Annonce
Odense

Blandede udmeldinger fra Christiansborg

Kommunalordfører Magnus Heunicke (S): - Det er ikke den enkelte kommunes ansvar - det er her, samfundet skal tage over. Foto: Steen Brogaard

Ingen af de socialordførere på Christiansborg, avisen har talt med, synes det er et problem, at børnetallet i visse kommuner er stigende. Men mens Socialdemokratiet kalder det et samfundsanliggende, mener Venstre og Dansk Folkeparti, at øgede udgif

Kommunalordfører Magnus Heunicke (S) 1:)

- Det er netop denne demografiudvikling, Mette Frederiksen taler om, når hun kalder sig børnenes statsminister. Og det er jo helt fantastisk, at vi både får flere børn og lever længere, også selv om begge dele koster samfundet noget mere. Men det er netop her, det ikke skal være den enkelte kommunes problem, men hvor samfundet tager over. For det er jo ikke alene Odense, der vil opleve forandringen - det er en udfordring, vi er klar over vil komme, og derfor er det centrale spørgsmål ganske enkelt: Skal vi sætte flere penge af til det eller ej? Og det bliver vi nødt til, for når jeg er rundt i landet på plejehjem og i børnehaver, oplever jeg aldrig nogle, der siger, at normeringerne er lidt for gode. I Socialdemokratiet er vi klar til at sætte penge af til de ekstra børn - det har vi været siden den store velfærdsreform, hvor vi bad folk om at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. Pengene skal bruges på ældre og børn og ikke på at holde Venstres nulvækst eller skattelettelser. Og hvis nogle siger, se, der bliver flere medarbejdere i det offentlige, siger vi, ja, selvfølgelig, men vi bliver jo også flere og flere.

Annonce
Venstres kommnalordfører Jan E. Jensen forstår grundlæggende ikke problemet i Odense. - Der er ikke noget nyt i, at der bliver født børn, og har de ikke penge nok, må de jo effektivisere driften, siger han. Foto: Steen Brogaard

Kommunalordfører Jan E. Jensen (V) 2:)

- Det er ingen nyhed, at der fødes børn, og jeg forstår hverken Odenses problem eller argumentation. Ligesom alle andre kommuner får kommunen bloktilskud fra staten, hvor der tages højde for demografisk udvikling og for varierende skatteindtægter, og hvis kommunen ikke kan få det til at hænge sammen, må den effektivisere sin egen drift. Vi kan få det til at hænge sammen i Frederiksberg Kommune, hvor jeg sidder i byrådet, og det bør de også kunne i Odense, selv om de har en socialdemokratisk borgmester. På Frederiksberg oplever vi i øvrigt et stigende antal ældre, mens andre kommuner beklager sig over, at de mærker et fald i befolkningstallet, hvilket er dyrt i drift, fordi de ikke uden videre med det samme kan lukke skoler og sådan noget. Billedet er altså ikke helt så enkelt, som det kan se ud, og regeringen kan ikke rette sin politik ind efter Odenses behov. Jeg vil til enhver tid gerne bytte udgiftsniveau med Odense og min egen hjemkommune, men først og fremmest vil jeg henstille til utilfredse kommuner om at tage diskussionen i KL, hvis man synes bloktilskuddet skal fordeles anderledes.

Dansk Folkepartis kommunalordfører Susanne Eilersen siger, at økonomisk prioritering er op til det enkelte byråd. - I Fredericia Byråd, hvor jeg sidder, har vi lige fundet otte millioner kroner, siger hun. Foto: Steen Brogaard

Kommunalordfører Susanne Eilersen (DF) 3:)

- Nu kan jeg ikke forstå, at det er et problem, vi får flere børn i Danmark - det er bare glædeligt. Men vi har kommunalt selvstyre, og det er altså en kommunal prioritering af finde penge til et stigende børnetal. Det skuer i mine ører, hvis man i en kommune som Odense kun har blik for den ene del af demografiudviklingen. Når det er sagt har Dansk Folkeparti forsøgt at ændre på udligningsreformen, for vi synes, at modellen er forældet i forhold til befolkningens bevægelse mod byen, og vi ønsker en mere gennemskuelig model. Uanset om der bliver ændret på den, gælder det, at man som byråd må trykke på alle de parametre, man har, og det vil også sige at undlade at sætte så store anlægsprojekter i søen, som man har - letbanen for eksempel. Til gengæld gælder det om at konvertere høj ledighed til skatteindtægter. Velfærden med dens børnepasning, skole og ældreomsorg er det vigtigste, en kommune skal tage sig af. Måske kunne Odense se i KL's nøgletalsbøger og få nogle idéer til, hvordan andre kommuner formår at bruge færre penge på de enkelte områder.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce