Annonce
Nyborg

Bulldozer på overdrev: Østfynsk landmand har fjernet fredet natur

- Landbrugets intensive drift betyder, at der hele tiden forsvinder små lommer af natur, siger hortonom Henrik Olsen. Her står han ved marken, hvor der indtil for nylig var et overdrev med udyrket jord. Foto: Kim Rune.

Et beskyttet overdrev og en markvej er forsvundet, og arealet sået til med korn. Uvurderlig natur er gået tabt, mener nabo. Kommune er på vej med en afgørelse.

Annonce

Sulkendrup: Lørdag den 25. marts blev en stor bulldozer sat af på Niels Danielsens mark mellem landsbyen Sulkendrup og Ørbæk Å. Umiddelbart efter gik arbejdet med at udjævne et naturbeskyttet overdrev på cirka en halv hektar i gang.

I løbet af den kommende uge kørte maskinen i alle døgnets lyse timer og langsomt forsvandt den stejle og uopdyrkede bakke, som ikke tidligere har været opdyrket, og derfor henlå som overdrev.

Samtidig forsvandt en markvej i bunden af den stejle bakke, der nu er vokset sammen med de omkringliggende marker og sået til med korn.

Det undrer og ærgrer naboerne, at overdrevet og markvejen er fjernet, og der blev allerede i marts sendt billeder til kommunen som dokumentation for sagsforløbet.

Henrik Olsen, der bor på Sulkendrupvej 10, er hortonom og arbejder til daglig som arealforvalter for forsvarets cirka 30.000 hektarer natur. Han mener, at kommunen bør politianmelde landmanden i denne sag.

- Overdrev er særegent, fordi det aldrig har været opdyrket og der har ikke været gødet på det. Derfor har det en helt speciel flora og fauna, som er presset i landskabet i dag. Det er en af de naturtyper, der er mindst af i Danmark, så det er meget ærgerligt at se, at det her er fjernet, siger han.

§-3-beskyttede områder

Bestemte naturtyper beskyttet af Naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Det drejer sig om vandløb, søer, vandhuller, moser, enge, heder, overdrev, strandenge og strandsumpe.Naturbeskyttelsesloven værner naturtyperne mod ændringer. Ønsker ejeren at foretage ændringer i beskyttet naturareal, skal han søge om dispensation hos kommunen. Hidtidig drift på arealerne kan dog fortsætte, mens større ændringer som for eksempel at dræne, opfylde, omlægge eller tilplante arealet ikke er tilladt.

Beskyttet overdrev defineres som en lysåben, græs- og urtedomineret vegetation på tør bund, typisk med græsning eller høslæt som kulturpåvirkning eller uden landbrugsmæssig drift. Intensiv dyrkning skal være opgivet for mindst 30 til 50 år siden.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet

Først blev det øverste lag muldjord skrabet af bakken, herefter blev der fjernet sand, som blev fyldt i lavningen længere nede, hvor en markvej på den måde forsvandt. Herefter blev der kørt muldjord tilbage på den nu udjævnede bakke, som nu er vokset sammen med de omkringliggende marker og sået til med korn.
Annonce

Beskyttet overdrev

Ifølge Danmarks Miljøportal er området vejledende udpeget som overdrev. Det vil sige, at overdrevet er beskyttet ifølge Naturbeskyttelseslovens paragraf 3, og at der ikke må ændres på det.

Landmanden har lov til at udfordre den vejledende udpegning med en ansøgning til kommunen, men det skal ske, inden han ændrer noget. I denne sag har Niels Danielsen ikke søgt om tilladelse.

- Det mest provokerende er, at han bare går i gang. Jeg synes fandeme det er synd, for når man gør det på den måde, så har naturen ikke en chance, siger Henrik Olsen, der har svært ved at forestille sig, at , at der kan være tale om en tilfældighed eller fejltagelse.

- Det er jo en vældig maskine, der har været i gang. Den slags man bruger, når man søger efter råstoffer eller gør klar til et byggeri, påpeger han.

Henrik Olsen er godt klar over, at i nogles øjne er det bare et spørgsmål om et lille dumt stykke jord, men gør opmærksom på, at det netop er i uopdyrket natur, at insekterne, blomsterne og dyrene lever.

- Så kan altid diskutere, hvad man mister, og hvordan det kan genetableres, for det bliver svært. Men der er eksempler fra andre kommuner, hvor lodsejere får besked på at lave erstatningsnatur og i øvrigt bliver dømt til at pleje naturen på en bestemt måde. Her kunne man sige til bondemanden, at området fortsat skulle ligge uopdyrket hen og eventuelt skulle afgræsses, så man igen får en mangfoldig natur, foreslår Henrik Olsen.

Han frygter, at kommunen blot henlægger sagen.

- Jeg er bange for, at man blot løfter en pegefinger og siger til landmanden, at det var da godt nok skidt - det må du ikke gøre en anden gang, og at der så ikke sker andet, siger Henrik Olsen.

Annonce

Ingen kommentarer

I Nyborg Kommune ligger sagen hos gruppeleder i Natur og Miljø, Anne G. Pedersen. Kommunen gav lodsejeren et såkaldt standsningspåbud i marts, men ifølge naboerne var han allerede på det tidspunkt færdig med arbejdet.

Ifølge gruppelederen er forvaltningen på vej med en afgørelse i sagen, men Anne G. Pedersen ønsker ikke at udtale sig, inden sagen er endeligt afgjort.

Heller ikke lodsejer Niels Danielsen har ønsket at kommentere sagen. Han meddeler via sin rådgiver Max Jakobsen, at han afventer kommunens behandling af sagen.

Annonce
Annonce
Middelfart For abonnenter

Lovændring kan bane vejen for boliger i Gamborg: Der skal være noget til både børnefamilier, søvbryllup-segmentet og de ældre

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Kerteminde For abonnenter

Ekskæresten dræbte hendes bror: Line forsøgte i flere uger at få hjælp til at slippe fri fra voldelig kæreste

Debat

Mit digitale åndedræt

Coronavirus

Live: Ingen enighed efter timelange forhandlinger om næste fase af genåbning

Sydfyn For abonnenter

Pendlere på Svendborgbanen til politikere: Få styr på det her

Annonce