Annonce
Kerteminde

Debat: En ting er at have uret, men at indrømme det, er dumhed…

Poul Erik Sørensen og Birgit Høj ejer sommerhuset på Kikkenborg 29. Foto: Peter Ammitzbøll
Annonce

Læserbrev: I Fyns Stiftstidende torsdag udtaler udvalgsformand Jesper Hempler sig på baggrund af en arti­kel om vor situation efter Planklagenævnets afgørelse vedr. vor sag fra 13. marts 2015, hvor Kerteminde Kommunes tidligere trufne afgørelser kendes ugyldige.

Jesper Hempler skifter imidlertid ikke mening i forhold til hans udtalelse i samme forhold 17. november 2014. Noget må være galt, for så meget bør en politiker med juridisk ansvar ikke kunne ”pisse ved siden af potten”. Formentlig har Jesper Hempler helt misforstået udspørgeren om forholdet og ikke kendt til Planklagenævnets kendelse.

Jesper Hempler bliver først spurgt om en dispensation, og alene udtrykket har sikkert fået ham i det røde felt. Forholdet omkring de 3 kvadratmeter med mere er underlagt Lokalplan 33 af august 1990 og jf. Kerteminde Kommunes administration af forholdene i Kikkenborg frem til Lokal­plan 232 juni 2014 træder i kraft, kræves der ikke dispensation for de 3 kvadratmeter. De skulle blot have været ansøgt inden opførelsen i 1993. Men at ansøge var åbenbart noget nyt, der to år forin­den indførtes for Kikkenborg med lokalplanen ved kommunens overtagelse af byggesagerne fra Fyns Amt. Og byggesagskontorets praksis med at sylte erfarede overtrædelser for først at ”lade hammeren falde” hvis der kom en ansøgning fra borgeren om et eller andet, som f.eks. berigtigelse af BBR oplysninger, har præventivt haft en uheldig ”øget glemsomhed” som resultat.

Planklagenævnet har afgjort, at lokalplanen fra 1990 skal lægges til grund i forholdet, og Jesper Hempler kan såle­des ikke påberåbe sig ”rødt lys for overtrædelsen i 1993, når lysreguleringen først blev sat op i 2014”.

Udspørgeren udtaler i artiklen i FS: ”Har parret ikke fået en lærestreg, og nu er det på tide at få den her sag afsluttet”. Vi er slet ikke på linje med spørgsmålet. Men hvis vi udvider sætnin­gen til ”en lærestreg omkring Kerteminde Kommunes åbenlyse stupiditet”, er vi helt på linje, og kan yderligere tilføje udtrykket ”chikane”. Og jeg holder gerne en længere forelæsning for politi­kere og embedsmænd på baggund af indhøstede erfaringer fra de forløbne snart 6 år, hvis det måske skulle være målsætningen at ændre relationerne imellem politi­ker/embedsmand og bor­ger nu, hvor valgåret er begyndt.

Og kære Jesper Hempler, der går ”ikke en mand og er rigtig ked af det”. Der går et par glade sommer­husejere, som lige nu er møg-frustreret over, at forholdet kører videre i samme rille, mens der blæses på lokalplanens intentioner, forvaltningsreglernes eksemplificeringer og Plankla­genævnets afgørelse. Vi er kede af, at du åbenbart ikke rigtig bryder dig om kaffe, som vi au­gust 2015 inviterede til, men invitationen til dialogkaffe gælder stadig. Sikke en masse vi ellers sammen kunne have sparet Kerteminde Kommune, Planklagenævnet - og os selv for.

Men er ikke også vi medskyldige? – det handler jo kun om sølle 3 kvadratmeter. Det synes vi ikke! De 3 meter udgør en gylden mulighed for at få nyindrettet badeværelset og et lille bryg­gers. Og moderniseringen vil give os en betydelig større brugsværdi for vores dejlige sommerhus, - så hvorfor skulle vi dog afskrive vores retlige stilling.

Findes der dog ikke sanktioner for en udvalgsformand, tilsvarende en minister, der skal tale sandt og overholde lovregler? Jf. artiklen i FS 17. november 2014 udtaler JH, at ”der hvert år kommer en meddelelse fra BBR, hvor der står, at man har pligt til at reagere”. Og i torsdags udta­ler JH, ”at vi netop bad om, at dem, der havde forhold, der ikke levede op til den nye lokal­plan, skulle sørge for at lovlig­gøre det”. Vi har ikke fundet Kikkenborgere, der genkender udtalel­serne, men derfor kan de selvfølgelig godt være sande…

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce