Annonce
Assens

Biogasanlæg skal håndtere 200 tons gylle om dagen

Karlemosevej i Flemløse kan blive hjemsted for et biogasanlæg, der dagligt skal håndtere 200 tons gylle. Billedet her er fra et biogasanlæg i Fangel. Arkivfoto: Kim Rune
Et gårdbiogasanlæg, som kunne behandles rent administrativt, og som naboerne havde sagt ok til, skal nu være dobbelt så stort som oprindeligt planlagt. Men naboerne behøver ikke frygte mere lugt, lyder det fra rådhuset.
Annonce

Flemløse: Et biogasanlæg, der årligt skal modtage 72.000 tons gylle er på vej på Karlemosevej 3 i Flemløse.

Sidste år fik Flemløse Biogas en administrativ tilladelse til at etablere et såkaldt gårdbiogasanlæg, men nu vil selskabet, der i ejerkredsen har flere store landmænd fra området, bygge dobbelt så stort samme sted.

Baggrunden er, at der længe har været planer om et lignende anlæg på Springenbjergvej kun 400 meter fra anlægget på Karlemosevej. Ejerkredsene er derfor enige om, at det giver mere mening at udvide anlægget på Karlemosevej, som allerede er under opførelse.

Udvidelsen betyder, at anlægget i stedet for 100 tons dagligt skal håndtere 200 tons gylle eller som nævnt 72.000 tons på årsbasis. Gyllen, som suppleres med blandt andet græs og dybstrøelse forvandles på sin vej gennem anlægget til 17.000 tons biogas.

Med sammenlægningen af de to projekter er der ikke længere tale om et gårdanlæg, og derfor sættes det helt store godkendelsesmaskineri nu i gang.

Forleden nikkede Miljø-, Teknik- og Planudvalget ja til projektet og dermed til at sætte gang i planlægningen.

Flemløse Biogas

En gruppe af svine- og kalveavlere vil udvide et biogasanlæg under opførelse på adressen Karlemosevej 3, Flemløse.

Anlægget skal dagligt kunne modtage 200 tons gylle, dobbelt så meget som anlægget under opførelse.

90 procent af udvidelsen vil være biomasse fra lokalområdet og en del vil kunne føres til anlægget i rør eller uden for offentlig vej.

Udvidelsen betyder, at der skal opføres yderligere to biogasreaktorer på Karlemosevej.

Afstanden til naboer, der ikke har tilknytning til anlægget er min. 300 meter.

Miljø-, Teknik- og planudvalget har sagt ja til igangsætning af planarbejdet.

Annonce

Ikke mere lugt

Selv om anlægget nu skal håndtere dobbelt så meget gylle, som det oprindeligt var planen, bliver der ikke tale om dobbelt så meget lugt, fortæller sagsbehandler Dorthe Toft, Assens Kommune.

Anlægget skal stadig overholde de vejledende grænser for udslip, så der vil blive stillet krav om for eksempel filtre, der mindsker lugtudslippet. Der vil heller ikke som følge af udbygningen komme meget mere end de fem daglige lastbiler, som gårdanlægget ville belaste området med, idet meget af gyllen transporteres via rør. Rent fysisk vil anlægget blive større med for eksempel fire i stedet for to lagringstanke, men arealet på 30.000 kvadratmeter udvides kun en smule.

Det er uvist, hvornår biogasanlægget står klar til brug, da der ud over tillæg til kommuneplanen og lokalplaner, som skal i høring, også skal laves miljøkonsekvensrapport og miljøvurdering af planer og projekt, før der kan laves en miljøgodkendelse.

- Det afhænger af, hvornår vi får tingene fra ansøgerne. Teoretisk set kan det gennemføres på et år, men i praksis går det sjældent så hurtigt, siger Dorthe Toft.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce