Annonce
Læserbrev

Baltic Pipe. Støtte til omstilling af energisystemer

Annonce

Læserbrev: Steen Dahlstrøm og Jens Peter Madsen slår i avisen til lyd for et borgerforslag om at tilbagerulle beslutningen om gasrørledningen Baltic Pipe og stoppe anlægsarbejdet, der nu er i fuld gang. Desværre har der sneget sig en række misforståelser ind, som giver et fortegnet billede af Baltic Pipe og processen bag.

Energinet kan ikke træffe beslutning om at anlægge et projekt som Baltic Pipe. Det blev derimod godkendt i 2018 af den daværende Energi-, Forsynings- og Klimaminister ligesom ved andre store anlægsprojekter, som Folketinget har givet ministeren kompetence til at godkende. Baltic Pipe er blevet drøftet flere gange i Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, hvor alle partier har plads. Læserbrevsskribenterne har fået den opfattelse, at projektet afhænger af danske skattekroner. Der er ikke korrekt. Projektet betales af brugerne – det vil sige af bl.a. polske og centraleuropæiske gasforbrugere. Indtægterne er med til at sikre, at det danske gasnet fortsat er omkostningseffektivt for danske forbrugere og virksomheder, der i stigende grad forsynes med biogas. Et dansk gasnet er således en vigtig del af den grønne omstilling. Projektet er både til gavn for Danmark og andre lande i regionen. Derfor støtter EU projektet.

Det er aldrig sjovt at være berørt af anlægsarbejder, når landets infrastrukturprojekter bygges. Det er klart. Vi har på baggrund af snakke med lodsejere, borgermøder og høringer, lagt ruten, så arbejdet generer færrest muligt. Jorden eksproprieres efter gældende lovgivning. Der vil fortsat blive drevet landbrug hen over røret, når det er færdigt, og lodsejere kompenseres for deres tab. Langt de fleste steder vil projektet snart kun være synligt ved gule markeringspæle, som det kendes fra det eksisterende gasnet.

Det er rigtigt, at Baltic Pipe som udgangspunkt er designet til naturgas. Her er det vigtigt at se projektet i en europæisk sammenhæng, hvor de central- og østeuropæiske lande fortsat kæmper med at komme fri af et stort kulforbrug og gas fra et Rusland, som de ikke har tillid til. Som Danmark har gjort det, så bruger de også naturgas til at komme væk fra kul og olie. Det gør dem i stand til hurtigt at reducere deres CO2-udledning med ca. halvdelen, hvor de skifter fra kul til naturgas. Samtidig investerer de i vind og solenergi. De polske folkevalgte vurderer, at det er den måde, de bedst kan reducere deres CO2-udslip, fordi deres infrastruktur og økonomi ikke gør det muligt at gå direkte til vedvarende energi. Derfor er Baltic Pipe er vigtigt for omstillingen af energisystemerne i Danmark, Polen og andre dele af EU.

Arkivfoto: Peter Leth-Larsen
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce