Annonce
Debat

Dannelse. Vi har en fælles opgave

Vores børn og unge vokser op og bliver skabere af en fremtid, der på grund af den hastige udvikling i teknologien og digitaliseringen er endnu mere uvis end vi før har set. Alle antagelser om fremtidens samfund og arbejdsmarked peger på, at arbejdsmarkedet bliver mere fragmenteret, løse ansættelser bliver mere normalt, og vi skal i højere grad skabe vores egne job og genopfinde det, vi kan i nye former igen og igen.

Fremtiden kalder altså på individer, der ved hvordan de bidrager ind i fællesskabet og møder verden med den rette attitude - det være sig i uddannelsessystemet og senere i forskellige jobfunktioner. Derfor bliver en række essentielle kompetencer vigtige at besidde ved siden af de faglige styrker, vi hver især har. Det er kompetencer som at være nysgerrig, skabende og vedholdende samt at være god til at kommunikere og samarbejde. Det handler om at tage ansvar for sig selv og andre. Med andre ord handler fremtiden i høj grad om dannelse.

Når vi er optaget af at få dannelse højere op på dagsordenen, er det i en erkendelse af, at vi både skal fokusere på udfoldelse af de faglige styrker og talenter hos individet, men også på de menneskelige styrker som dannelsesbegrebet indeholder. Vi vil skabe rammerne for, at vores børn og unge vokser op og har de kompetencer med i livet, som fremtidens samfund kalder på. Vi bor midt i nordens førende robotby, der sammen med det øvrige erhvervsliv er med til at skabe vækst på Fyn, og vi skal gribe de muligheder, det giver os for et tættere samarbejde mellem erhvervsliv og kommune.

Sådanne samarbejder gavner vores børn og unge, hvor vi bl.a. via leg og læring med teknologi og robotter kan arbejde med de egenskaber og samtidig udvikle deres teknologiforståelse, som det er og bliver så nødvendigt, at vores børn har. Samtidig vil det gavne erhvervslivet, der får mulighed for at efterlade indtryk hos eleverne, som de kan bruge i deres fremtidige uddannelses- og jobvalg. Mange unge vil nemlig have godt af at blive udfordrede på deres uddannelsesvalg.

Et styrket samarbejde mellem erhvervsliv og børn- og ungeområdet kan bidrage til at danne en generation, der er nysgerrige, modige, tolerante, empatiske og i stand til at få skæve ideer og skabe nyt - og det kan lære dem at gøre det sammen med andre. Børnene i robotbyen har alle muligheder for at få praktiske erfaringer med for eksempel at programmere, udvikle og eksperimentere.

Det handler også om, at vi giver dem evnerne til at begå sig i den digitale verden, som vores børn og unge i den grad har taget til sig. Børnene og de unge har forstået, at teknologien er deres medspiller og deres redskab til at skabe nyt. Det er her vækstpotentialet for Odense ligger; vores børn bliver medskabere af fremtidens samfund, og vi er forpligtet til at skabe rammerne for, at de vokser op og kan indgå på et arbejdsmarked, der kommer til at stille helt andre krav til dem, end det har gjort til os. Vi skal udnytte det fantastisk særegne som vores by har. Og benytte alle de muligheder, det giver os for, at vores børn kan blive særligt dygtige til det som fremtiden kalder på.

Vi har blikket rettet mod fremtiden, og det er en nødvendighed, at vi sammen arbejder på at løse den mangel på kvalificeret arbejdskraft som vi oplever allerede nu. Sammen kan erhvervslivet og børn- og ungeområdet give vores børn det, der gør dem i stand til træde ind i fremtiden og skabe den.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce