Annonce
forside

Debat: En mere genial løsning af motorvejsproblemerne på Fyn

Læserbrev: John Lohff fra Als-brokomitéen havde et større indlæg i FAA 9/12 under "En gylden investering med Als-Fyn forbindelsen". Men den kan blive endnu mere gylden og mindre omkostningskrævende end det dyre og problemfyldte tredje spor over Fyn.

Se herunder mit forslag, som med ét hug vil få 30-50 procent eller mere af den vestgående (og modsatte trafik) væk fra nævnte strækning, Odense-Middelfart, hvis man følger min idé. Man vil spare ca. 150 km incl. slidtage, tid og brændstof/udledning af CO2 ved at køre ad det foreslåede vejforløb fremfor at køre til Lillebælt uden om Kolding og sydpå eller modsat.

Når man kører ad motorvej E20 mod vest og trafikken deles mod nord og syd efter Lillebæltsbroen, kører mindst 50 procent mod syd og resten mod nord. Det er selvfølgelig ikke alle, der skal videre til Tyskland, men en meget høj procent og navnlig tung trafik skal.

Trafik mod Sønderjylland og Tyskland før Odense vil med fordel kunne dreje fra motorvejen ved Odense og køre videre ad motorvejen mod Svendborg og så måske dreje af ved den nye udfletning ved Lumby. Den påtænkte motorvej kan anlægges på jomfrulig jord forbi Heden og forbi Brobyværk til Horne Land, hvor Als-broen skal forbinde Fyn med Als med en "almindelig gennemsejlingshøjde". Skibe med høje master kan sejle gennem det nærliggende Alssund med de oplukkelige broer her.

På Als er allerede etableret motorvej til grænsen og E45 fra Sønderborg, så det er "kun" de knapt otte km vejforløb på Als og de ca. 35 km på Fyn, der skal etableres som motorvej - så er Fyn og Als/Jylland bundet sammen incl. en bro på ca. 11 km. Man kan derved spare endnu en betydeligere dyrere Lillebæltbro og vejanlæg, som foreslået nord for Middelfart til Jylland, idet den nuværende E20 over Fyn sagtens kan klare trafikken i mange år uden et spor mere, når måske mindst 50 procent trafik, og navnlig tung trafik, på vej mod syd drejer af i Odense, hvor der står et skilt: Flensburg. Og sydfra et skilt: Odense.

Se mit kort med forslaget, som kan etableres uden at genere trafikken over Fyn under arbejdet. Trafik til og fra Langeland og Fyn i en linie fra Odense til Assens vil med fordel bruge en sådan vej. Se at få slået de streger og kom igang. Pengene er jo fundet.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Dødsfald i Odense Arrest: Meget beklagelig mørkelægning fra myndighedernes side

Det er beklageligt, at Fyns Politi og Kriminalforsorgen har mørkelagt den tragiske sag om den 27-årige danske mand, der lørdag morgen blev fundet død i Odense Arrest. Beklageligt fordi offentligheden har en legitim interesse i at få årsag og omstændigheder at vide, når en ung mand dør i politiets varetægt. Og beklageligt fordi mørklægningen baner vej for allehånde gætterier, der næppe er politi og myndigheder venligt stemt. Politiet begrunder mørklægningen med at sagen efterforskes, og det er sædvanligvis en begrundelse, som pressen respekterer. Der kan være gode grunde til, at politiet i faser af en efterforskning holder kortene tæt til kroppen. I dette tilfælde forekommer “hensynet til efterforskningen” dog at være en standardafvisning, der er hentet til lejligheden. For det første er det svært at se, at et dødsfald, som tilsyneladende ingen andre mennesker er impliceret i, kan kræve en mørkelagt efterforskning over flere dage. Men selv med accept af mulige faktorer, som lægfolk ikke kender til, er der - for det andet - spørgsmål, som politiet må kunne svare på, efterforskning eller ej. For eksempel spørgsmålet, om den afdøde mand skal obduceres - en oplysning, som politiet i mange andre sager går ud med af egen drift. Senest da en ung mand blev fundet druknet i Munke Mose. Den afdøde 27-årige mand var dansker og mistænkt for at have begået et mord i Sverige. Han blev anholdt af dansk politi fredag aften på den fynske motorvej ved Ejby. Det rejser en række spørgsmål, bl.a. om han fik skader i forbindelse med biljagten, om han var psykisk uligevægtig ved anholdelsen, og om han i løbet af fredag aften eller nat blev tilset af en læge. Relevante spørgsmål, idet man skal huske, at med anholdelse af en person følger også en forpligtelse til at passe på den anholdte. Indtil videre vil politiet end ikke oplyse dødsårsagen, og pressen må derfor nøjes med at give den generelle information, at det ind imellem sker, at indsatte i arresthuse begår selvmord. Disse hændelser forsøger medarbejderne i Kriminalforsorgen at komme i forkøbet, men det lykkes ikke altid, og det har omverdenen forståelse for. Af flere grunde vil det være i Fyns Politis interesse at trække mørklægningsgardinet helt eller delvist fra.

Danmark

Nederlag til styrelse: Skandalelæge må fortsætte med at omskære drengebørn

Annonce