Annonce
Nordfyn

Bestyrelsen bag Geværfabrikken om velbesøgt Ahlberg-udstilling: - En stor succes

Ole Rasmussen (tv.) flyttede til Otterup i 1980, da han fik job hos Falck, og her var han ansat i 36 år. Ole Rasmussen er i dag pensionist. Ole Svensson (th.) er formand for Historiecenter Otterup Geværfabrik, der blev stiftet i januar. Arkivfoto: Thomas Gregersen
Bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik har samarbejdet tæt med Nordfyns Erhverv og Turisme i forbindelse med Ole Ahlberg-udstillingen. Bestyrelsen har blandt andet stået for rekrutteringen af cirka 30 frivillige.

Otterup: Bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik glæder sig over alle de positive effekter, som den nu lukkede Ole Ahlberg-udstilling har haft for dem.

- Vi har fra bestyrelsens side oplevet det som en stor succes. Vores ønske var at få lidt mere liv i huset, og det må vi da sige, at der har været de sidste tre måneder, siger Ole Rasmussen, formand for bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik.

Bestyrelsen bag Geværfabrikken har blandt andet hjulpet med at rekruttere frivillige folk, der kunne være med til at passe udstillingen i åbningstiden.

- Vi søgte efter frivillige og fik tilknyttet cirka 30 frivillige, som har hjulpet os. Det er vi meget benovet over, og vi har af NEET fået betaling for de frivillige timer, vi har bidraget med, påpeger Ole Rasmussen.

Bestyrelsen bag Otterup Geværfabrik er klar til at hjælpe igen, nu hvor det tyder på, at Geværfabrikken skal huse en ny udstilling næste år.

- Det er vi helt indforstået med, og det er også blevet drøftet i bestyrelsen, oplyser Ole Rasmussen.

Annonce

Store visioner

Visionerne er store for at omdanne Otterup Geværfabrik til et moderne og tidssvarende Kultur- og Medborgerhus. Geværfabrikkens bestyrelse har tidligere på året søgt om et kommunalt tilskud på tre millioner kroner, der skal bruges til at realisere første fase af et storstilet projekt på 13-14 millioner kroner.

Otterup Geværfabrik fik på Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalgets møde i januar tilsagn om 75.000 kroner til et opstartsprojekt for Kultur- og Medborgerhusets fremtidige udvikling, udarbejdet af en udvalgt arkitekt.

Geværfabrikkens bestyrelse har i foråret afholdt et borgermøde og workshops. Det endelige projektforslag, der er baseret på forårets borgerinddragelse, blev i juni forelaget Erhvervs-, Kultur og Fritidsudvalget. Udvalgsformand Mette Landtved-Holm (V) oplyser følgende om sagen:

- Ansøgningen fra bestyrelsen er sendt videre til de kommende budgetforhandlinger. Det er sådan set rigtigt fint, at bestyrelsen har valgt at dele et så omfattende projekt op i flere faser. De søger foreløbig kommunen om tre millioner kroner for at få nogle basale ting på plads - toiletter, handicaptoiletter, elevator osv - som de typisk ikke vil kunne få penge til fra en fond. Hvis kommunen kan hjælpe dem i gang, vil bestyrelsen også stå stærkere i forhold til at få midler fra forskellige fonde til andre dele af projektet.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat For abonnenter

De gamle nyheder, 1969: Cafeteria i Mageløs brændte - men gæsterne blev siddende

1994 Nu er der mulighed for at få en garanteret medicinfri flæskesteg på julebordet. Som den første forretning i Odense har Kvickly i Dalum fået en statsautoriseret godkendelse til at sælge ferskt økologisk grisekød. Slagtermester Søren Nielsen i Kvickly siger, at grisene med garanti aldrig har fået medicin eller mærkelige tilskudsstoffer. Vi får kødet fra den ene af to producenter i Jylland, der er statskontrollerede. Og selv bliver vi også kontrolleret i alle ender og kanter. Kødet skal håndteres for sig selv, og skal der midt på dagen skæres mere, skal værktøjet renses, hvis det i mellemtiden har været brugt til andet grisekød. Det økologiske kød koster 10 kroner mere kiloet, og Kvickly kan kun få 100 kilo om ugen. 1969 Odense Brandvæsen havde ved midnatstid besvær med at få gæsterne i cafeteriaet Go-In, Mageløs 7, til at forlade lokalet, skønt det brændte ret kraftigt i køkkenet og op gennem taget. Det måtte adskillige opfordringer til, før folk rettede sig efter brandvæsenets anvisninger. Den væsentligste grund til, at gæsterne skulle ud, var brandvæsenets kulsyretåge, der er giftig. Og kort efter, at en sådan tåge er sprøjtet ud i et rum, opstår der som følge af slukningen en kraftig røg, hvilket gæsterne ved selvsyn kunne se, da de havde forladt lokalet. Ilden opstod i nogle frituregryder og bredte sig hurtigt gennem aftræksrør til en del af tagkonstruktionen. Det skete ret betydelig skade i cafeteriaet. 1944 Der er i disse dage i København samt i Odense, Aarhus og Aalborg meget vidtgående foranstaltninger under forberedelse til indsats i det øjeblik, der eventuelt skulle opstå katastrofer af et sådant omfang, at hele bydele er i fare for at blive ødelagt af brand. Fra Statens civile Luftværn er udsendt et cirkulære til de lokale luftværnsmyndigheder, hvorefter der så hurtigt som muligt, skal træffes foranstaltninger til imødegåelse af katastrofebrand og ildstorm, et udtryk for fladebrande af en så voldsom karakter, at de kan sammenlignes med naturkatastrofer. Når Ildstorm raserer en by, opstår der en sådan ophedning af luften, at både huse og alt levende fuldstændig opsluges som i en krematorieovn.

Sydfyn

Lykkelig tilflytter på Ærø: - Jeg er så glad for vores børnehave, som er fuld af nærvær og tryghed

Annonce