Annonce
Læserbrev

Budgetforlig. Udviklingshandicappede som tredjerangsborgere

Læserbrev: For nylig indgik seks partier i Odense Byråd et budgetforlig, der på Socialdemokratiets hjemmeside kaldes et historisk stort velfærdsbudget.

Jeg må desværre konstatere, at de udviklingshandicappede igen er blevet forbigået. Godt nok er der afsat midler til at opføre et bosted for personer med autisme, men selv om denne gruppe sammen med de udviklingshandicappede tilhører det, man med et vanskeligt tilgængeligt begreb kalder det specialisere socialområde, er autister ikke udviklingshandicappede. De er netop personer med autisme, der for et par år siden kom i klemme, fordi politikerne eller forvaltningen havde overset, at der af helt naturlige årsager ville komme flere personer med autisme, fordi de reelt gik fra at være børn til at blive voksne.

Området for de udviklingshandicappede har gennem en årrække været udsat for en række besparelser, og det gælder ikke kun i Odense. Det er et landsdækkende problem, der har medført en række helt groteske forhold, hvor udviklingshandicappede er blevet behandlet ikke som andenrangsborgere, men nærmere som tredjerangsborgere. Det har bl.a. medført, at flere tilbud er blevet lukket efter voldsom kritik.

Nu kan man så forestille sig, at alle de tilbud, der ikke er blevet lukket, så har levet op til kravene i serviceloven. Nu er det bare sådan, at de krav, der er formuleret i loven, er af en sådan karakter, at de kan bøjes nærmest til ukendelighed. Det gælder selvfølgelig derfor også for Odense Kommune. Ikke at jeg mener, at Odense Kommune gør det, fordi kommunen synes, det er i orden, men fordi andre områder i kommunens budget prioriteres højere.

Blandt de pårørende til udviklingshandicappede havde der siden valgkampen bredt sig en forventning om, at der under en ny kommende regering ville ske en genopretning af området bl.a., fordi Astrid Krag var meget tydelig i spyttet, og at andre politikere i flere sammenhænge udtrykte kritik over for de livsvilkår, som samfundet efterhånden har tilbudt en af de allersvageste grupper i samfundet.

Aftalen mellem den nye regering og Kommunernes Landsforening gav da også i begrænset omfang næring til denne optimisme, fordi det, alt efter hvordan man regnede på tallene, så ud til at tilflyde området nogle millioner. Men den første skuffelse dukkede op under statsministerens åbningstale. Noget var galt. Og vores mistanke blev beskæftiget, da regeringen fremlagde finansloven. Der var så at sige intet til de udviklingshandicappede.

Og nu kan jeg så sige, at Odense Kommune har fulgt trop. Og det skammelige er, at Socialistisk Folkeparti ser ud til at sluge budgettet uden at kløjes i det, og at Enhedslisten i deres motivering for at forlade forhandlingerne overhovedet ikke nævner det specialiserede socialområde.

Vi mangler både nationalt og lokalt nogle politikere, der vil stå op og kæmpe for det velfærdssamfund, som vi alle bør kunne drage nytte af.

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme For abonnenter

Gamle nyheder, 1994: Over 100.000 ulovlige kanonslag beslaglagt i Svendborg

1994 138.534 ulovlige kanonslag blev i weekenden fundet og beslaglagt af politiet i Svendborg. Fyrværkeriet lå hos to mænd på henholdsvis 26 og 33 år, men endnu i aftes havde politiet i Svendborg ikke med sikkerhed kunnet fastslå, hvorfra fyrværkeriet stammer. Den 26-årige mand, der er fra Svendborg, hævder at have købt det af en mand i Nyborg, der dog under langvarig afhøring i går nægtede at have solgt kanonslagene. Kæmpepartiet lå på to lagre i Rudkøbing og et i Svendborg, og ifølge politiet opbevaret helt i strid med alle sikkerhedsregler. Kanonslagene har en meget kraftig knaldeffekt, men alt tyder på, at det kun var lykkedes at videresælge en meget lille del af partiet, før politiet slog til. 1969 Folketingsmand, chefredaktør Jens Peter Jensen, Odense har ladet sig opstille til det fynske amtsråd – efter sigende med det stille håb at kunne blive amtsborgmester, hvorefter han skulle være villig til at kvitte sit folketingsmandat. Han er af Venstre-vælgerforeningerne i Odense Storkommune blevet opstillet som spidskandidat, dog ikke uden en drabelig holmgang med andre, der havde samme ønske. Der måtte efter forlydende fire afstemninger til, før positionen var sikret. Det ventes, at der også kommer en amtsrådsliste fra Venstre på landet i Odense og Assens Amter, efter forlydende med amtsrådsmedlem H. Kryger Madsen som spidskandidat og endelig en liste fra Svendborg Amt. 1944 Alle vordende mødre ved, hvor umuligt det er at skaffe garn til tøj til den ventede baby. Man skal være meget heldig, om man skal kunne få noget i forretningerne, men ellers må man udnytte ældre søskendes eller andre slægtninges overskud af strikkede beklædningsgenstande, der så trevles op og strikkes om. Det kommer derfor som en glædelig overraskelse, at Odense Kamgarnsspinderi i januar, februar og marts 1945 har besluttet at levere 30 fed af sit lækre, varmende ”Hjertegarn” til vordende mødre. Man meddeler i dag, at garnet kun leveres efter skriftlig anmodning til spinderiet, og at denne skal være ledsaget af en erklæring fra læge eller jordemoder om, hvornår barnet ventes født.

Annonce