Annonce
Middelfart

Byfornyelse i Ejby: Flere p-pladser og lys i tunnellen

På skitsen ses den nye udformning af p-pladsen mellem SuperBrugsen og Ejby Bageri (der ligger på modsatte side af Nørregade). I bunden af skitsen ses området ved den nuværende grill/pølsevogn. Her bliver området forskønnet med træer og med opholdsareal. Toilettet på stedet bliver renoveret, og så bliver der sat mere lys op i tunnellen, der fører fodgængere under banelegemet. Skitse: Middelfart Kommune
Flere parkeringspladser og bedre forhold for fodgængere, som bruger tunnellen under jernbanen. Det kan borgere og butikslivet i Ejby se frem til, når der til foråret tages fat på næste del af byfornyelsen. Den oprindelige plan for byens såkaldte områdefornyelse er nemlig blevet ændret på grund af skrappe krav fra Banedanmark og flere fordyrende udfordringer i det oprindelige projekt. Det kommende projekt har et budget på 3,7 millioner kroner.

Eby: Efter en utilsigtet forsinkelse kan fase to af den såkaldte områdefornyelse af bymidten i Ejby gå i gang til foråret.

Det bliver en plan, der vil forandre den nuværende p-plads mellem SuperBrugsen og Ejby Bageri, så der fremover parkeres i en rundkreds. Det giver flere p-pladser og mulighed for et byrum, der i sit udtryk passer sammen med Ejby Bypark, som ligger bag brugsen.

Middelfart-borgmester Johannes Lundfryd (S) glæder sig over, at arbejdet nu kan færdiggøres. For udviklingen i Ejby skaber bedre forudsætninger for, at byen kan drage nytte af de store infrastrukturprojekter, som vil blive gennemført på Vestfyn de kommende år.

- Der er ingen tvivl om, at Ejby har et stort potentiale. Odense og Trekantområdet er under en halv time væk, og med de investeringer vi kommer til at se i infrastruktur på E20 og Vestfynsbanen, får Ejby jo en unik kombination af alt det, som moderne familier efterspørger: Masser af jobmuligheder, infrastruktur i topklasse, fornuftige boligpriser, noget af Fyns smukkeste natur og et attraktivt lokalsamfund.

- Så det er rigtig positivt, at vi nu kan få taget hul på næste etape af områdefornyelsen, og fortsætte den gode udvikling Ejby er inde i, siger borgmesteren.

Annonce

Områdefornyelsen i Ejby er blevet justeret på følgende måder

I stedet for udgravningen af et stort hul ved stationens trappeanlæg, bliver tunnellen under jernbanen forsynet med mere lys og kunst.
Det oprindeligt planlagte gravearbejde bliver erstattet af nye belægninger, beplantning og bedre opholdsmuligheder i den centrale del af Ejby.
I stedet for nye butikker foran Brugsen og det tilstødende areal mod Nørregade etableres der en ny, grøn og multifunktionel parkeringsplads med samme arkitektoniske udtryk, som der er anvendt i byparken, hvor grønne arealer og cirkulære former er dominerende.
Samlet set giver projektet et grønnere byrum og bedre forhold for handlende og butiksliv.

Kilde: Middelfart Kommune

Bedre løsning

I første omgang var der lagt op til en opgradering af området omkring Ejby Station, hvor der skulle etableres en stor fordybning i terrænnet, så der kunne skabes mere lys og luft i tunnellen under jernbanen.

Det har imidlertid vist sig, at kravene til arbejde så tæt på banen, og ændringer ved den måde området er konstrueret på, vil være forbundet med både økonomiske og tekniske udfordringer i en grad, så den oprindelige plan måtte gentænkes. Det har forsinket projektet.

- Nogle gange viser der sig nogle udfordringer, som ændrer forudsætningerne for et projekt undervejs. Det er sket her, men jeg synes faktisk, at vi sammen med landskabsarkitekt Michael Finke, styregruppen for projektet og de lokale, har fået lagt en ny og bedre plan. Nu bygger vi videre på byparkens succes, og samtidig får vi flere parkeringspladser i bymidten, som de lokale erhvervsdrivende har efterspurgt, forklarer formand for styregruppen, Regitze Tilma (V).

- Vi får gjort en del ved pladsen, hvor pølsevognen står. Toilettet bliver renoveret, der bliver opholdspladser, så arealet ikke kun er et, man passerer. Samtidig får vi sat noget lys i tunnellen, så den bliver mere rar at bevæge sig ned i, siger hun.

Lokal tilfredshed

Ændringen i projektet frigiver midler til at arbejde med hele arealet fra Ejby Bypark til stationen, så tanken om en grøn kile gennem byen fortsat kan foldes ud. Bare på en anderledes måde.

Det sker ved at lade byparkens særlige cirkulære geometri fortsætte ud i byrummet i form af en rund og grøn parkeringsplads, der binder byparken og et nyt, grønnere område ved stationen bedre sammen.

En løsning som Sidsel Kofoed, formand for Lokaludvalget i Ejby, hilser velkommen:

- Der er god grund til at rose det løsningsforslag, der ligger nu. Vi får en grønnere by, vi får bedre mulighed for ophold, leg og aktiviteter i bymidten, og så bliver tunnellen under jernbanen også mere lys og rar at færdes i. Så vi ser planen som et fornuftigt næste skridt i det store løft, som Ejby har fået de sidste par år. Nu glæder vi os bare til at komme i gang.

Det gør borgmester Johannes Lundfryd Jensen også:

- Ejby er allerede i dag et levende og trygt lokalsamfund i rivende udvikling. Vi har en nyrenoveret skole, moderne boliger, nettotilflytning og et stærkt foreningsliv. Tilsammen skaber det et attraktivt lokalområde, som vi glæder os til at udvikle sammen med lokale borgere og virksomheder. Både gennem byudvikling, byggeri og grønne områder, men også med vores indsats for bæredygtige lokalsamfund, som snart kommer til Ejby.

Fase to beløber sig til 3,7 millioner kroner. Den samlede byfornyelsesplan for Ejby koster 7,4 millioner kroner.

Pladsen ved pølsevognen, som den så ud, da første fase af byfornyelsen blev besluttet. Foto: Lisbeth Helbo Hansen
Tunnellen mangler lys, og det bliver der taget hånd om i næste fase af Ejbys byfornyelse. Ønsket var, at man kunne have åbnet området uden for den, så der kunne slippe mere lys ned, men det er ikke muligt at lave anlægsarbejde så tæt på togskinnerne, så den del har styregruppen på projektet ændret. Billedet her er fra 2018. Foto: Lisbeth Helbo Hansen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Læserbrev

Lynfrosten giver nye muligheder

Klumme

Hvad er målet med udligning?

Temaet i rigtig mange samtaler i denne tid er den kommunale udligning. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været til et møde, uden at det har været bragt op. Sidst til et møde med plejefamilierne i Assens Kommune i mandags, hvor den manglende udligning nævnes af flere som en årsag til den besparelse, som kommunen har valgt at lægge på plejefamilierne. Til det skal jeg dog også sige som kommunalpolitiker i Assens, at det også er et spørgsmål om prioritering, og hvis viljen havde været der i byrådet, kunne der have været prioriteret anderledes. Men det er et faktum, at der er stor forskel mellem kommuner i forhold til kommunernes mulighed for at opretholde en god service. Foreningen Bedre Balance har opgjort, at kommunerne i hovedstadsområdet kan bruge 186 kroner for hver gang, kommunerne i resten af landet kan bruge 100 kr. pr. sårbart barn. Skal vi acceptere det? Sundhedsministeren har sagt: “Vi skal knække den ulighed, der betyder, at et barn, der i dag fødes i Gentofte Kommune. i gennemsnit kan regne med at blive 83,4 år, mens det barn, der fødes i Lolland, bliver 77,7 år. Alene på grund af postnummeret.” Ja selvfølgelig skal vi knække uligheden, siger alle. Men er forudsætningen så ikke, at vi må starte med at sikre alle kommuner samme mulighed for service - samme mulighed for at sikre de svage børn et godt liv. Da man oprettede regionerne, var man enige om, at der ikke måtte være forskel på kvaliteten af behandlingen på sygehusene. Derfor bliver pengene til regionerne fordelt med den målsætning, at det er muligt. Når det så handler om kommunerne, så burde vi starte med diskussionen af om vi - som på sygehusområdet - mener, at der bør være samme kvalitet i alle kommuner. Når Mette Frederiksen udråber sig som børnenes minister, så ville jeg forvente, at vi var enige om, at der ikke må være forskel på støtten til det svage barn alene på grund af hvilken kommune, barnet er født i. Derfor vil jeg foreslå, at vi tager hul på en diskussion om, hvorvidt vi vil acceptere ulighed på tværs af landets kommuner. Mit og DF's udgangspunkt er, at vi ønsker et lige Danmark. Et Danmark, hvor det, at man bor i det ene eller andet postnummer, ikke er afgørende for et barns chancer for et godt liv eller kvaliteten af ældreplejen. Jeg vil gå til forhandlingerne med troen på, at vi kan blive enige om en politisk målsætning for udligningsreformen. Og kan vi det, så tror jeg på, at der er håb for et mere lige Danmark.

Annonce