Annonce
Nordfyn

Bredden udfordret i lokalpolitik: - Vi kan jo ikke opstille en 25-årig kandidat, hvis der ikke er nogen der melder sig

Mangfoldighed i kommunalbestyrelsen er ikke en selvfølge. Nogle partier arbejder mere strategisk end andre med at øge diversiteten på opstillingslisten. Illustration: Gert Ejton
Intentionerne er gode og ambitionerne store, men det er ikke altid lige let for de nordfynske vælgerforeninger at sikre mangfoldighed på opstillingslisterne. Dertil kommer, at diversitet fortolkes forskelligt fra parti til parti.

Nordfyn: Ved seneste kommunalvalg var andelen af kvindelige politikere, der vandt et sæde i Nordfyns Kommunalbestyrelse, rekordhøj - hele 44 procent, hvilket ikke alene er den højeste andel blandt samtlige 10 fynske kommuner, men også et tal, der ligger et godt stykke over landsgennemsnittets knap 33 procent.

Et mangfoldigt byråd, målt ikke alene på køn, men på en bred vifte af parametre såsom alder, etnicitet, uddannelsesbaggrund og bopæl, opstår dog ikke af sig selv, men fordrer grundig research og stort benarbejde. Sådan lyder konklusionen af en ny rundspørge, avisen har foretaget blandt bestyrelsesmedlemmer for de fem nuværende nordfynske byrådspartier.

Mens alle partierne gør sig tanker om mangfoldighed, fylder en egentlig diversitetsstrategi mere hos nogen end hos andre. Læs her, hvad Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti siger om at skabe diversitet i deres kandidatfelter frem mod kommunalvalget 16. november 2021.

1 Venstre

Bestyrelsesformand Mikkel Rahbek Brunse: - Det er ikke nogen hemmelighed, at der ikke hver morgen står 25 mennesker uden for min dør og gerne vil stille op. Partierne har generelt svært ved at fylde listerne. Så for os handler det først og fremmest om at afdække, hvem der allerede er interesserede, og hvem vi måske kan vække en interesse hos; det gælder både egne medlemmer og fyrtårne i kommunen. Nummer et, når vi skal finde kandidater, er geografien, foruden naturligvis, at potentielle kandidater kan se sig selv føre en borgerlig-liberal politik. Det kræver et langt og grundigt stykke arbejde at finde det rette match for begge parter.

- Andre diversitetsparametre er også vigtige, og jeg ville gerne sige, at det var fuldstændig styret, og at vi har et board med alle mulige billeder på, men så centralt er det altså ikke. Det eneste, der er styret, er geografien. Vi diskriminerer ikke nogen, vil jeg tillade mig at sige, men vi skal heller ikke derhen, hvor det eksempelvis er en kvalifikation at være kvinde og en hæmsko at være mand. Der skal bare være en god balance i byrådet.

2 Socialdemokratiet

Næstformand i bestyrelsen Kasper Solberg: - I forhold til diversitet har vi en række faktorer, vi har drøftet og skrevet ned. En er geografisk diversitet, en anden er ligelig fordeling mellem mænd og kvinder, en tredje faktor er, at vi gerne vil afspejle befolkningen socialt og etnisk - heri ligger tillige et ønske om diversitet i socioøkonomiske forhold. Et sidste parameter er alder, men her er vi især udfordrede, fordi det ikke er lykkedes os at stable en DSU-afdeling på benene i Nordfyns Kommune. Vi har også en stor opgave omkring at engagere socialt udsatte borgere; mange af dem har ikke overskud til at beskæftige sig med kommunalpolitik, og derfor ser vi mange middelklasse-kandidater og valgte. Det er der ikke noget galt i, men det er ikke helt det, vi ønsker.

- Vi har, som mange andre partier, problemer med at skaffe et stort felt af kandidater, og det er en udfordring for demokratiet, at vi har svært ved at motivere folk til at stille op i politik. Det er vigtigt for os med diversiteten, fordi vi kan se, at det er med til at kvalificere de beslutninger, vi tager. Vi kan også se, når vi en gang imellem krydser klinger internt i partiet, at vi alle sammen bliver klogere af, at nogen eksempelvis har akademikerbaggrund, mens andre har håndværkerbaggrund.

