Annonce
Debat

Broafgift: Taksterne skyldes Femern Bælt-forbindelsen

Storebæltskomitéen skal hilses velkommen. Og det er prisværdigt, at Fyens Stiftstidende fortsætter kampen for gratis Storebælts-overfart. Senest i Peter Hagmund-Hansens leder tirsdag.

Det er altsammen godt. Men måske til ingen nytte.

For der er en - desværre oftest overset - grund til de høje takster på Storebælt - og til, at politikerne har trukket og stadig trækker milliarder ud af Storebæltsforbindelsens kasse, så næsten 61 procent af Storebæltsbro-indtægterne (ifølge Jyllands-Posten 4. april 2016) går til statskassen i stedet for til afdrag på byggelånene.

Grunden er den ulyksalige beslutning om Femern Bælt-forbindelsen. Hvis taksterne på Storebælt forsvinder, eller blot nedsættes, vil det mindske trafikken på den kommende Femern Bælt-forbindelse; trafikken vil efter politikernes mening komme til at "køre den forkerte vej".

Den problematik har længe været kendt, men sjældent fremført. Dagbladet Børsen skrev dog for et år siden (7. april 2016): "Forudsætningen for Femerns indtægtsprognoser er, at så længe, der er gæld i Femern-projektet, kan taksterne på Storebælt ikke nedsættes...Femern-beslutningen forudsætter årtiers høje takster på Storebælt til skade for Danmarks økonomi og sammenhængskraft, men til glæde for svenske industriinteresser ..."

Jeg føjer til: Og til glæde for snævre københavnske interesser.

Så enkel er forklaringen på, at Christiansborg-politikerne fastholder modstanden mod at fjerne toldmuren på Storebælt.

Desværre endnu et eksempel på, hvordan skiftende regeringer og folketing prioriterer hovedstadsområdets interesser højest - trods samme politikeres mange, smukke ord om ændringer, som kan imødegå eller fjerne den skævvridning af Danmark, som politikerne har været stærkt medvirkende til.

Etableringen af Storebæltskomitéen vil forhåbentlig medvirke til, at - i det mindste - de folketingsmedlemmer, som vælges i Vestdanmark, kommer til med styrke at handle ud fra ønsket om at skabe et helt og sammenhængende Danmark. Måske vil komitéen også efterhånden kunne afdække, om det i tilfældet Storebælt er stærke embedsmænd og københavnske lobbyer, der i for høj grad påvirker politikernes beslutninger.

Mange af de ledende ministerielle embedsmænd (de fleste?) har intet større kendskab til det Danmark, som ligger uden for hovedstadsområdet. Derfor er det nødvendigt med et stærkt, politisk modspil fra velinformerede, dygtige, vestdanske Christiansborg-politikere. De skal påvirkes fra denne side af Valby Bakke.

Det vil de nu blive. Derfor: Velkommen til Storebæltskomitéen, som har påtaget sig en stor og samfundsvigtig opgave.

Måtte den lykkes - trods alle odds.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce