Annonce
Fyn

DanmarkC TV får inddraget sendetilladelse og driftstilskud

En lokal tv-station har fået inddraget sendetilladelsen af radio-tv-nævnet. Den er inddraget fra 1. juli og frem og dermed bortfalder også driftstilskuddet på 334.000 kr. per halvår. Tv-stationen har anmodet om at få sagen genbehandlet. Arkivfoto

Radio- og tv-nævnet under Kulturstyrelsen har inddraget sendetilladelsen til Danmark C TV bl.a. fordi, der var udeladt væsentlige oplysninger i ansøgningen. Stationen ønsker sagen genoptaget.

Annonce

Fredericia: Radio- og tv-nævnet har 28. juni besluttet at inddrage den lokale tv-station Danmark C TV's programtilladelse per 1. juli 2017. Det sker ifølge afgørelsen med hjemmel i de almindelige forvaltningsretlige grundsætninger.

Desuden har nævnet afgjort, at driftstilskuddet for perioden 1. juli - 31. december 2017 bortfalder. Det drejer sig om godt 300.000 kr.

Stationen har anmodet om genoptagelse af sagen, og det forventes radio- og tv-nævnet at tage stilling til på sit møde den 28. august 2017.

Nævnet har haft sendetilladelsen til Danmark C TV på dagsordenen ved flere møder siden marts i år, hvor nævnet blev bekendt med, at der kunne være problemer med sendetilladelsen.

Afgørelsen om sendetilladelsen er anonymiseret, men Fredericia Dagblad har skrevet om problematikken omkring Danmark C TV siden marts i år.

Radio- og tv-nævnet

Radio- og tv-nævne består af ti medlemmer, og er nedsat af kulturministeren.

Syv af medlemmerne er udpeget af ministeren og repræsenterer juridisk, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab.

Det ottende medlem er udpeget af Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer.

Et medlem er udpeget af Den Danske Dommerforening og et medlem, er udpeget af kulturministeren med særlig strafferetlig indsigt.

Disse to medlemmer deltager alene ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter regler, der forbyder tilskyndelse til had på grund af race, køn, religion, nationalitet og fremme af terrorisme.

Nævnets afgørelser er offentligt tilgængelige.

Det nuværende nævn er udpeget for perioden indtil 31. december 2020.

Annonce

Undlod oplysning

Nævnet valgte at vurdere stationens programtilladelse efter det i vinter kom frem, at der ved ansøgningen om sendetilladelse var udeladt væsentlige oplysninger fra ansøgeren.

Det har ikke været muligt at få en uddybende kommentar fra hverken nævnet eller Danmark C TV, men det kom bl.a. frem, at ansøger ikke havde oplyst, at der lå en tidligere dom for overtrædelse af straffelioven. Tv-stationen forsvarede sig med, at man ikke troede, at det handlede om overtrædelse af straffeloven, men om sager der havde direkte relation til medievirksomhed eller virksomhedsdrift i øvrigt at gøre.

Men den manglende oplysning var afgørende. I afgørelsen bemærker nævnet bl.a., at tilbagekaldelsen skal ses i lyset af, at ansøger har tilbageholdt væsentlige oplysninger i forbindelse med sin ansøgning.

Nævnet har undervejs i den lange sagsbehandling været i dialog med både kammeradvokaten og stationens advokat. Sagen har været udsat for at få klarlagt flere forhold, ligesom stationen undervejs har fået bevilget ferie uden at miste tilskud.

Annonce

Anonymiseret

Afgørelsen fra radio- og tv-nævnet er anonymiseret med mange overstregninger, men i det ti sider lange dokument rulles den lange sagsbehandling op.

Der har været stillet spørgsmål ved, om stationen måtte have informationsskærme rundt om i byens butikker, men det vurderer nævnet ikke har været i strid med reglerne.

Stationen har fået tilskud til forsøg med tv på internettet, og det tilskud får stationen lov at beholde, da forsøget var sat i værk fra juni 2016 til juni 2017.

Læs nævnets afgørelse her:

http://slks.dk/medier/tv/ikkekommercielt-tv-i-mux-1/afsluttede-lokal-tv-sager/afgoerelse-om-tilsyn-med-station/

( artiklen er opdateret)

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Danmark

Vi finder os ikke i sexchikane

Fyn

Torsdagens tal: Odense nummer 26 over kommuner med mest konstateret coronasmitte i Danmark

Annonce