Annoncørbetalt indhold

Basen fik Christian til at åbne sig for verden

At være i køkkenet på Basen og hjælpe med at lave mad, er noget af det bedste, Christian ved.
Annonce

Denne artikel er sponsoreret af Basen

Skole- og dagbehandlingstilbuddet Basen for børn og unge med diagnoser som angst og autisme er unikt tilpasset den enkelte elevs behov. Tilbuddet kommer nu til Odense. For et år siden kunne Katrine Palsby ikke have forestillet sig at høre sin 12-årige søn Christian tale om at finde et fritidsjob eller se ham more sig med kammerater i et onlinespil. Hun havde heller ikke forestillet sig, at han ville tage folkeskolens obligatoriske tests med topresultater. Men det er virkeligheden, efter at Christian for et år siden startede i skole- og dagbehandlingstilbuddet Basen.

Basen behandler og underviser børn og unge, der som Christian har Aspergers Syndrom eller andre udviklingsforstyrrelser på autismespektret, og børn med angst eller skolevægring.

Christian kom til Basen, fordi det trods velmenende specialpædagoger og lærere, ikke lykkedes at få livet i folkeskolen til at fungere for ham. - Det blev en forkromet opbevaring, hvor han sad og så Youtube. Han trak sig, lukkede ned. Når vi tænkte nogle år frem, var der ikke udsigt til et godt liv for ham, siger Katrine Palsby.

Christian var energiforladt, tillukket og trist, og talte om, at han ikke kunne se meningen med at leve. Det ændrede sig, da han efter en lang proces gennem det kommunale system fik plads på Basen. - Vi har fået et helt andet barn. Basen har åbnet for, at han er modtagelig for overhovedet at forestille sig at have noget med verden at gøre, siger Katrine Palsby, som giver Basens grundlæggende børnesyn æren: Hvis barnet mistrives, er de voksne nysgerrige og undersøgende på om der kan gøres noget andet.

- De har respekt for, at børn som udgangspunkt gerne vil ses og høres positivt, og hvis de sætter hælene i, er der en grund til det. De tager simpelthen Christian alvorligt. De er også gode til at fortælle og forklare for os forældre og til at lytte.

Christian går på en af Basen fem afdelinger på Sjælland. Den 10. august kommer tilbuddet til Fyn, når der åbner en ny afdeling i Tarup i Odense.

Individuel behandling

Der er ikke to elever på Basen, der får præcis den samme behandling.

- Det, vi kan, er at være fantastisk fleksible indenfor en fast struktur og faste rammer, siger Patrick Bøtcher, som er afdelingsleder på den fynske afdeling.

Basen er VISO-leverandør, hvilket vil sige, at de yder rådgivning i forhold til målgruppen rundt om i landet. Her er både lærere, familiebehandlere, psykologer og en psykiater ansat. For mange elever vil hverdagen i begyndelsen primært bestå af behandling. Efterhånden som eleverne får det bedre, fylder undervisningen gradvist mere.

Målet er, at de unge skal udvikle sig personligt og socialt og i høj grad også fagligt. Ambitionen er, at de skal til afgangseksamen i alle fag, og er det ikke muligt, skal de til prøve i så mange fag, de kan.

Det optimale udbytte af at være på Basen er, at den unge på sigt kan finde sig til rette i et mindre intensivt tilbud.

Basen for børn og unge med særlige behov

Basen er et dagbehandlingstilbud for normaltbegavede børn og unge med bl.a. angst, ASF, OCD, depression, skolevægring eller isolations problematikker og andre psykiske vanskeligheder.

Denne artikel er sponsoreret af Basen

Basen er en selvejende non-profit fond, som bruger et eventuelt overskud til at gøre tilbuddet endnu bedre. Rammerne skal være indbydende, trygge og præget af ro, fortæller afdelingsleder Patrick Bøtcher.

Om Annoncørbetalt indhold

Annoncørbetalt indhold er et annonceformat, der er blevet til i samarbejde mellem Jysk Fynske Mediers kommercielle afdelinger og en annoncør.

Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle medarbejdere er således ikke involveret i nogen faser af udviklingen af det betalte indhold. Lige som annoncørerne ikke har nogen indflydelse på det redaktionelle indhold på Jysk Fynske Mediers nyhedssites.

Når en artikel er markeret med ’annonce’ eller ‘annoncørbetalt indhold’, betyder det, at en annoncør har betalt for artiklen og har haft indflydelse på indholdet i den konkrete artikel.

Annoncørbetalt indhold skal leve op til Jysk Fynske Mediers nyhedssites øvrige stil, tone og den generelle kvalitet, som læserne normalt forventer sig at møde.

Annoncørbetalt indhold vil altid være tydeligt afmærket med ‘Annoncørbetalt indhold’ og annoncørens logo for at gøre det tydeligt for vores læsere, at artiklen er betalt. Desuden vil valg af skrifter, farver og design adskille sig fra Jysk Fynske Mediers uafhængige redaktionelle artikler for at undgå forveksling.