Annonce
Debat

Debat: Giv nu Sixtus de tilladelser

Det er en befrielse at læse Jens Kjeldsens og Gurli Bargholts indlæg i avisen den 5. juli 2019. Det er vigtigt at dialogen bliver lidt mere nuanceret og objektiv.

Som naboer til Sixtus gennem 10 år har vi har aldrig været generet af aktiviteterne omkring Sixtus' arrangementer. Tværtimod har det været berigende at opleve fyrværkeri, fotosessions, brudepar samt forskellige aktiviteter i den offentlige park, som støder op til Sixtus.

Det får området til at være et aktivt miljø, og ikke et plejehjem eller en stille vej, hvor livet er fjernet, og der kun er skallen tilbage af nærmiljøet i Fænøsunds omgivelser. Og som er en del af Fænøsunds dna.

Sixtus blev opført i 1912 - sikkert længe før Teglgårds Venner valgte at bosætte sig i de smukke omgivelser. Det er næsten ligesom landmanden, som har boet på sin fædrende gård med sin svinefarm, og hvor byen til sidst omslutter ham, så han bliver tvunget i knæ.

Teglgårds Venner må have været klar over, hvad de flyttede ind til? Nu skal deres egen disposition vedrørende valg af bolig gøres til et subjektivt chikaneri af en veldrevet og ansvarlig virksomhed. Dette med en ”opbakning” af ”venner”, som bor langt fra hotellet og som er stemmekvæg.

Vi er helt med på, at Teglgårds Venners primære formål er at få lukket Sixtus' aktiviteter ned, så alt liv forsvinder omkring dem. De næste der skal tvinges i knæ er vel Restaurant Fænøsund? For der holdes også fester hele året rundt. Og derefter skovfogedboligen, som hvert år til jul sælger gran og juletræer. Det skaber jo en del trafik og støj i december - ønsker man, at den aktivitet også lukkes ned for at få skabt et ”refugium” for de få og fjerne mangfoldigheden for flertallet (borgerne og gæsterne som bruger Sixtus)?

Det drejer sig også om arbejdspladser. Vi er ikke klar over, hvor mange der arbejder på Sixtus, men uden tvivl vil en udvidelse skabe flere arbejdspladser og flere skatteindtægter til kommunen, og sikkert også mere liv, trafik og støj og hvad så? Hvis det bliver for meget kan man jo vælge at flytte et andet sted hen.

Vi mener, at Middelfart Kommune i rigtig stor grad har lyttet til Teglgårds Venner gennem hele processen og fundet en god løsning - både for de naboer, som bor tættest på, og som føler sig generet af Sixtus-aktiviteterne, og for dem, som bor langt fra og kun er generet af en øget trafik.

Giv nu Sixtus de tilladelser, der er nødvendige, så de kan forskønne området med deres arkitektonisk rigtig flotte projekt. Det er et smukt byggeri, som passer ind i miljøet.

Kære Middelfart Kommune giv nu Sixtus den byggetilladelse og stop med at bruge mere energi på foreningen Teglgårds Venner. De besidder efter vores mening ikke nogen form for objektivitet og situationsfornemmelse.

Hilsen ” Sixtus Venner”

Annonce
"Kære Middelfart Kommune giv nu Sixtus den byggetilladelse og stop med at bruge mere energi på foreningen Teglgårds Venner. De besidder efter vores mening ikke nogen form for objektivitet og situationsfornemmelse." Sådan skriver læserbrevsskribenterne Finn og Marian Paulsen, som underskriver sig som Sixtus Venner. Foto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Debat: Vores demokrati betaler prisen for Big Techs angreb på de lokale annoncekroner

