Annonce
Debat

Debat: Landbrug & Fødevarer står helt på mål for vores annoncer

Svin: Kjeld Hansen beskylder i Avisen Danmark lørdag Landbrug & Fødevarer for at lyve og manipulere i annoncer, vi har indrykket om antibiotikaforbruget i dansk griseproduktion.

Kjeld Hansen præsenterer sig som gårdejer og journalist. For folk der ikke kender ham, så er han også landets formentlig største hader af moderne landbrug, som han aldrig forsømmer en mulighed for at kritisere. Om der er belæg for det eller ej.

Denne gang – som så ofte før – er der ikke fugls føde på kritikken – og lad mig da bare slå fast: Landbrug & Fødevarer står helt på mål for annoncen.

Vi taler selvfølgelig sandt, når vi skriver, at danske griseproducenter har et lavt antibiotikaforbrug – også når vi bruger formuleringen ”danske grise får mindre antibiotika end de fleste”.

Vi skriver klart og tydeligt ved grafen, at der er tale om mg. pr. produceret kg. husdyr. Vi skriver også i brødteksten, at ”Danmark har et af verdens laveste forbrug af antibiotika i husdyrproduktionen”. Og for at det ikke skal være nok, så skriver vi i teksten efterfølgende, at ”Danmark endnu en gang er det land med det laveste antibiotikaforbrug i husdyrproduktionen, når vi sammenligner med øvrige europæiske lande med en stor griseproduktion”.

Vi kan kun drømme om, at vi har sammenlignelige tal i Europa udelukkende baseret på antibiotikaforbruget til grise, men det er desværre ikke alle lande, der har lige så god styr på forbruget og er lige så transparente som Danmark.

Til gengæld ved vi, at de lande, man typisk finder grisekød fra i danske supermarkeder, altså de lande vi viser i annoncen, har en stor griseproduktion, og at en væsentlig del af antibiotikaforbruget i husdyrproduktionen i de lande, inklusiv Danmark derfor går til grisene. Det er tale offentlige data fra EU’s lægemiddelagentur og de bedste, der er til rådighed.

Kjeld Hansen skriver også, at rapporten advarer mod at bruge data, som vi gør i annoncen.

Naturligvis kan man ikke bare tage rapporten og sammenligne det hele, alle tal og alle lande én til én. Netop derfor sammenligner vi ikke de store griseproducerende lande med for eksempel Norge, der har en stor lakse-produktion og derfor helt naturligt har et andet og lavere antibiotikaforbrug. Vi har til gengæld Holland med, som viser, at vi ikke er de eneste i Europa, som er i stand til at producere mange grise uden et højt antibiotikaforbrug.

Annonce
Erik Larsen
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Julestjerner til alle

Klumme For abonnenter

Gamle nyheder, 1994: Over 100.000 ulovlige kanonslag beslaglagt i Svendborg

1994 138.534 ulovlige kanonslag blev i weekenden fundet og beslaglagt af politiet i Svendborg. Fyrværkeriet lå hos to mænd på henholdsvis 26 og 33 år, men endnu i aftes havde politiet i Svendborg ikke med sikkerhed kunnet fastslå, hvorfra fyrværkeriet stammer. Den 26-årige mand, der er fra Svendborg, hævder at have købt det af en mand i Nyborg, der dog under langvarig afhøring i går nægtede at have solgt kanonslagene. Kæmpepartiet lå på to lagre i Rudkøbing og et i Svendborg, og ifølge politiet opbevaret helt i strid med alle sikkerhedsregler. Kanonslagene har en meget kraftig knaldeffekt, men alt tyder på, at det kun var lykkedes at videresælge en meget lille del af partiet, før politiet slog til. 1969 Folketingsmand, chefredaktør Jens Peter Jensen, Odense har ladet sig opstille til det fynske amtsråd – efter sigende med det stille håb at kunne blive amtsborgmester, hvorefter han skulle være villig til at kvitte sit folketingsmandat. Han er af Venstre-vælgerforeningerne i Odense Storkommune blevet opstillet som spidskandidat, dog ikke uden en drabelig holmgang med andre, der havde samme ønske. Der måtte efter forlydende fire afstemninger til, før positionen var sikret. Det ventes, at der også kommer en amtsrådsliste fra Venstre på landet i Odense og Assens Amter, efter forlydende med amtsrådsmedlem H. Kryger Madsen som spidskandidat og endelig en liste fra Svendborg Amt. 1944 Alle vordende mødre ved, hvor umuligt det er at skaffe garn til tøj til den ventede baby. Man skal være meget heldig, om man skal kunne få noget i forretningerne, men ellers må man udnytte ældre søskendes eller andre slægtninges overskud af strikkede beklædningsgenstande, der så trevles op og strikkes om. Det kommer derfor som en glædelig overraskelse, at Odense Kamgarnsspinderi i januar, februar og marts 1945 har besluttet at levere 30 fed af sit lækre, varmende ”Hjertegarn” til vordende mødre. Man meddeler i dag, at garnet kun leveres efter skriftlig anmodning til spinderiet, og at denne skal være ledsaget af en erklæring fra læge eller jordemoder om, hvornår barnet ventes født.

Annonce