Annonce
Læserbrev

CO2. Varmepumper og træflis i Odense

Annonce

Synspunkt: Danmarks Naturfredningsforening (DN), Odense afd., har igennem 2019 været inviteret til dialogmøder med Fjernvarme Fyns ledelse og med største interesse fulgt planerne for den grønne omstilling. Vi har værdsat den tillid, der hermed er blevet os vist som lokal grøn organisation. Det er med oprigtig glæde, vi har erfaret, at kullene udfases definitivt senest i 2025 for at blive afløst af havvandsvarmepumper.

Derimod er det med største bekymring, at DN modtager planerne om et nyt stort anlæg Bioblok 2 til træflisafbrænding i Havnegade. Bioblok 2 er projekteret til 150 MW og skal afløse træflisanlægget i Dalum. DN har på den baggrund påklaget Miljøstyrelsens beslutning om ikke at underkaste Bioblok 2-projektet en fuld miljøvurdering (VVM).

Baggrunden for DN’s klage er 2-delt: Dels usikkerheden med hensyn til leverancerne af bæredygtig træflis igennem de 20–25 år, som er det nye anlægs levetid. Dels den mangelfulde vurdering af anlæggets klimabelastning i form af CO2.

Først leverancerne. En stor og stigende efterspørgsel efter bæredygtig biomasse til varme skal ses i sammenhæng både med knaphed/stigende priser de næste 20 år og med den accelererende biodiversitetskrise hjemme og ude. Der skyder flere og flere værker op baseret på lokal flis, og leverancerne vil absolut ikke kunne følge med på sigt. Der kan over hele landet konstateres omfattende hugst af træ fra læhegn, diger, bondeskove m.v., der medfører et voldsomt øget pres på biodiversiteten.

Helsingør skulle hente flis fra Nordsjælland, men i dag hentes der flis ude i den store verden. På Bornholm skulle varmeværket også skaffe flis fra øen. Senere blev det indlysende klart, at flis ikke kan skaffes fra Bornholm men må hentes udefra. Der er mere end et varmeselskab på Bornholm, og nu strides de om, hvorvidt der alligevel skal etableres store varmepumper, længe før værket til flis er tilbagebetalt. For nylig er det kommet frem, at Hofor i København henter flis fra Brasilien, ganske ligesom det store varmeværk i Stockholm gør. Direktøren i Stockholm udtaler til Aftonbladet, at der ikke er træer nok i Sverige!

DN mener, det er en væsentlig del af en miljøvurdering at fastlægge, hvor bæredygtig flis skal komme fra.

Dernæst klimabelastningen. DN anfægter, at biomasse af træ bedømmes som CO2-neutral. Det er gammel viden, at genoptaget i levende træer/skov af det kvantum CO2, som blev frigivet ved afbrændingen, er så langvarig, at det er uden praktisk betydning for CO2-reduktionen i klodens aktuelle, accelererende klimakrise. Denne afgørende tidsforskydning kan vare i årtier, ja måske over 100 år! På den korte bane – og det er den, det handler om nu – er forestillingen om træbiomasse som CO2-neutral både ukorrekt og vildledende. DN ønsker derfor en beregning af den reelle CO2-nettobesparelse i forhold til kul. DN mener, at kullene i stedet bør fortrænges af vedvarende energikilder (VE) som varmepumper, vindstrøm, sol, termisk energi (jordvarme) og electrofuel ved elektrolyse.

Folketinget vedtog i 2019 sensationelt den nye Klimalov med målsætningen om 70 procent CO2-reduktion i 2030. Bioblok 2-projektet står, hvis det gennemføres, i uforståelig kontrast hertil og til Fjernvarme Fyns øvrige bestræbelser på grøn omstilling. Derfor ønsker DN en fuld miljøvurdering, der dokumenterer træflisens reelle klimaeffekt.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

En ny kærlighed med svære vilkår: - Det er specielt at fri til en kvinde, når man er gift med en anden

Coronavirus

Live: Sundhedsstyrelsen anbefaler øget brug af mundbind hos lægen

Odense

Fyns Politi: Personer i voldsom bilulykke på Østerbro har ikke tilknytning til bandemiljøet

Annonce