Annonce
Debat

Debat: Bæredygtig dannelse i uddannelsen

Debat: En ny start venter de mange elever og studerende, der nu efterhånden kan vende fysisk tilbage til deres uddannelse. Men under nedlukningen er klima- og biodiversitetskriserne fortsat med ubønhørlig kraft.

Derfor kæmper vi i koalitionen Uddannelser for Fremtiden for, at grøn omstilling og bæredygtighed indtænkes i hele vores uddannelsessystem. Vores uddannelse spiller en vigtig rolle for vores tænkning og ageren i verden og dermed for vores evne til at håndtere de udfordringer, vi står over for.

Traditionelt defineres bæredygtighed som en udvikling, der ”opfylder de nuværende generationers behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare”. Det lyder simpelt, men lader også meget stå åbent. For hvad er vores ”behov” egentlig? Hvordan skal vi balancere mellem individet og fællesskabet? Hvilken rolle spiller naturen over for menneskers behov, og hvilken rolle skal teknologien spille?

Annonce

Uddannelser for Fremtiden

Kampagnen sætter fokus på, at grøn omstilling og bæredygtighed skal integreres i hele uddannelsessystemet. Bag kampagnen står 12 elev- og studenterorganisationer samt Den Grønne Studenterbevægelse, der tilsammen repræsenterer over en million elever og studerende. Kampagnen stiller konkrete grønne krav til hver enkelt uddannelsestrin og har fire overordnede krav:

  1. Bæredygtig dannelse skal sikres gennem undervisning i grøn omstilling og bæredygtighed med fokus på handlekompetence og tværfaglighed på alle uddannelsestrin.
  2. Bæredygtig dannelse skal være en del af de enkelte uddannelsers formålsparagraffer.
  3. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal reducere det økologiske fodaftryk fra deres samlede drift og virke.
  4. Skoler og uddannelsesinstitutioner skal arbejde aktivt for omstillingen til et bæredygtigt samfund i samarbejde med andre institutioner, virksomheder og civilsamfund.

Ligesom demokratisk dannelse opdrager til demokratiske værdier, skal ”bæredygtig dannelse” gøre fremtidens borgere i stand til at tage del i et bæredygtigt samfund. Det indebærer blandt andet fokus på elevens/den studerendes evne til at tænke i systemer, kunne se sammenhænge på tværs af tid, rum og geografi og kunne tænke kritisk og reflektere over egne og andres værdier.

I grundskolen og gymnasiet kunne man arbejde med ”klimafiktion” i dansk, og på erhvervsskolerne kunne man lære om bæredygtige materialer. På de videregående uddannelser kunne man have fokus på, hvordan ens egen faglighed kan relatere sig til bæredygtighedsbegrebet. Det afgørende er ikke den konkrete udformning, men at bæredygtighed har relevans for alle uddannelser. Derudover skal der være fokus på tværfaglighed og handlekompetence, så vi får forståelse for og opnår kompetencer til selv at kunne skabe forandring.

Alt for mange børn og unge går rundt med tyngende bekymringer for klimaet og fremtiden, fordi de føler sig magtesløse over for udfordringens omfang. Men den bedste kur mod klimaangst er, at man handler på sin bekymring sammen med andre.

Nogle vil måske indvende, at det er at ”politisere” vores uddannelsessystem. Men vi må erkende, at klimaforandringerne er kommet for at blive, og at vi er nødt til at forberede børn og unge på den nye virkelighed. Det kræver, at vi tør tage diskussioner op, der er langt større og mere grundlæggende, end hvordan vi får flere vindmøller og elbiler.


Vi må erkende, at klimaforandringerne er kommet for at blive, og at vi er nødt til at forberede børn og unge på den nye virkelighed.

Fra debatindlægget


Mange elever og studerende efterspørger mere undervisning i bæredygtighed, men bliver mødt af et rigidt system, som er ude af trit med virkeligheden. Samtidig føler lærere og undervisere sig ikke godt nok klædt på, så ellers gode intentioner strander på manglende viden eller opbakning.

Derfor skal vi skabe de rette vilkår, for at vi kan realisere en bæredygtig uddannelse. Det kræver handling på alle niveauer både lokalt, kommunalt og nationalt. Første skridt er at starte en samtale om, hvilken fremtid vi uddanner til.

Læs mere om Uddannelser for Fremtiden her: Uddannelserforfremtiden.dk


Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce