Annoncørbetalt indhold

Breaking News: Din nabo er en klimahelt

Mange tænker i stigende grad over at leve mere bæredygtigt i hverdagen. Det kan være ved at shoppe genbrugstøj i stedet for at købe nyt, ændre madvaner eller ved at se på den måde, som vi transporterer os på.

Alle ændringer for at leve mere bæredygtigt, store som små, er velkomne. Især hvis regeringens klimamål om at mindske Danmarks CO2-aftryk med 70 % i år 2030 skal nås.

Trafikselskabet FynBus giver fynboerne og langelænderne mulighed for at rejse klimavenligt, da det er godt for klimaet, når vi rejser sammen i stedet for hver for sig.

Faktum er dog, at mange fynboer ikke forbinder bussen med klimavenlig transport.

Det ønsker FynBus at ændre på.

FynBus kalder sine kunder for klimahelte

Klimahelte findes i mange former og afskygninger. Det kan f.eks. være din nabo, der sorterer sit affald, cykler på arbejde eller på anden måde tænker over at leve mere klimavenligt.

Hos FynBus kalder de deres kunder for klimahelte, da kunderne er med til at mindske udledningen af CO2 og trængslen på vejene, når de sætter sig til rette i bussen i stedet for at tage bilen.

De mest klimavenlige transportformer er dog, når du går eller cykler. Dernæst kommer den kollektive trafik.

En bus, der i de langt fleste tilfælde kører på diesel, udleder som udgangspunkt mere CO2 end en benzin- eller dieselbil. Men fordi bussen transporterer mange mennesker på en gang modsat en personbil, hvor der typisk højst er plads til fem personer, bliver bussen et langt mere klimavenligt transportmiddel end personbilen. Og tager du bussen, er du samtidig med til at mindske trængslen på vejene.

Den viden ønsker FynBus at gøre fynboerne opmærksomme på.

Brug bussen når det giver mening for dig

For mange fynboer kan det være svært at få en tætpakket hverdag til at hænge sammen, hvis transportmulighederne ikke er i orden. Der skal køres til og fra arbejde, børnene skal hentes og køres til fritidsaktiviteter, og der skal handles ind.

Bilen bliver ofte valgt til pga. den fleksibilitet, som den tilbyder.

Du kan dog gøre en stor forskel for dit personlige CO2-aftryk ved at gå, cykle eller tage kollektiv trafik i stedet for bilen.

Det bedste er selvfølgelig at undvære bilen helt. Men selv hvis du kun tager bussen en gang imellem, så kan du gøre en forskel.

Derfor opfordrer FynBus fynboerne til at tage bussen, når det giver mening for den enkelte person. Det giver også mening for klimaet.

Det kan f.eks. være i weekenderne, når du skal i teateret, i biografen, på restaurantbesøg eller hvis vejret indbyder til en strandtur.

Selv få ture om året med bussen i stedet for bilen er med til at mindske Danmarks samlede CO2-udledning.

Vil du mindske din klimabelastning endnu mere, kan du f.eks. lave en kombinationsrejse, hvor du cykler den ene vej, og tager din cykel gratis med i bussen den anden vej.

FynBus sætter klimaet på dagsordenen

2. marts lancerer FynBus en kampagne, der har til formål at gøre fynboerne opmærksomme på, at bussen er et klimavenligt transportmiddel.

Du vil over det meste af Fyn kunne opleve de grønne Fynbusser med beskeden om, at FynBus elsker klimahelte.

Trafikselskabet mener nemlig, at den kollektive trafik er en del af løsningen på, hvordan Danmark får mindsket udledningen af CO2.

Derfor kalder FynBus også sine kunder for klimahelte. Det gælder både de kunder, der dagligt pendler med bussen, og dem der kun bruger den kollektive trafik engang i mellem. Hver gang du lader bilen stå i garagen og i stedet benytter den kollektive trafik, er du en klimahelt set med FynBus’ øjne.

Kampagnen understøtter trafikselskabets arbejde med en klimastrategi for perioden 2020-2025. Her vil FynBus arbejde på at sikre, at den kollektive transport, herunder visiteret flexkørsel, påvirker både det lokale miljø og det globale klima mindst muligt ved at arbejde med ambitiøse miljømål og klimakrav i de fremtidige udbud af bus- og flexkontrakter.

FynBus kigger blandt andet på at forberede et evt. fælles fynsk udbud for busdriften i 2022 med henblik på at skifte busserne ud med langt mere klimavenlige busser, som f.eks. el- eller gasbusser.

Hvis du ønsker at teste din viden, vinde lækre præmier og blive klogere på klimavenlig transport, så besøg www.fynbus.dk/klimahelte.

Denne artikel er sponsoreret af FynBus

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.