Annonce
Danmark

Behov for mere forskning i hjernerystelser: Men først skal pengene virke og gøre gavn

Jane Heitmann er sundhedsordfører for regeringspartiet Venstre. Foto: Steen Brogaard

Regeringspartiet Venstres sundhedsordfører, Jane Heitmann, anerkender, at der er behov for mere forskning i hjernerystelser, men den vigtigste opgave er først og fremmest at udbrede den viden, der er, mener hun.

- Center for hjernerystelse skal gøre viden og aktuel evidens tilgængelig for både hjernerystelsesramte og fagprofessionelle. Men der er bred enighed om, at der mangler evidens på området. Mener du, at de 8,5 millioner kroner, der er sat af via satspuljeaftalen, løser problemet, hvis der også skal yderligere forskning til?

- Der er bestemt brug for forskning. Men først og fremmest skal vi samle den aktuelle evidens og gøre viden tilgængelig, sådan at de, der arbejder med feltet, kan give borgerne den bedst mulige behandling.

- Der er netop bred enighed om, at der er mangel på evidens. Bør man ikke prioritere at sætte flere penge af til forskning i hjernerystelser?

- Først skal de penge, vi har sat af, ud at virke. Vi skal samle viden, selv om den er sparsom. Så man kan bruge den viden, der er, til at hjælpe mennesker, der på ulykkelig vis stadig har følger længe efter, at de har fået en hjernerystelse.

- Vil du arbejde for, at der ydes permanent støtte til drift af det nye center for hjernerystelse?

- En del af de penge, der er sat af via satspuljemidlerne, skal bruges til, at centret skal evalueres eksternt (i 2022, red.). Nu skal pengene først ud at virke og gøre gavn, og når bevillingsperioden er udløbet, skal vi se på erfaringerne og tage en diskussion om, hvorvidt det er den rigtige model, eller om det er noget andet, der skal til.

- Det anslås, at 3000-4000 danskere årligt rammes af langvarig hjernerystelse, hvilket i værste fald kan medføre, at vedkommende mister tilknytning til arbejdsmarkedet. Risikerer vi ikke, at det bliver dyrere i sidste ende, hvis man ikke prioriterer forskning i emnet økonomisk?

- Med satspuljemidlerne prioriterer vi netop, at fagprofessionelle får del i den viden, der er, for der er lagt op til, at vidensdelingen skal være bedre. Både i forhold til de fagprofessionelle og de mennesker, der sidder på jobcentrene og skal sikre borgerne det bedst mulige forløb. Udfordingen er, at der er en meget stor uensartethed i hele landet. Et dansk center for hjernerystelse skal sikre, at der er en ensartethed. Sundhedsreformen kan også hjælpe til, at man bliver bedre til at tale sammen på tværs af sygehuse, regioner og kommuner.

- Er hjernerystelse en lidelse, der har høj politisk prioritet, eller drukner den lidt blandt de mange andre alvorlige lidelser som kræft, stress og depression?

- Jeg synes, at vi med satspuljemidlerne sender et meget tydeligt politisk signal om, at der er politisk bevågenhed omkring denne gruppe.

- Hvad mener du, er centrets vigtigste opgave?

- Jeg har en klar forventning om, at når vi får samlet evidens og udbredt best practice, så bliver borgerne tilbudt en mere fokuseret indsats, og færre bliver tabt mellem to stole.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce