Annonce
Sydfyn

Debat: Giv børnene i Svendborg en røgfri skole

Læserbrev: Ingen af os ønsker, at vores børn begynder at ryge. Alligevel ser jeg jævnligt elever, der bruger deres frikvarter på at ryge. Selv om unge under 18 år ikke må købe tobak, så ryger de i løbet af skoledagen. Det hænger ikke sammen. Så lad os gøre skoletiden i Svendborg røgfri.

Mens du læser dette, er der i Danmark 9.000 børn mellem 11 og 15 år, der ryger cigaretter hver eneste dag. To elever fra hver skoleklasse vil senere i livet dø på grund af rygning, hvis vi ikke handler. Og heldigvis er der noget, vi her i kommunen kan gøre for at give vores børn en røgfri fremtid.

Flere og flere skoler gør skoletiden røgfri. Det betyder, at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen – hverken på skolens område eller udenfor. Og forbuddet gælder både cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe og lignende. Ved at indføre røgfri skoletid går man et skridt videre end lovgivningen, der alene forbyder rygning på skolens matrikel.

Og det giver god mening. For loven hindrer ikke, at de store elever kan står uden for skolen og ryge i frikvarteret. Selv om de rent faktisk ikke er gamle nok til at købe tobak.

En undersøgelse viser, at hver femte af de unge, der ryger, tog deres første hiv af en cigaret i skoletiden. Det synes jeg ikke, vi skal acceptere. Hvad eleverne gør i deres fritid, kan skolen ikke gøre noget ved. Men kan det være rigtigt, at de ryger, i den tid skolen har ansvar for dem? Det synes jeg ikke.

Fem kommuner har allerede besluttet, at alle deres folkeskoler skal have røgfri skoletid. Og flere skoler gør skoletiden røgfri for deres elever på eget initiativ. Resultaterne er ikke til at tage fejl af: Markant færre elever ryger, når skoletiden er røgfri.

Unge begynder ikke at ryge, fordi det smager godt, eller fordi de er fysisk afhængige. De begynder, fordi det giver fællesskab – et image og en attitude. Derfor skal tobak ikke være en del af det sociale liv på skolen. Rygning "smitter", så jo færre, der ryger på skolen, jo færre vil begynde på det.

Otte ud af ti danskere bakker op om røgfri skoletid. I Norge har alle skoler røg- og snusfri skoletid. Og det har virket. Danmark har fem gange så mange unge, der ryger, som Norge.

For kommunalt ansatte er arbejdstiden nu røgfri i 21 kommuner. Og vores børn har lige så meget ret til et røgfrit arbejdsliv, som vi.

Så kære skoler, skolebestyrelser, forvaltning og politikere – gør skoletiden røgfri i Svendborg. Hvis det kan lade sig gøre andre steder, kan det også lade sig gøre hos os.

Annonce
Foto: Katrine Becher Damkjær
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Debat: Vi skærer, hvor det gør ondt, mens der flyder millioner til Frederiksberg og Gentofte

Lokaldebat: Årets budgetlægning (i kommunerne red.) har været præget af stor usikkerhed og forsinkelse. Folketingsvalget kom sent, derefter var Socialdemokraterne og deres støttepartier længe om at få dannet en regering. I stedet for hurtigt at få lavet aftaler med kommuner og regioner, valgte den nye regering at holde sommerferie. Derfor vidste vi ikke, om vi skulle spare 25 eller 100 millioner før sidst i september. Det er ingen let opgave at være politiker i disse år. Vores udgiftspres stiger voldsomt år efter år på grund af flere ældre og flere borgere med tunge diagnoser. Og vores indtægter er meget under landets gennemsnit, så skal der skæres, hvor det gør ondt. Danmark mangler stadig en udligningsreform, der hjælper kommuner som vores. Når velstillede kommuner som Frederiksberg og Gentofte næste år får henholdsvis 90 og 50 millioner i udligning fordi de "har ryddet op i cpr. registret" og derfor mister indbyggere, er kommentarer vist overflødige. Heldigvis er vi i en situation, hvor den ansvarlige politik, de fleste af os har været enige om, gør, at det nu i nogle år er muligt bruge af opsparede midler. I år fremlagde administrationen et effektiviserings- og sparekatalog på 60 millioner med mange tidsler. Det gik heldigvis bedre end forventet, så der blev ”kun” brug for cirka 25 millioner. Det blev muligt at styre udenom de værste forslag omkring daginstitutionerne, skoleområdet, de tidlige indsatser, rengøring hos de ældre og reducering af nattevagter. Det lykkedes også at få et balanceret anlægsbudget, hvor rammen blev hævet fra 90-95 millioner. Det var vigtigt for Venstre, så vi også fortsat har penge til haller, skoler, trafiksikkerhed og cykelstier rundt i Faaborg-Midtfyn Kommune, samtidig med store beløb til byudvikling i Årslev.

Annonce