Annonce
Debat

Baglandet svarer: Skal flygtningebørn undervises?

Nyborg Gymnasiums rektor, Henrik Vestergaard Stokholm, er blevet hårdt kritiseret af bl.a. Dansk Folkepartis Martin Henriksen, fordi Stokholm har foranlediget, at en række somaliske piger, der står til hjemsendelse, er blevet undervist på gymnasiet.

I hvilket omfang skal børn, der opholder sig lovligt i landet, efter din mening sikres undervisning? Hvordan mener du, at man generelt skal forholde sig til undervisning af flygtningebørn?

Baglandet svarer:

Allan Hansen, Carl Lunds Vej 37, Odense C

Finder Henrik Stokholm ageren helt o.k. De somaliske piger skal have undervisning indtil deres asylsag er behandlet. Jeg finder Martin Henriksen dybt radikaliseret. Han er desværre ikke den eneste politiker som ønsker skrappere regler. De børn, der opholder sig i Danmark, skal sikres undervisning, hvad enten det er flygtningebørn eller børn, som søger asyl med familien.

Flemming Todbjerg-Nielsen, Rulkehøjen 38, Odense S

De fleste her i landet ønsker vel det bedste for alle børn og deres fremtid og er imod at straffe dem for deres forældres fejltagelse. Det fører ikke til fornuftige, forstående og demokratiske holdninger at sortere uskyldige børn fra og holde dem udenfor det samfund, de nu engang er landet i. De skal selvfølgelig modtage almen dansk skoleundervisning, hvis de vil, og danske børn har ingen skade af at tage stilling til denne verdens problemer. Så kan man til gengæld håbe på, at de samfund, børnene kommer til at leve i senere i deres voksenliv kan undgå hadefulde reaktioner og fremme den demokratiske tankegang, hvor der skal være plads til alle ikke voldelige mindretal.

Ane Sandal, Fuglebakken 116, Odense NV

Der er ingen tvivl i mit sind - alle børn, der opholder sig i Danmark, har ret til undervisning. Punktum. Jeg kan slet ikke forstå, at dette overhovedet er blevet et problem, og det er i min verden dem, der fratog børnene undervisningen, der har begået en stor fejl. Det er ikke rektoren, hvilket jo også er bekræftet af diverse instanser. Det er igen igen DF's umenneskelige holdninger, der bliver blæst op på den mest ulækre måde af Martin Henriksen. Jeg synes, der er nazistiske tendenser i DF's menneskesyn, retorik m.v., og det er megafarligt for Danmark. Hvor er det godt, at Henrik V. Stokholm holder sig til grundloven, og ikke som DF, der vil indskrænke bestemte gruppers adgang til undervisning efter forgodtbefindende.

Karsten Fogde, Villestofte Skovgyde 146, Odense NV

Børn skal undervises, og det turde være en selvfølge. Uanset om børnene på sigt skal blive i Danmark, har de brug for uddannelse på vejen til et voksenliv. Det er simpelthen det mindste, vi kan gøre. Det er dybt foruroligende, at nogle mennesker i vores velfærdssamfund er ligeglad med nogle børns udvikling.

Søren Hillers, Hornelandevej 42, Faaborg

Børn er børn, og børn skal naturligvis modtage undervisning. De skal modtage undervisning på den lokale skole i samme omfang som deres klassekammerater. Tak til Henrik for den store indsats for retten til skolegang.

Britta Johansen, Færgevej 9, Faaborg

Jeg er glad på de somaliske pigers vegne, at de bliver undervist - dejligt, at der er mennesker til som rektor Henrik Vestergaard Thomsen på Nyborg Gymnasium. Hvor er det ynkeligt af Dansk Folkeparti at ville forbyde undervisning af asylbørn, der er i en venteposition - der er da netop al mulig grund til at fortsætte undervisningen og sikre børnene bare en grad af tryghed i dagligdagen.

