Annonce
Nyborg

Biolog: Det er en sensation - laksen gyder i Vindinge Å for første gang i 800 år

Vindninge Å. Arkivfoto: Robert Wengler

Laksen er tilbage i Vindinge Å. Men åen kunne rumme mange flere fisk, hvis det ikke var for problemet med Kullerup Sluse. Sagen har været diskuteret i årtier, og der er ingen løsning i sigte.

Annonce

Østfyn: Der er tale om en sensation, men ikke mange har hørt det: Laksen er tilbage i Vindinge Å som gydefisk.

En del læsere vil måske sige: Nå! Men så læs lige videre her: Sidst laksen svømmede op gennem Vindinge Å for at gyde i området ved Bierne Mølle sydvest for Ullerslev, var omkring år 1200. Det var altså en mand, der levede i tidlige middelalder, der kunne glæde sig over det syn.

Siden har Kullerup Sluse og en række vandmøller forhindret et naturligt fiskeliv i Vindinge Å-systemet.

- Det er virkelig en sensation. Mig bekendt er der aldrig før fundet lakseyngel lagt oppe i Vindinge Å, siger biolog Frode Thorhauge, Kerteminde.

Det er ikke den pensionerede biolog selv, der har set lakseynglen. Han har bare trawlet resultaterne af DTU Aquas undersøgelser igennem. DTU Aqua undersøgte vandløbet i eftersommeren 2017 - blandt andet med elfiskeri - og udgav i år en rapport ved navn "Plan for fiskepleje i vandløb på Fyn".

Biologerne fra DTU var især ude for at kortlægge mængden af ørreder i åerne, men som en slags bifangst fik men altså lakse-yngel med.

Der er fundet lakseyngel to steder i åen, og der har minimum været fire laks i gydevandring.

- Ellers er det jo kun de vestjyske vandløb, der har en laksebestand i Danmark. Derfor er det her så bemærkelsesværdigt, siger Frode Thorhauge, der i sine aktive år var ansat blandt andet i Fyns Amt som biolog, og han har også været miljøkoordinator på Fyn for Danmarks Sportsfiskerforening.

Det er virkelig en sensation. Mig bekendt er der aldrig før fundet lakseyngel langt oppe i Vindinge Å.
Frode Thorhauge, biolog

Biologerne fra DTU Aqua har fundet lakse-yngel helt inde ved Bierne Mølle vest for Ullerslev. Men Kullerup Sluse forhindrer stadig en ordentlig bestand af fisk i Vindinge Å. Grafik: Mikkel Damsgaard.
Annonce

Slusen er problemet

Fundet af laksefisk nærmest midt inde på Fyn burde gøre en gammel naturmand som Frode Thorhauge glad. Og at der overhovedet kan komme laks så langt op i åen, hænger blandt andet sammen med, at der er brugt millioner af skattekroner på at fjerne vandmøller og andre forhindringer.

Men Frode Thorhauge kan nemt få armene ned, for han og mange andre sportsfiskere og naturelskere bliver stadige triste, når snakken går på tilstanden i Vindinge Å.

Helt tilbage i 1200-årene anlagde man slusen ved Kullerup for at lede en del af vandet fra Vindinge Å ind i Nyborg og rundt om slottet, og siden da har det ikke været nemt at være fisk i åen.

Slusen blev bygget om i 1990'erne, men ifølge sportsfiskere og biologer virker det stadig ikke. Ørreder - og altså nu laks - kan komme op i den store å og gyde, men en stor del af fiskeynglen svømmer forkert, når de skal tilbage til havet.

De tager den forkerte vej ved Kullerup Sluse, og i stedet for at fortsætte af Vindinge Å, tager de turen mod Nyborg, hvor de enten bliver ædt undervejs eller bliver fanget helt nede i Nyborg. Derfor er bestanden af ørred i Vindinge Å slet ikke så stor som den kunne være.

- Kullerupslusen har en meget uheldig konstruktion, der gør at en stor del af de nedvandrende ørredunger og gydefisk vil ende i Ladegårdsåen, der leder videre til sø- og voldgravssystemerne ved Nyborg med døden til følge for ørrederne.

- Det store tab af udvandrende ørreder medfører en formindsket opgang af gydefisk. Den reducerede opgang er den eneste forklaring på, at der generelt er fundet en ringe ørred-tæthed i åen, forklarer Frode Thorhauge.

Annonce

Ingen løsning

Diskussionen om Kullerup Sluse har kørt i årtier, og for et par år siden kom sportsfiskere og biologer på kant med museumsdirektør Erland Porsmose. Natur-folkene vil have mere vand til Vindinge Å, og Porsmose vil tvært imod have mere vand ind mod byen af hensyn til fortællingen om slottet og middelalderen.

- Vi arbejder stadig på at finde den rette løsning, der både tilgodeser fiskene og museums-folkene. Men dertil er vi ikke kommet endnu, siger vicekommunaldirektør Søren Møllegaard, Nyborg Kommune.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Faaborg-Midtfyn

Brandmænd frygter for deres liv på motorvejen: - Vi er mere trygge ved at kravle ind i et brændende hus end at stå på motorvejen

Annonce