Annonce
Debat

Debat: Holdninger og handlinger på plejehjemmene

Annonce

Synspunkt: Ingen i det ganske land kan være eller vil være uenig i, at sådan som vi p.t. læser, at beboere på nogle af landets plejehjem bliver behandlet, slet ikke er i orden - at det på ingen måde er værdigt at behandle andre mennesker sådan.

Og nu er der så begyndt at komme en debat om tilsyn, og tilsyn af hvem og tilsyn hvornår. Men tror vi virkelig, at det er kontrol, der skal til, for at forholdene på plejehjemmene bliver ordentlige? Kontrollen kan måske godt rette op på nogle utilstrækkelige procedurer og rette evt. fejl, hvilket er rigtig godt. Men den helt store ændring af hverdagen på plejehjemmet, tror jeg ikke kontrollen eller tilsynet alene vil have.

Så nævner vi normeringerne. Der er alt for få medarbejdere på de enkelte plejehjem, og det er derfor, der sker svigt i forhold til omsorgen for de enkelte borgere. Hvis blot der var nogle flere ansatte, så ville alt være meget bedre. Og ja, øgede normeringer kan gøre noget, og det er vigtigt med nok hænder alle døgnets timer. Men jeg tror heller ikke øgede normeringer vil fjerne de triste og helt umenneskelige hændelsesforløb, som vi p.t. får præsenteret i nyhederne.


Det jeg tror, det helt overordnet handler om, er holdninger og menneskesyn. Det enkelte plejehjem skal være gennemsyret af de rette medmenneskelige holdninger og et menneskesyn, hvor mødet med andre mennesker sker i ligeværdighed og med respekt.


Så nævner vi kompetencer. De ansatte medarbejdere er ikke fagligt dygtige nok, de mangler måske noget viden og nogle færdigheder i forhold til de mange forskellige problemstillinger som borgerne repræsenterer. Og ja, udbygning af kompetencer kan også gøre en hel del, men igen, så tror jeg heller ikke de faglige kompetencer vil fjerne de helt grelle forløb, der finder sted nogle steder.

Det jeg tror, det helt overordnet handler om, er holdninger og menneskesyn. Det enkelte plejehjem skal være gennemsyret af de rette medmenneskelige holdninger og et menneskesyn, hvor mødet med andre mennesker sker i ligeværdighed og med respekt. Og her er lederen alfa og omega. Lederens holdninger som konstant skal afspejles i hendes (hans) handlinger vil være helt udslagsgivende for, hvordan miljøet er på det enkelte plejehjem. Lederen skal gå foran og vise vejen med sine handlinger og skal selvfølgelig sørge for øvrige medarbejdere ”retter ind” i forhold til den linje plejehjemmet (og kommunen) har lagt.

Så ansættelse af de rigtige ledere suppleret med tilstrækkelige normeringer og de rette kompetencer hos medarbejderne, så kan vi næsten overflødiggøre tilsynene.

Nedenstående citat synes jeg siger meget klart, hvad det handler om:

”Når jeg bliver gammel, vil jeg gerne mødes af en, der vil hjælpe mig med det, jeg ikke selv kan mere, som vil behandle mig med respekt, så jeg kan bevare min værdighed hele livet, uanset hvordan jeg har det. Jeg vil gerne mødes af et menneske, der har empati – altså det med at tage sine egne sko af og den andens på for at mærke, hvor det trykker. Og så vil jeg gerne mødes af et menneske, der både vil holde af mig og om mig, for det er det, der betyder noget. Og alle de andre ting kan være ligegyldige.” (af tidligere plejehjemsleder og ældreminister Thyra Frank).

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce