Annonce
Odense

Milioner på vej: Rahbæk Juel lover penge til både velfærd og vedligehold

Flere års efterslæb på vedligeholdelsen af blandt andet byens folkeskoler skal rettes op, er politikerne enige om. De første penge skal findes i de budgetforhandlinger, byrådet nu begynder på. Foto: Christian Nordholt
Der ligger nye millioner på bordet, når byrådet nu begynder forhandlingerne om næste års kommunale budget. Men et væsentligt element i finansieringen af stor renoveringsplan er endnu uafklaret: Det eventuelle salg af Fjernvarme Fyn.
Annonce

Odense: Byrådet har med politiske aftaler allerede skrevet mange og lange ønskesedler rummende alt det, de gerne vil sikre kroner til i de budgetforhandlinger, der er ved at tage fart: En klimaplan, omfattende skolerenoveringer, nye daginstitutioner og ældreboliger og en økonomisk genopretning af området for den specialiserede velfærd - med meget mere.

Nu ligger så et foreløbigt overblik over, hvor mange millioner der er til fordeling og til forhandling, og tallene gør borgmester Peter Rahbæk Juel (S) fortrøstningsfuld.

- Vi har en robust økonomi. Der er penge til, at vi kan styrke velfærden, og vi har mulighed for at komme i gang med vores visioner for velfærdens fundament (renoveringer og nybyggeri, red.) og vores lokale klimaplan, siger han.

Der er 170 ekstra millioner kroner årligt til drift - altså for eksempel til den velfærd, der hver dag leveres til byens børn, ældre og udsatte.

- Det er mange penge, understreger Rahbæk Juel.

Men det er også en sum, der med de politiske håndslag og underskrifter, der for længst er blevet givet og blevet sat, hurtigt bliver brugt.

Annonce

Ond læsning

35 af millionerne er afsat til pasning og pleje af det stigende antal børn og ældre. Og så skal der investeres 115 millioner årlige kroner i at rette op på det såkaldt specialiserede socialområde - det er hjælpen til blandt andet anbragte børn, sindslidende og senhjerneskadede.

Ovenpå gentagne års budgetoverskridelser på området rettede to eksterne rapporter før sommerferien en massiv kritik af såvel manglende økonomistyring som manglende samarbejde på tværs af de kommunale forvaltninger.

- Det har gjort ondt at læse de rapporter, erkender Peter Rahbæk Juel.

- Men de har også givet os en viden, der gør, at vi nu kan rette op på det. Jeg glæder mig politisk over, at det er her, vi skal bruge pengene, for det er sårbare og udsatte mennesker, der virkelig har brug for hjælpen. Men styringsmæssigt ærgrer jeg mig.

Tre politiske aftaler, der skal findes penge til

  1. De fysiske velfærdsrammer: I slutningen af juni underskrev alle byrådets syv partier en aftale om de kommende 10 år at investere knap 1,8 milliarder kroner i blandt andet renovering og modernisering af forfaldne folkeskoler, idrætsanlæg og svømmehaller og i nybyggeri af flere vuggestuer, børnehaver og plejeboliger til det stigende antal børn og ældre. Det er borgmesterens håb, at et salg af Fjernvarme Fyn kan give et væsentligt bidrag til finansieringen, men ikke alle partier er overbeviste om, at fjernvarmen skal sælges.
  2. Den lokale klimaaftale: Det var også i juni, at et samlet byråd enedes om en lokal klimaplan, der senest i 2030 skal gøre Odense til en CO2-neutral by. Det er primært færre benzin- og dieseldrevne privatbiler og et lavere energiforbrug hos både private og virksomheder, der skal reducere CO2-udledningen, mens ny skov skal kompensere for den CO2, der ikke kan fjernes. Først til foråret skal de konkrete initiativer imidlertid forhandles på plads, og der er ikke sat tal på, hvor mange penge der bliver brug for.
  3. Det specialiserede socialområde: Efter de seneste års gentagne budgetoverskridelser og to eksterne rapporters massive kritik af blandt andet manglende økonomistyring gav politikerne i foråret hinanden håndslag på, at der ved de kommende budgetforhandlinger skal findes penge til at sikre det specialiserede socialområde - det er hjælpen til for eksempel anbragte børn, psykisk sårbare og sindslidende. Lige nu ligger behovet på 115 millioner kroner.

En arbejdsgruppe på tværs af forvaltningerne skal i begyndelsen af september aflevere bud på, hvordan det specialiserede socialområde bedre styres og organiseres, og de involverede politiske udvalg - blandt andet Børn- og Ungeudvalget og Ældre- og Handicapudvalget - ventes også selv at skulle finde en ekstra sum penge til at løfte det udfordrede budget.

- Nu skal vi have sat et punktum for det her, understreger borgmesteren.

Annonce

Uafklaret fjernvarme

Det er både den nye udligningsreform og økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen, der sender millioner til Odense, og som sammen med blandt andet stigende skatteindtægter derved giver mulighed for nye investeringer.

Det gælder også på anlægsområdet, hvor der hvert år de kommende fire år er engangsbeløb på 100 millioner kroner klar til politisk prioritering.

Men Rahbæk Juel, alene efterslæbet på vedligeholdelsen af kommunens bygninger er på 481 millioner kroner. Og I vil også bygge nye daginstitutioner og ældreboliger. I den sammenhæng rækker pengene ikke langt?'

- Udfordringerne er så store, at vi ikke kommer i mål nu, men vi får et godt udgangspunkt. Og så skal vi ikke gå i panik. Vi har i den politiske aftale givet os selv ti år, og så har vi for at få flere muligheder på hånden bragt fusionsplanerne mellem Fjernvarme Fyn og Energi Fyn i spil, forklarer Peter Rahbæk Juel:

- Vi vil gerne flytte byens værdier fra fjernvarmerør til børnene og de ældres fysiske rammer.


Vi har en robust økonomi. Der er penge til, at vi kan styrke velfærden, og vi har mulighed for at komme i gang med vores visioner for velfærdens fundament (renoveringer og nybyggeri, red.) og vores lokale klimaplan.

Peter Rahbæk Juel (S), borgmester


Odense Kommune afventer imidlertid stadig et købstilbud fra Energi Fyn, men forventningen er, at et salg af Fjernvarme Fyn vil lægge et "væsentligt, trecifret millionbeløb" i kommunens kasse. Klar til at betale håndværkere for både vedligeholdelse, modernisering og nybyg.

Er det din ambition at nå at få et fjernvarmesalg - og dermed de mange millioner - med i budgetforliget i september?

- Vi bliver nødt til at tage tingene i den rigtige rækkefølge. Jeg vil først have et købstilbud i hånden, så vi kan vurdere, om det er værd at forfølge, siger borgmesteren.

Annonce

Klimaet venter lidt

Også den lokale klimaplan, alle byrådets partier underskrev før sommerferien, og som skal gøre Odense CO2-neutral senest i 2030, kræver realiserende penge. Men det er Rahbæk Juels forventning, at det først i 2022 for alvor bliver et klimabudget.

- Vi har ikke lavet en klimahandlingsplan endnu (den skal laves til foråret næste år, red.), så investeringspresset er ikke så stort endnu, vurderer han.

- Men vi skal alligevel på næste års budget have lidt at komme i gang med.

Odenses kommunale driftsbudget er næste år på omkring 13,4 milliarder kroner, og der ventes et budgetforlig i midten af september.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Fyn For abonnenter

En ny kærlighed med svære vilkår: - Det er specielt at fri til en kvinde, når man er gift med en anden

Annonce