Annonce
Læserbrev

Besparelser: Luk ikke TipToe Big Band, luk ikke torsdagskoncerterne

Kulturens store betydning for et samfunds sammenhængskraft, for fællesskaber, dannelse og innovativ tænkning bliver sjældent afspejlet i en valgkamp. Listen af områder, som nyder større opmærksomhed i den politiske debat, er lang. Det er synd, for derigennem overses vores fælles immaterielle værdier, som er så vigtige, fordi de påvirker samfundet positivt. DEOO slår derfor til lyd for, at alle – også politikerne – bidrager til at tale kulturen op.

I Odense er der lige nu særlig grund til at være på vagt. For i iveren efter at styrke livskvaliteten for de flere børn og ældre, der forudses at være i byen inden for de næste 10 år, skal Odenses politikere nu tage stilling til det største sparekatalog, som byens kulturliv nogensinde har oplevet. De mange millioner, der skal fjernes, vil gå hårdt ud over kulturtilbuddene til netop disse målgrupper, og derfor er det svært at se logikken i forslaget.

DEOO ser med bekymring på embedsmændenes store katalog, ikke mindst inden for musiklivet. Her står blandt andet TipToe Big Band til nedlæggelse, Odense Symfoniorkester mister musikere, torsdagskoncerterne forsvinder, og ressourcerne til koordinering og synliggørelse af skolekoncerter fjernes. Der kan ikke være nogen tvivl om, at konsekvenserne af disse og de mange andre spareforslag vil kunne mærkes. Og skulle kommunens økonomi igen blive bedre en gang i fremtiden, så viser historikken, at de penge, som bliver taget fra kulturen, kun yderst sjældent kommer tilbage igen.

Derfor kan en nok så velment omprioritering ende med at gøre varig skade på det kulturliv, som i høj grad er med til at understøtte den positive udvikling, som Odense oplever i disse år, og som giver genlyd i resten af landet. Tiltrækning og fastholdelse af højt kvalificeret arbejdskraft – også fra udlandet – er afgørende for at Odense kan fortsætte udviklingen.

DEOO opfordrer derfor byrådspolitikerne til at tænke sig om to gange, før de gør alvor af at skære så dybt i kulturlivet. Test gerne befolkningsprognoserne endnu en gang og se, om de stadig holder. Lad partierne i det nye Folketing gøre deres valgløfter om håndtering af det demografiske træk i hele landet til virkelighed. Sørg for at afprøve alle andre muligheder, inden Odenses nye brand som kulturby sættes over styr. Det har Odense og dens borgere fortjent.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Middelfart

På vej mod store temperaturstigninger: Bliv klogere på Middelfarts klimaløsninger - og find ud af, hvordan du kan hjælpe til

Læserbrev

Venstre efterrationaliserer om Thomas B. Thriges Gade

Læserbrev: I søndagens avis har odenseredaktør Erik Thomsen begået en spændende analyse af det netop indgåede budgetforlig i Odense. I særdeleshed blev det spændende i sidste afsnit, hvor man kunne læse at "hos Konservative husker man alt for godt valget i 2013, hvor Venstre med en mærkesag om en reel gennemkørsel via de nye p-kældre i centrum fik et kanonvalg". Det er vist kun Venstre, der husker det sådan. Og derfor ret mystisk, at redaktøren, ukritisk, viderebringer en påstand som Venstres politiske ordfører fremførte ved førstebehandling af budgettet. Der er som minimum tale om efterrationalisering, når Venstre pludselig hævder at have gået ind for reel gennemkørsel via den nye p-kælder i Thomas B. Thriges Gade. Og det kunne redaktøren nemt have konstateret, hvis han havde orket at se sin egen avis fra 2013 igennem. For eksempel ville han have set, at Venstre den 30. januar 2013 stemte imod overhovedet at lave en VVM undersøgelse for hele Thomas B. Thriges Gade projektet. Og uden VVM undersøgelse intet projekt. Ellers kunne han have læst det debatindlæg, som Bo Libergren og Lars Chr. Lilleholt skrev den 17. februar 2013, hvor der stod "den bedste løsning er, for os at se, en tosporet vej sammen med letbanen over jorden, hvor der byfortættes op til". Altså ingen gennemkørsel gennem p-kælderen, men en vej ovenpå jorden. Og så var der den artikel, som journalist Rune Blichfeldt skrev den 8. november 2013, hvor holdningerne til Thomas B. Thriges Gade blev ridset op "mens Konservative og Dansk Folkeparti begge taler om reel gennemkørsel, står begge partier samtidig fast på at gennemføre den nuværende løsning… Venstre, der i sin tid stemte for aftalen, men senere trak sig ud af forliget, vil derimod ændre den plan, der foreligger, så der også fremover kan køre biler på overfladen i to spor - et i hver retning". Det er altså på ingen måde rigtigt, at Venstre havde en mærkesag om reel gennemkørsel gennem p-kælderen. Det er en løgn, som Venstre behændigt prøver at lancere nu, hvor projektet begynder at ligne en succes. Venstre ville fastholde en vej ovenpå jorden. Og stemte kun af nød for Det Konservative Folkepartis forslag om reel gennemkørsel via p-kælderen i 2014 – efter valget. Det er på sin vis forståeligt, at Venstre lyver om deres politik. Men det er skuffende, at avisen ukritisk viderebringer løgnen, så den får et skær af sandhed.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce