Annonce
Nyborg

Budget: Specialskole er i chok over spareforslag

Nyborg Heldagsskole har været inde i en rivende udvikling de senere år. Med flere elever og et større pladsbehov til følge. Skolen har netop afsluttet ombygningen af en tidligere inspektørbolig, der skal rumme en ny dagbehandlingsklasse. Billedet her er taget i forbindelse med en anden milepæl, nemlig indvielsen af en såkaldt "udeskole". Arkivfoto: Lasse Hansen
  • Forhandlingerne om næste års budget er først lige begyndt, men på Nyborg Heldagsskole har et udspil fra forvaltningen skabt dyb bekymring.
  • Skolen risikerer at miste op mod syv procent af sit budget - eller hvad der svarer til 23.000 kroner pr. barn.

Skellerup/Nyborg: Afskedigelser, flere elever i klasserne og et generelt dårligere tilbud til skolebørn med behov for særlig støtte.

Det kan blive konsekvensen, hvis politikerne gør alvor af et forslag fra forvaltningen om at spare cirka 2,3 millioner kroner om året på Nyborg Heldagsskole - eller hvad der svarer til cirka syv procent af skolens samlede budget. Sådan lyder advarslen fra blandt andre skolens leder, Miguel Svane.

- Som skoleleder vil jeg naturligvis gøre alt for, at kernen ikke bliver ramt hårdt. Men det kommer som et chok. Vi er totalt uforberedt på så voldsomt et krav om effektivisering, og jeg har svært ved at se, hvordan vi kan finde så mange penge, uden at vi er nødt til at se på normeringerne og dermed også antallet af elever i den enkelte klasse, siger han.

Bekymringen deles af skolens bestyrelsesformand, Bente Brandstrup. Også hun undrer sig over, at specialskolen med adresse i Skellerup ser ud til at blive en af de helt store tabere i budgetkabalen.

- Umiddelbart kan det godt se ud, som om det er jobcentret, der bliver hårdest ramt i forvaltningens oplæg. Men det er en langt større organisation end vi er. Procentvis er der tale om en større besparelse hos os. Det svarer til cirka 23.000 kroner per barn, hvilket er rigtig mange penge, konstaterer hun.

Annonce

Budget 2017

Tidligere i denne uge blev forvaltningens udspil til budget 2019 sendt i offentlig høring frem til den 17. september. Sparekataloget indeholder forslag til effektiviseringer og besparelser for 51,8 millioner kroner i 2019, 64,9 millioner kroner i år 2020, 66,1 millioner kroner i år 2021 og 66,3 millioner kroner i år 2022.

Mange af besparelserne skal hentes på ledelse og administration samt tilretninger af budgettet til de faktiske forhold. Derudover er der lagt op til at skære i en lang række puljer, herunder puljen til grøn omstilling. Samtidig er der en forventing om, at man vil kunne hente en god slat penge ved at tingene på en ny og mere effektiv måde. Det gælder for eksempel tilrettelæggelse af arbejdet på ældreområdet.

Men kataloget indeholder også en stor besparelse på jobcentret samt forslag om en forringelse af daginstitutionernes normering. Blandt meget andet. Hvis forvaltningens oplæg gennemføres i sin nuværende form, vil der blive nedlagt omkring 20 stillinger næste år. Et tal, der formodes at stige til mere end det dobbelte, nemlig cirka 43 stillinger, inden år 2022.

Alle skoler kan blive ramt

Ud over at tage vare på cirka 100 børn i alderen 6-18 år med indlæringsvanskeligheder eller psykiske problemer har Nyborg Heldagsskole et videnscenter, der bistår kommunens folkeskoler. Men også denne del risikerer at blive ramt, og dermed kan besparelsen få negativ betydning for inklusionen i hele kommunen, forudser Bente Brandstrup.

- Jeg sidder også i hovedbestyrelsen og i forretningsudvalget for Skole og Forældre, ligesom jeg er formand for Netværk for Specialundervisning, og jeg kan se nogle skrækkelige eksempler rundt om i landet på, hvordan det er gået de steder, hvor man har sparet. De har flere børn, der ikke følger undervisningen. Samtidig bliver frustrerede over, at deres børn ikke får den undervisning, de er berettiget til og har brug for, tilføjer hun.

Både bestyrelsesformanden og skolelederen understreger dog, at der er delområder af skolens økonomi, som med en vis rimelighed kan rettes til i en situation, hvor kommunen som helhed må spare.

En gammel aftale

Blandt dem er en gammel aftale om, at skolen får tildelt 345.000 kroner om året til fleksjob ud over det beløb, der følger den enkelte elev. En lignende ordning findes ikke på nogen af kommunens folkeskoler, og forvaltningen foreslår derfor, at den ophører.

Endnu mere bemærkelsesværdigt er det, at Nyborg Heldagsskole som den eneste har fået et fast beløb på 850.000 kroner til driften af skolens sfo. Aktuelt drejer det sig om otte elever, der benytter fritidsordningen.

Fremover må man kunne klare sig for 100.000 kroner, hvilket giver nogenlunde den samme udgift per barn som på de øvrige skoler, foreslår forvaltningen. Men glemmer bare en vigtig deltalje, når man sammenligner tallene, mener Miguel Svane, nemlig er der tale om børn med særlige behov.

Derfor har man blandt andet prioriteret, at de ansatte i fritidsordningen følger eleverne over flere timer i løbet af dagen for at skabe en mere glidende overgang. Af samme årsag er det en anelse misvisende at tænke på det som en udgift, der er isoleret til sfo'en, forklarer han.

Ifølge skolelederen skyldes bekymringen dog især udsigten til, at man vil ændre på ressourcetildelingen for det enkelte barn. Det vil kunne spare kommunen for 1,2 millioner kroner om året, fremgår det af forvaltningens udspil.

- Jeg er kommunens mand, så selvfølgelig retter vi ind, hvis det er det, politikerne beslutter sig for. Men det ville godt nok være ærgerligt. Vi er en skole, der er kendt for kvalitet, og de sidste 6-7 år har vi haft 20 forskellige kommuner til at besøge os. Hver gang har jeg sagt: Vi kan drive en god skole, men det kan vi kun, fordi politikerne har et varmt hjerte for børn med særlige udfordringer og behov. Det håber jeg på, at de stadig har, bemærker han.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Sport

Fynboer fejrede sporten: Se de 10 bedste billeder fra Årets Sportsnavn

Fyn

2822 husstande uden strøm

Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1945: Odense Sporveje vil nedlægge stoppesteder

1995 4,7 millioner kroner. Så mange penge lagde 11.852 glemsomme fynske bilister i statskassen for ulovlig parkering i 1993. Hovedparten af afgifterne, der som bekendt er på 400 kroner pr. gang, blev lagt af 8816 i Fyns største politikreds, Odense. De 3036 øvrige afgifter er blevet opkrævet jævnt fordelt over resten af Fyn. Selv om afgiften for ulovlig parkering blev fordoblet fra 200 til 400 kroner 1. april 1991, kan de seks fynske p-kontrollører fortsat uddele lige så mange afgifter – ca. 12.000 – om året, konstaterer politikommissær Poul Dahl. 398 bilister klagede over afgiften, men kun 172 fik medhold og pengene eftergivet – oftest i forbindelse med læge- eller sygehusbesøg, der uventet trak ud. 1970 Statsbanerne udbyder i dag en ny Storebæltsfærge til 50 millioner kroner i licitation, og på forhånd ventes de fire værfter i Helsingør, Nakskov, Ålborg og Odense at være interesseret i ordren. Efter planen skal den nye tredækker leveres til sommeren 1972 eller muligvis først til foråret 1973. Samtidig viser en prognose, at færgekapaciteten skal fordobles inden udgangen af 1970-erne, hvis der ikke ret hurtigt tages beslutning om en bro mellem Fyn og Jylland. Færgen kommer i store træk til at ligne ”Arveprins Knud” og får en kapacitet på 450 personbiler og 1500 passagerer. En ny jernbanefærge, der kan overføre gennemgående eksprestog mellem Nyborg og Korsør, ventes bestilt til levering i 1973. 1945 Fra Odense Sporvejes begyndelse har der eksisteret en del faste stoppesteder på særligt trafikerede steder, men sporvejsselskabet overvejer at likvidere dem. Det gælder ved hjørnet af Klaregade og Mageløs samt ved hjørnet af Mageløs og Kongensgade, hvor der nu opsættes almindelige stoppestedsskilte i stedet. Ifølge driftsbestyrer Schaumann sker nedlæggelsen af de faste stoppesteder ud fra hensynet til at gennemføre en hurtigere drift under de nuværende, besværlige trafikforhold, hvor der er stort pres på sporvognene. De faste stoppesteder virker kun forsinkende, og hvis der ingen passagerer er at optage og afsætte, vil sporvognene altså fremtidig kunne køre videre uden standsning.

Annonce
var adsmtag = adsmtag || {}; adsmtag.cmd = adsmtag.cmd || [];