Annonce
Odense

Bortvisningssag spøger stadig på slottet

By- og Kulturforvaltningen holder til på slottet i Odense, der ligger ud til Kongens Have.
Sagen om en medarbejder fra Byggesag, der blev bortvist for embedsmisbrug, førte ikke til nogen tiltale hos Fyns Politi. Men spørgsmålet om, hvorvidt bortvisningen var berettiget, er stadig uafklaret, og det tyder nu på, at det ender med en afgørelse i en voldgiftssag.
Annonce

Odense: I august 2017 meddelte By- og Kulturforvaltningen, at en sagsbehandler i kontoret for byggesager var blevet bortvist med øjeblikkelig virkning og desuden politianmeldt på grund af mistanke om embedsmisbrug.

Mere konkret gik mistanken på, at sagsbehandleren havde givet nogle ansøgere af tilladelser særbehandling, hvis de samtidig var kunder i det firma, han selv drev ved siden af sit job som kommunal embedsmand.

I maj i år kunne avisen fortælle, at Fyns Politi havde opgivet at rejse tiltale i sagen på grund af manglende beviser.

Sagen kort fortalt

22. august 2017 indkalder Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning pressen til briefing.

Forvaltningen kan oplyse, at én medarbejder i byggesagskontoret er blevet bortvist og politianmeldt på grund af mistanke om embedsmisbrug. I første omgang falder mistanken på 25 konkrete sager.

Ifølge det oplyste har medarbejderen ved siden af sit job som embedsmand drevet et privat firma - og påstanden er, at der er sket en favorisering af byggesager for ansøgere, der samtidig har været kunder i byggesagsmedarbejderens private firma.

30. august kan By- og Kulturforvaltningen oplyse, at yderligere to medarbejdere fra Byggesag er afskediget, fordi de menes at have bistået den bortviste medarbejder med at begå embedsmisbrug. Samtidig øges antallet af sager under mistanke til 85.

Forvaltningen ender med at undersøge de 85 byggesager forfra. Konklusionen bliver, at ingen af sagerne er afgjort forkert.

En advokatundersøgelse konkluderer, at det, der er foregået, har været kritisabelt, men drager dog ingen konklusioner om det strafferetslige og henviser til, at det må bero på politiets videre efterforskning.

I maj 2020 opgiver Fyns Politi at rejse tiltale i sagen på grund af manglende beviser.

"I dag er en glædens dag" og "I’m still standing", skrev den pågældende tidligere medarbejder i Byggesag på sin Facebook-profil.

Men sagen er langt fra slut, for tilbage står stadig spørgsmålet om, hvorvidt Odense Kommunes bortvisning af medarbejderen - om end der ikke var belæg for en straffesag - ud fra en ansættelsesretlig betragtning var berettiget eller ej.

Og den del af tvisten er ikke kommet nærmere en afklaring siden maj. I hvert fald er der ikke indgået noget forlig, og tværtimod ser spørgsmålet nu ud til at ende i en såkaldt voldgiftssag.

Det bekræfter både Odense Kommune og den tidligere medarbejders fagforbund IDA overfor avisen.

Annonce

Æren og en million kroner på spil

I øjeblikket udveksler fagforeningen IDA og Odense Kommunes advokater skriftlige bemærkninger.

Avisen har været i kontakt med den bortviste tidligere medarbejder, men han ønsker ikke at udtale sig. I hvert fald ikke så længe, sagen stadig verserer.

Det er ingen underdrivelse af sige, at udfaldet kan få stor betydning. For Odense Kommune handler det om at få bekræftet, at bortvisningen - der blev meldt offentligt ud i august 2017 - var berettiget. Og dermed at det også var berettiget, da daværende adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen til avisen udtalte sig således om sagen kort efter, den var kommet frem:

- Det her handler om en medarbejder, som har tilsidesat nogle helt grundlæggende embedsmandspligter med henblik på at opnå egen personlig vinding.

For den tidligere medarbejder vil det omvendt være den ultimative rensning af vedkommendes navn og renommé at opnå voldgiftsrettens ord for, at han ikke har gjort noget, der berettiger til en bortvisning. Ligesom han allerede har politiets ord for, at der ikke var nogen beviser for, at der var foregået noget strafbart.


Det her handler om en medarbejder, som har tilsidesat nogle helt grundlæggende embedsmandspligter med henblik på at opnå egen personlig vinding.

Sagt i 2017 af daværende adm. direktør for By- og Kulturforvaltningen, Anne Velling


Også rent økonomisk er en del på spil. Hvis Odense Kommunes bortvisning viser sig at have været berettiget, er den tidligere medarbejder næppe berettiget til noget rent økonomisk, selvom politiet ikke fandt belæg for at rejse en straffesag.

Munder en kommende voldgiftssag omvendt ud i, at bortvisningen var uberettiget, så vil den tidligere medarbejder i Byggesag muligvis kunne rejse krav både om både manglende løn gennem flere måneder samt evt. et decideret erstatningskrav. Ifølge avisens oplysninger kan der være tale om et krav på omkring en million kroner.

Annonce

Afgøres måske til foråret

Odense Kommune ønsker ikke at udtale sig om sagen, mens den verserer, lyder det fra By- og Kulturforvaltningen.

Heller ikke hos fagforeningen IDA, der fører sagen for den bortviste tidligere medarbejder, er det lige nu mange kommentarer at hente.

Forbundet oplyser dog, at der endnu ikke en sat en dato for, hvordan sagen skal afgøres. Forventningen er, at det det kan blive en gang i løbet af foråret.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Retfærdighed for seniorer

OB

OB rejste sig fra asken efter mandfolke-indsats

Sport

Vellykket dansk EM-premiere: Det ligner allerede en billet til mellemrunden

Annonce