3 Socialistisk Folkeparti

Bestyrelsesformand Bent Olsen: - For det første skal vi have fat i nogen, der gerne vil stille op, og det er i sig selv en stor opgave. Så vil vi selvfølgelig gerne have en god spredning på alder, beskæftigelse og geografi. Vi vil gerne være et bredt funderet parti, hvor vi ikke alle sammen er skolelærere; det kan jo meget hurtigt få karakter af indspisthed, hvis vi altid taler om de samme ting. Derfor kan det være godt at få mulighed for at se tingene fra en anden vinkel. Men geografien er det vigtigste udgangspunkt, for i en landkommune som Nordfyn vægter det lokale tilhørsforhold højt for vælgerne, og mange kandidater får først og fremmest deres stemmer fra lokalområdet og fra folk, de kender.

- Som det ser ud nu, tegner det til, at det overvejende bliver et kvindehold, vi kommer til at stille med. Det er lidt den omvendte verden, det med at have overvægt på damesiden og ikke på herresiden. 

4 Dansk Folkeparti

Bestyrelsesmedlem Henrik Damborg Sørensen: - Det, vi primært har diskuteret i bestyrelsen, er, at vi skal sikre et bredt kandidatfelt rundt omkring i kommunen, altså en jævn fordeling af kandidater i de små lokalområder. Og så har vi talt om at sikre, at kandidaterne har forskellige fagligheder. Med hensyn til andre diversitetsparametre, for eksempel seksuel orientering, så mener jeg ikke, at det vil være en væsentlig information for vælgerne. Jeg tror, de nordfynske vælgere lægger vægt på andre ting.

- Det er da et drømmescenarie, hvis vi kunne vælge og vrage mellem ideelle kandidater, men faktum er bare, at så mange er der simpelthen ikke, der har lyst til at stille op. Derfor bliver vi også nødt til at se, hvad der er af muligheder. Vi kan jo ikke opstille en 25-årig kandidat, hvis der ikke er nogen i den alder, der melder sig. På samme måde er aldersgruppen 26-38 år rigtig svær at rekruttere kandidater iblandt, fordi mange i den alder indgår i børnefamilier, og det kan være en udfordring at forene børn og kommunalpolitik. Derfor er vores primære parametre geografi og interessefelter - så tror jeg ikke, vi som parti kan strække os til at være mere kræsne.

5 Det Konservative Folkeparti

Bestyrelsesformand Kim Jensby Jørgensen: - Vi arbejder ikke strategisk med diversitet. Jeg ved godt, at mange partier tænker "Vi skal have en kandidat fra det og det område, og hvis han også er engageret i den her forening, vil det være rigtig godt", men sådan finder vi ikke vores kandidater. Det, der tæller for os, er, at kandidaterne brænder for sagen og er villige til at arbejde for den. Man skal også huske, at det jo ikke er bestyrelsen, men medlemmerne, der vælger, hvem der skal opstilles. Vi kommer ikke med en færdig liste. Af samme grund vil jeg sige, at vores opstillingsproces er demokratisk frem for strategisk, og det, synes jeg, er væsentligt, særligt i et lille lokaldemokrati som det nordfynske.

- Selvom vi foretrækker en lille liste med ildsjæle frem for en bred liste med, ja, fyld, for at sige det lige ud, så kan jeg godt tilslutte mig de øvrige partiers oplevelse af, at det er svært at finde mennesker, som ønsker at stille op i kommunalpolitik. Faktisk bliver det sværere år for år, og det er jo også et demokratisk problem.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Erhverv

Brud på regler: Orifarm beklager støtte til Troels Lund men vil ikke fortælle, om andre politikere har fået penge

Kerteminde For abonnenter

Andre må - Sanne fra Havnen må ikke: Nu skal teknisk udvalg diskutere om Sanne må låne to p-pladser til at servere fadøl

Annonce