Annonce
Assens

Byudvikling i Assens: Boliger og bibliotek på havnepladsen

På parkeringspladsen til højre skal der bygges lejligheder og restaurant/café, mens det tidligere rådhus (til venstre) skal omdannes til et moderne bibliotek. Det er nogle af tankerne i det første skridt i udviklingen af Fremtidens Assens. Foto: Kim Rune

Med et moderne bibliotek og boliger i det havnenære område skal der skabes liv mellem havn og by i Assens. Første del af udviklingsplan for Assens er klar til politisk behandling.

Annonce

Assens: Udviklingen af Assens begynder i det havnenære område med etableringen af en ny havneplads omkring den nederste del af Willemoesgade. Der skal bygges boliger, mens et bibliotek indrettet i det tidligere rådhus sammen med andre aktiviteter skal være med til at trække liv ned i området. Havnen skal ikke, som man ser det andre steder, være et lukket boligområde.

Det er i hvert fald, hvad der lægges op til i den projektbeskrivelse, som Miljø-, Teknik- og Planudvalget skal se på mandag.

Når havneområdet er første etape af den udviklingsplan for Assens, der også kommer til at omfatte Jordbassinerne og det store areal ved Arena Assens samt det, der betegnes som den "kulturaksen" - Østergade omkring Tobaksgården og Plum, så er det, fordi det er der, der er det største uudnyttede potentiale, siger planlægger og projektleder Anders Dam, Assens Kommune.

Det nævnes også, at flere investorer har vist interesse for netop det område.

Fremtidens Assens

Assens udnytter ikke sit potentiale. Det er udgangspunktet for udviklingsplanen for Assens.I foråret 2018 fik Assens Kommune tilsagn om støtte fra Realdania til udarbejdelse af en udviklingsplan under projekt "Hovedbyer på forkant".

En politisk styregruppe og en interessentgruppe har i samarbejde med rådgivere arbejdet med potentialer, udfordringer og visioner.

Udviklingsplanen har tre kernepunkter:

Sammenhængen mellem havn og by

Kulturaktsen mellem Tobaksgaarden og Plum-området

Det rekreative knudepunkt med jordbassinerne og Arena Assens

Planen forventes behandlet i byrådet i april og sendes i høring i maj. Endelig vedtagelse i juni.

Åbningstrækket - etablering af havneplads, etablering af et moderne bibliotek i det tidligere rådhus og en omlægning af Sdr. Ringvej - er beregnet til at koste 20 mio. og sættes i værk, når planen er vedtaget, økonomien er i hus.

Boligprojektet forventes finansieret af eksterne midler.

Gennemførelse sker, om alt går vel, fra sommeren 2021 til sommeren 2022.

Grafik: Leif Nørmark
Annonce

20 mio. kroner

Projektet anlægges i etaper, fordi der skal penge på bordet, og en vigtig medspiller her er Realdania. Realdania har med en million kroner til udarbejdelse af planen været med til at skyde projektet i gang, og der er også en god chance for, at fonden vil støtte konkrete projekter i planen.

Ansøgningsfristen til Realdania er 28. februar, dagen efter byrådets februarmøde. Derfor er det også et spørgsmål om, hvad er er så langt i processen, at det kan præsenteres i en ansøgning.

Hele Havneplads-projektet er beregnet til at ville koste Assens Kommune 20 mio. kroner. Opnås der støtte fra Realdania, vil den være på 50 procent og højst 10 mio. kroner.

Bunden af Willemoesgade skal være omdrejningspunktet i sammensmeltningen af byen og havnen i Assens. Sivetrafik, boliger og et moderne bibliotek er på tegnebrættet. Foto: Kim Rune
Annonce

Arkitektkonkurrence

Når det gælder indretningen af havnepladsen skal arkitekter i spil i en konkurrence, der kommer til at omfatte et større område, end økonomien i det såkaldte åbningstræk rækker til.

Det sker for på sigt at sikre en sammenhæng i området. Arkitekterne skal først og fremmest komme med bud på indretning af byrummet, men opfordres også til at komme med ideer til bygninger.

- Det skal være bygninger, der er med til at skabe en plads, og der skal for eksempel være udadvendte aktiviteter i stueetagen som en café eller restaurant, men konkurrencen er ikke ensbetydende med, at en bygherre skal rette sig efter den, siger Anders Dam.

Området afgrænses af en linje bag om det tidligere rådhus, videre rundt om Kogehusmolen og Midtermolen til Havnegade samt Willemoesgade op til Damgade/Ramsherred. Selv havnepladsen, som udgør det første projekt, er begrænset til den nederste del af Willemoesgade.

- Ønskescenariet var, at det kunne blive helt fri for trafik, men hvis det ikke kan undgås, at der skal en bil derned (over pladsen, red.), skal det være med 20-30 km/t, så det er helt siveagtigt. Det skal være på de bløde trafikanters præmisser, siger Dan Gørtz (V), formand for den politiske styregruppe.

Tanken er, at busser og anden tung trafik til gengæld skal ledes væk fra pladsen ved en omlægning af Sdr. Ringvej.

Bunden af Willemoesgade skal være omdrejningspunktet i sammensmeltningen af byen og havnen i Assens. Sivetrafik, boliger og et moderne bibliotek er på tegnebrættet. Foto: Kim Rune
Annonce

Nej til Tornerose-look

Også de holdende biler skal væk. Der, hvor p-pladsen og opmarchområdet til Bågøfærgen er i dag, er det tanken, at der skal bygges boliger med café eller lignende i stuen. Nye p-pladser bliver i stedet på midtermolen eller langs med kajen.

- Vil vi have noget bygget, er det der, det skal være, siger Dan Gørtz og forklarer det med, at det er vigtig at tage hensyn til værftet.

- Vi skal være opmærksomme på, når vi har en erhvervsvirksomhed, at vi ikke gør dens fremtidsmuligheder for udvikling og vækst værre, end de var i forvejen. Det har været planen at bygge længere ned mod kajen, men vi holder det sådan, at vi regner med, at vi kan overholde støj- og miljøforhold på en ordenlig måde.

- Vi skaber et image af Assens Havn med det rå look i modsætning til det Tornerose-look, som vi ellers ser i mange byer langs kysterne, hvor man har forbeholdt private at bygge ned til havnekanten med boliger i stueplan. De tanker har vi ikke, men vi har tanker om flere boliger på havnen, siger Dan Gørtz uden at præcisere hvor.

Bunden af Willemoesgade skal være omdrejningspunktet i sammensmeltningen af byen og havnen i Assens. Sivetrafik, boliger og et moderne bibliotek er på tegnebrættet. Foto: Kim Rune
Annonce

Liv året rundt

Biblioteket skal være med til at skabe byliv. Derfor foreslås det, at det skal flytte fra sin nuværende placering i Korsvangcentret til en del af det tidligere rådhus.

Og det skal ikke bare være et bibliotek, men et "multitek" - et traditionelt bibliotek kombineret med andre aktiviteter. Hvad det præcis skal indeholde, skal afdækkes senere, hvor også biblioteket og andre interessenter inddrages.

- Vi sætter det i proces, når vi ved, om projektet bliver til noget. Vi skal passe på, at det ikke bliver en konkurrent til Tobaksgaarden, siger Anders Dam.

Dan Gørtz nævner, at det skal være et sted, hvor der er liv døgnet rundt og har også ideer til, hvad det kan rumme.

- Der kan være traditionelt bibliotek, e-sport, og måske kan vi en dag fortælle om havet i kompagniskab med et nyt kyst- og lystfiskercenter. Mulighederne er mange for, hvad der kan ske med det mål, at der 365 dage om året skal være liv der.

Bunden af Willemoesgade skal være omdrejningspunktet i sammensmeltningen af byen og havnen i Assens. Sivetrafik, boliger og et moderne bibliotek er på tegnebrættet. Foto: Kim Rune
Annonce

Folkets ideer

Ideerne til det første step i udviklingen af Assens er ifølge Dan Gørtz primært blevet til på møder mellem den politiske styregruppe, gruppen af interessenter og rådgivningsfirmaet BARK, men også inspireret af ideer, der kom frem på det åbne kickstartmøde i november.

- Vil nogle af dem, der deltog i mødet kunne genkende det, de sagde, i det forslag, der ligger nu.

- Ja, det mener jeg bestemt, og det får vi også brug for, når vi skal videre. Der var mange, som kredsede omkring kulturaksen og det liv, der er i byen, men der var også flere, der kom med ideer til havnen. Molegruppen er en af dem, og det er oplagt, at tage den med i noget af det første, siger Dan Gørtz.

Hele udviklingsplanen forventes at være klar til vedtagelse i byrådet i april, hvorefter den kommer i høring.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce