Annonce
Assens

Bekymrede specialskole-forældre: Det er en skole, ikke opbevaring

Marianne Jørgensen (t.v.), Ann Baunbæk hansen og Lis Brødsted sidder alle i forældrebestyrelsen på Pilehaveskolen. De frygter, at flere besparelser på skolen vil gå ud over undervisningen. Foto: Nina Vibe Petersen
Forældre til elever på Pilehaveskolen er bange for, at flere besparelser på specialskolen vil gå ud over undervisningen, så det mere får karakter af opbevaring.

Assens: I 2018 blev Pilehaveskolen bedt om at spare 1.201.000 kroner.

I 2019 lød sparekravet på 2.100.000 kroner.

Det har sat tydelige spor på hverdagen og undervisningen på specialskolen Pilehaveskolen. Blandt andet er der skåret i antallet af ture ud af huset, og vikarerne er sparet væk. I stedet er nogle lærere blevet 'flyvere', der træder ind der, hvor der er brug for hjælp.

Det fortæller tre bestyrelsesmedlemmer og forældre til børn på skolen.

Og nu på tærsklen til forhandlingerne om næste års kommunale budget frygter de for flere besparelser. Og ikke mindst konsekvenserne af flere besparelser.

- Det værste, der kan ske for Pilehaveskolen, er, at man glemmer, at det er en skole. At det bliver ren opbevaring. Det frygter vi. Hvis alle ressourcer bliver taget fra, bliver de voksne sådan nogle, som bare er konfliktløsere hele tiden. Som trækker børn væk fra hinanden, fordi børnene er ved at gå op i limningen.

- Og skolen har allerede lavet de foranstaltninger, at man ikke har brugt vikarer og i stedet indført flyvere, som egentlig gør, at dem, der er her, bare løber hurtigere. Hvis der kommer flere besparelser, så ryger der hoveder. Så ryger der varme hænder, siger skolebestyrelsens formand Ann Baunbæk Hansen.

Annonce

Budgetprocessen

Fredag morgen kl. 8.30 samles repræsentanter fra byrådets otte partier til forhandlingerne om budgettet for 2020-23. Det er endnu uvist, hvornår forhandlingerne er færdige, men der er sat tid af til dem også lørdag og søndag.

Budgettet skal andenbehandles og godkendes i byrådssalen senest 4. november.

I foråret blev de politiske fagudvalg bedt om at finde såkaldte råderumskataloger - det vil sige mulige besparelser - på to procent. De spareforslag har været i høring og ligger klar til at blive taget i brug, hvis det bliver nødvendigt.

I løbet af sommerferien har BDO kulegravet Assens Kommunes økonomi og sammenlignet den med en række andre fynske kommuners med det formål at sikre, at Assens Kommune fremover har et budget i balance. BDO har til Assens Kommune afleveret en rapport med en række beslutningsblokke (dvs. spareforslag), der sammen med råderumskatalogerne vil indgå i budgetforhandlingerne.

Det er endnu uvist, hvor stort behovet for besparelser er.

Enhedspris

Som det er nu, er der en enhedspris per elev. Det vil sige, at Pilehaveskolen får samme beløb for alle elever. Men forældrene frygter, at der vil blive lavet om på det for at spare penge.

- Så det pludseligt skal vurderes, hvad det enkelte barn skal koste. Så hvert enkelt barn får en pris på ryggen. Hvem skal forhandle den pris? Og hvad hvis de kommer i udvikling, hvordan bliver prisen så? Det er der bekymring for. Så er det nogle andre udefra, der skal sætte pris på vores børn, siger Lis Brødsted, der er plejemor til et barn på Pilehaveskolen.

Og frygten er ikke grebet ud af den blå luft. Differentierede takster er nemlig en af de ting, som BDO i sin økonomiske gennemgang af Assens Kommune peger på som værende et muligt område at spare penge. Alt efter hvad taksten sættes til, kan der spares mellem 2 og 2,5 millioner kroner årligt fra 2021 og frem. I 2020 vil der i perioden fra august til december (hvor det nye skoleår er startet) kunne spares mellem 800.000 og en million.

Medarbejderrepræsentanterne i FællesMED-udvalg Børn og Undervisning ser også med bekymring på det forslag: 'En nedskæring på det angivne niveau vil betyde en væsentlig forringelse af muligheden for at tilbyde specialiseret, individuelt tilpasset undervisning, hvilket elevgruppen har behov for', skriver de således og peger også på, at 'differentierede takster er unødvendigt bureaukratisk'.

'En generel takstnedsættelse vil opnå samme resultat', skriver de videre.

Vil ramme trivslen

Alle eleverne på Pilehaveskolen har indlæringsvanskeligheder, og samtidig har flere af dem også ekstra udfordringer i form af forskellige handicap, problemer med at begå sig socialt og traumer, der kan skyldes, at de er blevet tvangsfjernet eller mobbet.

Derfor er det en gruppe elever, der har brug for faste rammer og rutiner for at kunne fungere, og tavleundervisning er langt fra vejen frem. I stedet bruges et tæppe med bogstaver til at lære bogstaver, og matematik lærer eleverne udenfor eller i supermarkedet.

- De kan ikke indlære på normal vis. De skal have en speciel måde at lære på, siger Lis Brødsted, mens Marianne Jørgensen, forælder, beskriver det således:

- Det er ikke klasserumsundervisning, men det er undervisning. Det er vigtigt at forstå. Det er den svageste gruppe børn og unge mennesker, der har behov for det, så de bliver integreret i samfundet, når de gå ud herfra.

- Flere besparelser vil gå ud over børnenes trivsel og deres udviklingsmuligheder, fordi det går ud over måden, der kan drives undervisning på. Mange har en fejlopfattelse af, hvad vi gør på Pilehaveskolen, men vi har i kommunen en målsætning om, at alle børn lykkes, og det skal børn fra Pilehaveskolen også gøre på hver deres niveau, siger hun.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce