Annonce
Assens

Besparelser: 50 fuldtidsstillinger skæres på familieområdet

Mødregrupper og andre ikke-lovpligtige tilbud er i fare for at blive sparet væk, konstaterer sundhedsplejerskerne i Assens Kommune. Arkivfoto: Lars Rasborg

Udsatte børn, unge og familier vil få mærkbart sværere ved at få hjælp, frygter fagpersoner i høringssvar til foreslåede besparelser i Assens Kommune.

Hvis Uddannelses-, Børne- og Familieudvalgets reduktionskatalog på i alt 25,8 millioner kroner vedtages, vil området under Børne-, Unge- og Familieudvalget blive reduceret med 50 fuldtidsstillinger.

For udsatte børn, unge og familier betyder det, at de vil få mærkbart sværere ved at få hjælp.

Det fremgår i en bred vifte af de høringssvar, som er blevet tilsendt kommunen i forbindelse med budgetforhandlingerne. Familiehuset står til at miste to medarbejdere, PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, red.), som har fokus på børn og unges trivsel, læring og udvikling, står til at miste to medarbejdere, herunder én psykolog.

Tillige ser Børneområdet ud til at miste en leder, en sundhedsplejerske og en børneterapeaut.

Annonce

Målsætning er lagt i mølposen

Dorte Digens, tillidsrepræsentant i PPR, mener, at besparelserne på området må betyde, at kommunens målsætning "I Assens lykkes alle børn" er lagt i mølposen, og at nedskæringer over hele linjen vil være til stor skade for muligheder og kvaliteten i de forebyggende indsatser. Det skriver hun i et høringssvar på vegne af PPR.

Sundhedsplejerskerne peger i deres høringssvar på, at besparelserne vil betyde, at der skal reduceres i eller nedlægges ikke-lovpligtige tilbud så som etablering af mødregrupper og andre gruppetilbud for sårbare, småbørnskonsulentfunktionen i forhold til tilknytningsudfordringer og klinikken for overvægtige børn og unge.

Endelig peger børneterapeuterne på, at der allerede er en ventetid på op til seks måneder på henviste børn, og at indsatser så som eksempelvis råd og vejledning til forældre af for tidligt fødte børn og børn med skæve kranier må nedlægges.

Det fremgår også i børneterapeuternes høringssvar, at nedskæringer på området i høj grad vil få konsekvenser for de sårbare familier, som ikke selv er i stand til at søge den nødvendige hjælp.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nordfyn

Radiostation deler gratis antenner ud

Læserbrev

Kultur. Tak til kronprinsparret 2

Synspunkt: Da jeg læste Peter Hagmunds leder ”Tak til kronprinsparret” den 1. november, glædede jeg mig over de mange gode synspunkter, han bringer frem såsom: ”Alligevel kan man godt opfatte det en kende sært, at kronprins Frederik og kronprinsesse Mary står på en scene i netop Odense, når parret lørdag uddeler priser til en række kunstnere og kulturfolk. For Odense Kommune har netop besluttet omfattende nedskæringer i byens kulturudgifter.” Lige siden har jeg funderet over årsagen til, at der spares så heftigt på kulturen i Danmark i disse år. Vore nabolande Norge, Sverige og Tyskland – lande vi gerne sammenligner os med – gør det stik modsatte. De øger kulturbudgetterne, og de gør det markant. Efter min mening er der to væsentlige årsager til den stedmoderlige behandling, kulturen får i Danmark. For det første er de allerfleste af vore beslutningstagere unge eller yngre mennesker, som vort skolesystem ikke i tilstrækkelig grad har givet mulighed for at stifte bekendtskab med klassisk kultur og dannelse. De kender og respekterer simpelthen ikke den kultur, de koldblodigt skærer ned på. Det ironiske er, at kulturpengene jo er pebernødder i det store budgetspil, men da beslutningstagerne ikke kender nok til området, gør det ikke ondt på dem at svinge sparekniven, og som ofte sagt: ”Der er ikke stemmer i kultur” – desværre. For det andet mener jeg, at Peter Hagmund og hans kolleger burde gribe i egen barm og overveje, om medierne i almindelighed og - når vi taler kultur i Odense - Fyens Stiftstidende i særdeleshed kunne påtage sig et større ansvar i denne sag. For det er jo sådan, at i vore dage eksisterer man kun, hvis man er synlig i medierne. Jeg kender til hudløshed argumentet, at kulturstof ikke er populært, men det får mig til at tænke tilbage på en korrespondance, en af mine veninder for en del år siden havde med en dansk tv-station. Min veninde klagede over, at en stor operaforestilling blev sendt kl. 02.00 (det var inden, man i samme grad som nu havde mulighed for at optage, streame og se tv on-demand). Svaret fra TV-stationen lød, at de sendte udsendelsen på dette sene tidspunkt, fordi der ikke var ret mange, der så den slags. Man kunne også forestille sig, at problemstillingen i virkeligheden var den omvendte, nemlig at folk ikke så den slags, fordi det blev sendt på et tidspunkt, hvor de fleste lå i dyb søvn. Måske ville læserne faktisk værdsætte større mængder af velformidlet kulturstof, hvis det fandtes i medierne. I øvrigt tror jeg, at mange af de mennesker, der læser kultursiderne, læser den trykte avis og ikke avis på nettet. Populariteten af kulturstoffet er derfor ikke målbar på samme måde som ”klik" på avisens hjemmeside. Hagmund skriver at ”kronprinsparrets besøg i Odense kan være med til at flytte opmærksomheden tilbage til det, der også er kunstens og kulturens kerne: At den er dannelse. At den er identitetsskabende. At den har en særlig berettigelse.” Kære redaktører og journalister. Jeg mener absolut, I kan medvirke til at flytte opmærksomheden tilbage på kulturen og fjerne det ”spørgsmålstegn ved, om byen nu egentlig har det levende, aktive kulturliv, som man ofte påstår at ville anvende som salgsargument over for tilflyttere.” I skal blot opprioritere kulturområdet, så det bliver mere synligt i mediebilledet.

Annonce