Annonce
Debat

Debat: Eksperiment med Å-tømningen kan og bør udføres

Annonce

Læserbrev: I FS 17.6 foreslog jeg et eksperiment, ”den store å-tømning”, inden Odense Kommune fjerner den 800 år gamle opstemning ved Dalum Papirfabrik.

Som svar på forslaget har rådmand Jane Jegind skrevet til mig, at mit forslag er konstruktivt, men forvaltningen skriver senere (citat): ”Et forslag som ”den store å-tømning” synes besnærende, men forsøget indebærer dog en række udfordringer og ikke ubetydelige omkostninger for Odense Kommune, da en forudsætning for projektet er, at det ikke må forårsage skade på naturen.”

Men forsøget er ikke en ekstra udfordring eller omkostning for kommunen, og det skal jo netop sikre, at fjernelsen af opstemningen ikke vil forårsage skade på naturen.

Forsøget kan let gennemføres ved følgende rækkefølge, hvor punkt 1 allerede er en del af kommunens planer i projektet om at fjerne opstemningen:

1. Der etableres et midlertidigt sandfang i Odense Å. Sandfanget skal opfange ophobet sediment fra opstemningsområdet, når vandet flyder friere.

2. Sluseportene åbnes lidt efter lidt, og det kontrolleres, at sandfanget fungerer efter hensigten.

3. I en periode på ca. tre uger gennemføres forsøget med helt åbne sluseporte, og man observerer, hvad der sker.

4. Hvis vandstanden opstrøms for opstemningen ikke falder væsentligt ved forsøget, er alt godt, og projektet kan fortsætte. Hvis derimod vandstanden opstrøms for opstemningen (inkl. å-nære vådområder, søer og damme) falder væsentligt, må projektet genovervejes, da en forudsætning for projektet jo netop er, at det ikke må forårsage skade på naturen.

Forvaltningen refererer som sædvanlig til deres tillid til de eksterne rådgiveres ekspertise og konkluderer, at de ikke kan finde begrundelse for at gennemføre et forsøg som ”å-tømningen”. Men de har faktisk ikke henvendt sig til rådgiverne om dette. Mon ikke rådgiverne vil være enige i, at det er god ingeniørpraksis med respekt for naturen at gennemføre forsøget som ovenfor beskrevet.


Forvaltningen refererer som sædvanlig til deres tillid til de eksterne rådgiveres ekspertise og konkluderer, at de ikke kan finde begrundelse for at gennemføre et forsøg som ”å-tømningen”. Men de har faktisk ikke henvendt sig til rådgiverne om dette.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce