Annonce
Debat

Besparelser. Stop hetzen mod borgmesteren

Det kan formodentlig ikke komme bag på nogen, at jeg er socialdemokrat. Derfor harmer det mig mere og mere, at jeg dag efter dag skal se debatindlæg, der ikke er ordentligt underbygget. Debatindlæg, der uden skelen til fakta angriber borgmester Peter Rahbæk Juel for dårlig ledelse af kommunen. Jeg skal lige erindre om, at budget 2019 er besluttet af et enigt byråd.

Det har været godt for både Børn- og Ungeudvalget (BUF) og Ældre- og Handicapudvalget (ÆHF), at de røde partier i byrådet fastholdt og gennemførte velfærdsprocenten, som vi nu desværre mangler 0,2 procentpoint af. Det var det, Socialdemokratiet gik til valg på - og som de fik stor opbakning til. Når jeg konstaterer, at det var godt, er det, fordi BUF og ÆHF i august 2018 offentliggjorde de faktuelle tal for det, skattestigningerne har betydet af meransættelser: I alt ca. 493 fordelt på forskellige fagområder (289 i BUF og 143 i ÆHF).

Omskrevet til kroner er der tilført de to områder i alt 240 millioner kroner. Heraf 60 millioner til ÆHF og 180 millioner til BUF. Midler, som de borgerlige partier kæmpede imod. Velfærdsforbedringer, som Venstre og Konservative allerede dengang hellere ville finde midler til gennem omprioriteringer - også kaldet besparelser. Hvis de havde fået indflydelse, havde det set langt værre ud.

Det er altså på baggrund af disse tal, de kommende nedskæringer/besparelser skal ses. Besparelser i ÆHF er på 17 millioner og i BUF på 26,6 millioner.

Da der blev lavet budget for 2019, var Odense Byråd ikke de eneste, der agerede på banen. Den siddende regering har i høj grad indflydelse på, hvor mange penge, der var at spille med. Bl.a. har regeringen truffet beslutninger, der bevirker, at en række puljemidler, der tidligere blev tilført ældreområdet, er ophørt. Desuden er der i årenes løb truffet beslutninger både i udvalg og gennem brede budgetforlig, som får indflydelse på de besparelser og omprioriteringer, der nu finder sted.

Naturligvis er det ærgerligt og dårligt for Socialdemokratiet, der har været de varmeste fortalere for at styrke de to kommunale områder, der i overvejende grad beskriver velfærden i kommunen. For at få penge til det hele og at styrke velfærdsområderne er det nødvendigt, at 1) gennemføre de sidste 0,2 procentpoints skattestigning og at 2) træffe de beslutninger, der er nødvendige, for at få flere i arbejde.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Dagen i dag: Ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt

1994 Jacob Haugaards medlemskab af Folketinget har ført til, at en ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt af TV2 Reklame (TVR). I morgen aften skulle der have været premiere på en ny film med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. Finn beder Jacob hjælpe ham med at lære at synge. De synger, drikker Squash og pointen dukker frem på skærmen: ”Squash giver gode stemmer”. Efter at TVR modtog filmen, besluttede vicedirektør Marianne Pittelkow, at den sidste sætning er årsag til, at reklamen er i strid med reglerne for politisk reklame. Tuborg har reageret omgående ved at flytte hele Squash-kampagnen over på TV3, hvor den allerede kan ses fra i aften. 1969 I dag gik man efter flere udsættelser i gang med monteringen af den første brobanesektion på den nye Lillebæltsbro. Hermed er brobyggeriet, hvis omkostninger i dag anslås til at ville komme op på 250 mio. kroner, gået ind i den afsluttende fase. I den kommende tid vil de øvrige 92 brobanesektioner følge efter, og i løbet af vinteren skal svejsere i specielt indrettede telte foretage sammensvejsningen af brobanerne. Den første brobane blev flådet ud midt i Lillebælt fra den kunstige halvø ved Staurbyskov, hvorefter ophejsningen med de to specialkraner, tog sin begyndelse. Samtlige brobaner ventes hejst op i løbet af sommeren 1970, og et år efter vil de første biler ruller over den sekssporede motorvejsbro. 1944 Det har længe været åbenbart, at tuberkulosestationen på Odense Amts og Bys Sygehus er blevet alt for lille til den belastning, den er ude for. Flere og flere mennesker kommer til undersøgelse, fordi de har mistanke om, at de kan være blevet smittet med tuberkulose. På samtlige tuberkulosestationer i Odense Amt er der hvert år omkring 20.000 konsultationer i form af almindelige kontrol eller forebyggende undersøgelser. Alene på stationen i Odense modtager man 16.000-17.000 besøg årligt, eller i gennemsnit 90-100 besøg ved hver konsultation. Det har i nogen tid været under overvejelse at udvide den nuværende station eller en helt ny bygning, så snart mulighederne foreligger.

Annonce