og tilgodese både vejtrafikken og den kollektive trafik, så har det længere udsigter end syv år. Så man kan kun opfordre Venstre til at få forhandlet en ordentlig aftale i hus inden da. Når bilerne holder i kø, er det fordi, der er sket et uheld. Uheld sker, når man kører for hurtigt og for tæt på de forankørende. Som hyppig bruger af E20 fra Odense og over Lillebælt er det mit indtryk, at stykket mellem Nørre Aaby og Aarup er det sværest fremkommelige. I teorien må man køre 130 km/time i personbil, men kommer man fra Jylland klumper trafikken sig sammen, når der kun er to spor. Mange bilister kører alt for stærkt efter forholdene og holder ikke afstand. Det resulterer i ”elastik-kørsel”, farlige opbremsninger og færdselsuheld. Ved almindelig trafiktæthed kommer man faktisk hurtigere frem fra Aarup og østpå, hvor der p.t. er en generel øvre grænse på 80 km/time for alle køretøjer, resulterende i en glidende afvikling af trafikken. Men Venstre ved man, hvor man har. Deres protegeer, erhvervsrådene og erhvervschaufførerne, er rasende over ”spildtiden” i trafikken. Mange personbiler kører for stærkt efter forholdene og forårsager ulykker. Det resulterer i, at så ”holder bilisterne i Region Syddanmark i kø”. Det sker også med lastbiler, som kun må køre 80 km/time på motorvej. Den grænse er der meget få chauffører, der overholder. Og når ulykken sker, med én eller flere lastbiler involveret, går trafikken helt i stå, og så ”holder bilisterne i Region Syddanmark for alvor i kø”. I laaang tid. For at få en mere glidende afvikling af trafikken på E20 syd om Odense foreslås hastigheden på strækningen nedsat til 80 km/time for alle køretøjer. Det vil som sidegevinst give mindre skader ved trafikuheld, mindre belastning af sygehusvæsenet, mindre støj samt mindre udslip af CO2, NOx og partikler fra såvel person- som lastbiler. Vi savner politikere, der vil forhandle sig frem til landets bedste i stedet for at klage over, at deres plan ikke blev til noget. Politikere, der tør stå frem og sige, at det ikke er en menneskeret at ”tonse” af sted med for høj hastighed og med for kort afstand til de forankørende. Og vi savner bilister, der viser mere hensyn i trafikken.

Odense

Hundeejer: Barfoed-skilte er idioti

Fyn

Vildt uheld på E20: Tidligst om en måned har politiet et svar

Annonce