I dag melder Jysk Fynske Medier ud, at mediehuset skal spare 117 mio. kr. i 2020 - samlet 228 mio. kr. fra 2022. En udmelding, der gør ondt på alle os, der er af den opfattelse, at journalistisk redigerede medier er en af grundpillerne i vores demokrati. Situationen er ikke unik for Jysk Fynske Medier. Sparerunden er en øvelse, vi desværre har set alt for mange af de senere år – fordelt over hele landet både lokalt, regionalt og landsdækkende.Besparelserne kommer som konsekvens af en medie- og annonceudvikling, der disse år rammer de lokale og regionale medier ekstra hårdt. Annonceomsætningen bevæger sig i store linjer fra print til digital, og fra de danske medier til techgiganter som Facebook og Google. I 2018 stod de to giganter for 61 procent af den danske annonceomsætning på internettet. Ikke mange ører af den indtjening er ført tilbage til og investeret i dansk indholdsholdsproduktion og journalistik. Og det har konsekvenser.En betydelig del af Facebook og Googles omsætning kommer fra lokale servicevirksomheder og den lokale detailhandel. Det er penge, som tidligere blev brugt på annoncering i lokale ugeaviser og lokale dagblade og som på den måde var med til at finansiere den lokale presse og dermed støtte det lokale demokrati. Ved årtusindskiftet havde de lokale og regionale ugeaviser på landsplan en print-annonceomsætning på knap 2,9 mia. kr. I 2018 havde samme medier en annonceomsætning på 1,24 mia. kr. Det svarer til et fald på 58 procent. Og alene fra 2017 til 2018 faldt annonceomsætningen med 154 mio. kr.Tilsvarende tendens ser vi for de regionale dagblade, der i 2014 havde en annonceomsætning på knap 425 mio. kr. I 2018 talte kasseapparatet bare 233 mio. kr. Det er dybt bekymrende tal, fordi det som bekendt alene er annoncekroner, der finansierer de lokale ugeaviser – og i nogen grad de regionale dagblade. Og på trods af, at mange i dag får deres nyheder fra diverse digitale kanaler, så er der fortsat flere end 2 millioner danskere, der ugentligt læser den lokale ugeavis på print.Annonceudviklingen har afledte konsekvenser og medfølgende udfordringer, som den danske mediebranche og efter bedste evne navigerer efter. Derfor er det mere end vigtigt, at vores folkevalgte politikere til foråret, når medieforhandlingerne begynder, ikke misser betydningen af noget af det allermest nære og demokratiske, vi har: De lokale og regionale medier.I medieaftalen 2019-2023, indgået af VLAK-regeringen i juni 2018, blev der givet en tiltrængt støtte til og fokus på betydningen af lokale og regionale medier. Klart og tydeligt endda. Det lød blandt andet, at det var en prioritet at sikre en bedre balance mellem landsdækkende og lokale samt regionale medier. Et konkret initiativ lød, at der fra og med 2020 skulle etableres en ny demokratistøttepulje med henblik på at støtte distrikts- og ugeaviser. Kontant lød støtten på 25 mio. kr. øremærket de lokale ugeaviser.Siden aftaleindgåelsen 2018 har vi imidlertid fået en ny regering og et flertal i Folketinget imod den nuværende medieaftale. Derfor er puljen med de 25 mio. kr. til ugeaviserne ikke blevet ført ud i livet. Det nye politiske flertal i Folketinget betyder forhåbentligt ikke, at de lokale og regionale medier ikke kan se frem politisk opbakning i et nyt medieforlig. Detaljen er bare, at vi endnu ikke ved, om det er tilfældet. Og mens vi venter, så bliver situationen for de regionale og lokale aviser samt ugeaviserne bare værre og værre.S-regeringen har kommunikeret et gentagende og tydeligt fokus på og ambitioner om at styrke det danske demokrati. At man vil sikre betingelserne for tillid til vores institutioner. Vi minder i den sammenhæng om, hvilken betydning de lokale og regionale medier har for nærdemokratiet, sammenhængskraften og det, der vedrører os alle - vores fælles hverdag.Derfor er det også glædeligt, at fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) til fagbladet Journalisten har udtalt: ”Regeringen lægger meget stor vægt på, at et stærkt lokalt demokrati også kræver en stærk lokal og regional presse. At vi har en lokal presse, der også kan dække det lokale politiske liv og sikre dækning af beslutningerne på rådhuset og i regionerne.”Journalistiske vagthunde er vigtige, men de lokale ugeavisers og dagblades store betydning ligger også i at skildre de begivenheder, der berører borgernes hverdag. Det kan være alt fra foreningslivet, kriminalitet i lokalområdet, åbningen af nye butikker, kulturarrangementer og sportsaktiviteter til de politiske debatter i kommunalbestyrelsen. Alene de godt 200 lokale ugeaviser i Danmark er forskellige både i redaktionelt omfang, oplag og prioritering af indhold, men de har hver for sig en vigtig rolle at spille i lokalsamfundene.De lokale og regionale medier skal tilpasse sig markedet og udvikle deres journalistiske og kommercielle produkt. Måske ugeaviserne i fremtiden skal udkomme i nye formater og på nye platforme. Tro os, forretningsmodellerne vendes, drejes og testes over hele landet. De svindende redaktioner og mediehuse kæmper. Viljen er der. Men det er ikke nok.Det er tvingende nødvendigt, at der fra politisk hold er fokus på betydningen af lokale og regionale medier, og at rammevilkårene for et mangfoldigt medielandskab opretholdes i en ny medieaftale. Lokale og regionale medier er en afgørende betingelse for et tillidsfuldt (lokalt) samfund og et velfungerende (lokalt) demokrati.Kilder: Mediernes annonceomsætning, side 9, kilde: Det Danske Reklamemarked 2018, IRM. Omregning til faste priser: Danmarks Statistik, Forbrugerprisindeks (basisår: 2015). Data bearbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.Annoncestatistik dagblade 2017 – 2019Annoncestatistik dagblade 2014 – 2016

Annonce