Annonce
Debat

Debat: Det offentlige skal have stærkere muskler til innovation

Desværre var det forståelsespapir, som det politiske flertal lagde til grund for regeringsdannelsen i juni 2019 helt støvsuget for digitale ambitioner.

Fyrværkeritågen er væk, januars hverdag har meldt sig og her på tærsklen til det nye årti er det tydeligt, at Danmark er i gang med to store transformationer. Både den grønne omstilling og den nødvendige digitalisering af det danske samfund vil grundlæggende ændre vores samfund. Det kræver alle sejl sat for, at vi lykkedes med dem.

Desværre tegner meget til, at en af de vigtige forandringsmotorer i det danske samfund – nemlig de offentlige myndigheder – ikke har samme muskelkraft som tidligere. Hvorfor så det?

Det er ikke tilfældigt, at organisationer – private såvel som offentlige – trækker flittigt på dygtige rådgivere, når man skal udvikle forretningen, på værdiskabende it-konsulenter, når der skal digitaliseres og på dybe, tekniske kompetencer, når produktionen skal gøres mere grøn.

Det gør de, fordi det typisk er en midlertidig spurt, hvor de midlertidige spidskompetencer hyres ind og aflejrer nye arbejdsformer og tanker i virksomheden. Det gør de, fordi det er alt for dyrt at have den slags dybe kompetencer in-house hele tiden. Og det gør de, fordi de dermed kan trække på en bred vifte af erfaringer om et bestemt emne.

Desværre har man politisk sat myndighedernes adgang til den type vitamin-indsprøjtninger i bakgear.

Helt konkret besluttede et flertal i Folketinget, at staten skal skære ned med over 300 millioner kroner i 2020 stigende til over 800 millioner kroner i 2021. Besparelserne skal først og fremmest ramme brugen af rådgivning og ekspertbistand.

Det mindsker det offentliges innovationsmuskel. Og desværre er det et stort hug, som allerede nu vil kunne mærkes, når ambitionerne for forandring og innovation i de næste år må realitetsvurderes rundt om i ministerierne.

Samtidig bør vi have store politiske ambitioner, når det kommer til digitaliseringen af det danske samfund. Digitaliseringen har potentiale til virkelig at forandre vores samfund – og den offentlige sektor – til det bedre på mange niveauer.

Desværre var det forståelsespapir, som det politiske flertal lagde til grund for regeringsdannelsen i juni 2019 helt støvsuget for digitale ambitioner. Selv om virkeligheden og tempoet på digitaliseringen af vores samfund heldigvis har ændret det billede over tid, så er der ikke en helhjertet, politisk satsning på at forme og understøtte den digitale forandring af vores samfund.

Kobles den mindskede evne til innovation hos de statslige myndigheder med nogle - lidt uklare - ambitioner på det digitale, er der en risiko for, at fornyelsen ikke sker i det tempo, som ellers vil tjene os alle.

Det er en skam. For Danmark er ellers et mønsterland, når det kommer til digitalisering af den offentlige sektor. Tænk bare på NemKonto, Digital Post, Nem-ID, Skats selvbetjeningsløsning og flere andre tiltag, som andre lande ville give en landsdel for at være på omgangshøjde med.

Fra Dansk Erhvervs side vil vi gerne videre af den vej og udnytte de muligheder, som den stadigt bedre, dansk teleinfrastruktur giver. Men det fordrer klare, digitale ambitioner fra regeringen, og det kræver, at man politisk sikrer muskelkraft til at gøre en forskel.

Offentlig, digital innovation bliver også en nødvendighed, når det kommer til den grønne omstilling, som heldigvis er en klar politisk prioritet.

Et bredt flertal i Folketinget står bag klimalovens ambition om at koble fortsat vækst og jobskabelse i Danmark med en vidtrækkende, grøn omstilling af vores samfund, som sætter globale aftryk. Men den ligning går kun op, hvis vores samfund favner de digitale muligheder – også i det offentlige.

Derfor er der brug for en målrettet indsats med den offentlige sektor, så vi får sammentænkt fortsat udvikling i klimavenlig retning med nye, digitale muligheder for både borgere og virksomheder i Danmark. Det fordrer et myndighedsniveau, som har både mandat og muskel til at udvikle sig.

Med den selvvalgte beskæring af ministeriernes adgang til kompetent og målrettet rådgivning, har man politisk sat sig i en svær situation. Det kommer til at kræve anderledes ambitioner på det digitale, samt en vilje til nye prioriteringer for at vi får den nødvendige udvikling af vores offentlige sektor.

Det er heldigvis ikke for sent. Vi står stærkt digitalt, og vi kan læne os op ad en telesektor, som investerer heftigt i, at danskernes adgang til de digitale muligheder er i topklasse. Samtidig har vi i Danmark en god tradition for at samarbejde mellem det offentlige og det private, som kan bringe os langt.

Danmark kan vinde stort på en dobbelt omstilling – grøn, så vel som digital. Det kræver dog, at vi tænker nyt i alle dele af samfundet for at gribe de nye muligheder.

Det kræver blandt andet, at vi bøffer innovationsmusklerne hos myndighederne op, så vi udnytter vores aktuelle styrkeposition til at komme endnu længere.

Illustration: Gert Ejton
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce