Annonce
Læserbrev

Debat: Hvordan kan politisk udvalgsarbejde gå hen og blive "bandearbejde"?

Læserbrev: I en artikel i Fyns Stiftstidende og Fyns Amts Avis den 9. februar refererer journalist Ole Grube fra Teknik- og Erhvervsudvalgets (TE-udvalgets) udvalgsmøde, et projekt for etablering af en cykelsti i Kirkeby under overskriften: ”Stenstrupbande kæmpede forgæves for cykelsti”.

Af artiklen fremgår det, at to medlemmer af TE-udvalget, Torben Frost (S) og René Hahr (V) foreslog og kæmpede for projektet for etablering af en cykelsti i Kirkeby. Cykelstiprojektet indgår i Trafiksikkerhedsplanen 2015-2019, som en ny 1,8 km dobbeltrettet cykelsti fra Gemalvej til Hovedvejen i Kirkeby og projektet har været højt prioriteret på prioritetslisten i mange år, og efter etablering af cykelstierne langs Dronningemaen i Svendborg, er Kirkebyprojektet rykket op som nummer et på prioritetslisten.

De to udvalgsmedlemmer har ikke taget projektet ud af den blå luft, idet cykelstiprojektet også er et stort ønske fra borgergrupperne i det Stenstrup-Lunde-Kirkeby, og borgergrupperne valgte at fremlægge projektet (igen) for politikerne ved et formøde til byrådsmødet i Kirkeby den 26. november 2019. Efterfølgende har undertegnede på vegne af de tre lokale borgergrupper sendt en opfølgende projektomtale til TE-udvalgetsformand Flemming Madsen, og projektet kom således på TE-udvalgets møde den 6. februar.

En trafiksikkerhedsplan er en beskrivelse af kommunens visioner og mål for trafiksikkerheden og planen godkendes af det samlede byråd. Projekter udvælges efter fastlagte fokusområder og efter dataindsamlinger, uheldsanalyser/trafikdræbte og neutrale kriterier som trafiktæthed, belysning, hastighed m.v. derefter indplaceres de på en prioritetsliste, så de kan vedtages og sættes i gang af TE-udvalget.

Udvalget besluttede at opdele/splitte projektet i Kirkeby i to dele og indstillede kun første etape af cykelstiprojektet fra Gemalvej til Issø-skolen i Kirkeby. Udvalget besluttede samtidigt at droppe anden etape af cykelstien fra Issø-skolen til Hovedvejen, hvilket er uforståeligt, idet anden etape betegnes også som særdeles trafikfarlig. Det kunne være af økonomiske grunde, men de resterende budgetmidler er omfordelt til to andre projekter i henholdsvis Rantzausminde og Tåsinge.

Og igen: Lokale politikere og medlemmer af lokale borgergrupper skal ikke betegnes som "bander", når de udfører politisk arbejde ud fra visioner og mål som anført i trafiksikkerhedsplanen. Spørgsmålet er, om der er sket et skred i måden man beslutter trafiksikkerhedsprojekter på i udvalget, for hvordan kan det pludselig handle ud fra begrebet ”fordele sol og vind lige,” når det er fastlagt i trafiksikkerhedsplanens vision og mål formuleringer, at det i høj grad er neutrale indikatorer, der anvendes som kriterier, når udvalget skal prioritere projekter.

Som medlem af en borgergruppe kan jeg ikke slippe en grim tanke "er der en skjult dagsorden" ved TE-udvalgets udvalgsmøder, eller er det regulært "bandearbejde"?

Gud forbyde at jeg igen nævner politisk og borgergruppearbejde som "bandearbejde", for hvem vil i disse tider betegnes som en person, der laver banderelateret arbejde?

Annonce
Johannes Damkjær (til venstre) medlem af borgergrupperne Stenstrup/Lunde/Kirkeby. Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn

Vildt uheld på E20: Tidligst om en måned har politiet et svar

Odense

Hundeejer: Barfoed-skilte er idioti

Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1945: Færdselsuheld på Lyø for første gang i mange år

1995 Stiftstidendes medarbejder Bo Østlund kunne ikke finde sin tandbørste, men kæresten og passet var klar til London, da DR’s ”Husk lige tandbørsten” rullede over skærmen i aftes. Den fynske journalist var deltager i Casper Christensens populære underholdningsshow, hvor det gælder om at løse en opgave på tid. Da drejescenen svingede rundt, rummede den foruden Bo Østlunds skrivebord og to kolleger fra Odense også adskillige stakke af dagens Fyens Stiftstidende, der indeholdt bogstaverne til titlen på en kendt London-muscial. Med kollegernes hjælp fik Bo Østlund løst opgaven, og efter en nat på Hotel d’ Angleterre venter der Bo og hans kæreste en musical-oplevelse i London. 1970 Efter tre dages intenst flyttearbejde forlader Civilforsvarets Sektion Fyn i dag det gamle slot i Sandholt-Lyndelse, hvor korpset i snart 28 år har haft til huse. De 87 værnepligtige og den faste stab af officerer indlogeres nu under mere tidssvarende forhold på CF-kasernen i Middelfart, mens det har været nødvendigt at afskedige det civile personale på 10 ansatte. Flytningen, der sker af besparende årsager, rammer ikke alene det afskedigede personale hårdt. Det er med vemod, at den lokale befolkning siger farvel til garnisonen og den tryghed, som de mange CF-ere var med til at skabe. Blandt den faste stab af officerer er der tre af korpsmestrene, som var med til at flytte ind på det gamle slot i 1942. 1945 For første gang i mange år skete der i går en form for færdselsuheld på Lyø. Gdr. Jørgen Chr. Jørgensen var på vej ned til damperen med et læs kløverfrø. Da køretøjet befandt sig på Postbanken gled en sæk ned mellem hestene og vognen, og derved blev dyrene sky og satte i vildt løb fremefter. Gdr. Jørgensen faldt ned og kom til at sidde på vognstangen, mens køretøjet fortsatte ud over anløbsbroen. Den tunge vogn blev stående på molen, mens vognstangen knækkede og seletøjet blev revet over. Gdr. Jørgensen blev med tømmen om den ene arm og ben slynget ud over hestene, der også faldt i vandet. Det lykkedes for gdr. Jørgensen at komme fri og redde sig i land, men begge heste druknede.

Annonce