Rektoren er i mellemtiden blevet frikendt for at have foretaget sig noget ulovligt - så endnu engang har Martin Henriksen og co. dummet sig. Men meget ubehageligt med denne chikane-politik, som er med til at undergrave demokratiet.

Per Olesen, Østerøvej 7, Nyborg

Tag socialt ansvar over for flygtningebørn. Det er en yderst svær opgave, hvor det er svært at generalisere Det må være op til den enkelte skoleleder at vurdere, hvad der er bedst for børnene. Det er netop det, rektor ved Nyborg Gymnasium har gjort. Han har løst opgaven professionelt og kompetent. Godt gået.

Det sørgelige er, at politikere lokalt og landsdækkende har blandet sig i noget, de tilsyneladende ikke har forstand på. Endvidere er det beklageligt, at et lokalt folketingsmedlem, Erik Christensen, ikke har givet opbakning og taget offentlig til genmæle mod sine kollegaer lokalt og på Christiansborg. I vores rige og rummelige samfund vil jeg rose rektor på Nyborg Gymnasium og håbe, at andre skoleledere fremover vil løse lignende tilfælde som gjort i Nyborg.

Jørgen Heidemann, Skovbakken 22, Skt. Klemens, Odense S

Indledningsvis vil jeg vedgå en kursændring - har nærmest lagt kursen 180 grader om i sagen om undervisning af de nyborgensiske somalierpiger. Til en start harmedes jeg over en rektor, der valgte en fremgangsmåde, der syntes at overrule afgørelser truffet af højere kompetanceniveauer end hans eget i en grad, der lignede obstruktion eller endog sabotage. Sådan ville jeg i hans sted aldrig nogensinde have gjort. Men kunne dog ikke anerkende den tone, som visse DF'ere bebrejdede ham det i.

Som tiden er gået, og eftertanke har nået at virke, er jeg nærmest kommet til den erkendelse, at rektors valg var o.k. og truffet af et godt hjerte. Et o.k. valg ud fra den betragtning, at dersom undervisning foretages af frivillige kræfter og har som mål at styrke børnenes kompetencer, må det være en fordel for alle, at de er bedst muligt udrustet ved tilbagevenden til deres hjemland. Så de i deres videre liv kan være med til at "løfte" landet, og det bliver de naturligvis bedre til, jo bedre de er klædt på kompetancemæssigt fra deres gæstetid i Danmark.

Der er dog lige lidt forbehold: Denne undervisning bør udelukkende have sigte på almene kvalifikationer og må naturligvis - indtil videre - ikke sigte på, at de opkvalificeres til at kunne anses som naturligt hjemmehørende her i landet i en grad, så de kan udnyttes som løftestang for, at hjemsendelsen af hele familien aflyses. Det kunne jo ellers have været et snedigt "prokuratorkneb". For opnår de på denne baggrund asyl, mens de stadigvæk er børn, ville det vel medføre, at et behjertet hensyn til ikke at splitte familien ad ville annullere dens hjemsendelse? Af det, jeg har set, fremgår ikke en klar tilknytning til vort land, omend faderen ved sit arbejde vel har gjort sit til det. Men modsat synes jeg, at andre familiemedlemmer bl.a. ved den måde, de har majet sig ud i fremmedartet beklædning, ikke har signaleret ønske om at høre til her blandt os.

Slutteligt en lille orm, der gnaver: Præmissen om hjemsendelse hviler vist på en opfattelse af, at Somalia nu er blevet et sikkert sted. Men er vi nu fuldstændigt sikre på, at det virkelig er det? Som jeg har læst det, er der vist ikke så mange af de ansvarlige, der har vovet pelsen og ved ophold passende tid rundt omkring i Somalia egenhændigt konstateret, at faren er drevet over - hvorfor er der ikke det? Hvis den præmis ikke holder, skal meget gøres om. Også nogle af nærværende overvejelser. Summasummarum: Lad dog disse børn/unge blive dygtigere, så de med tiden kan være med til at gøre Somalia til et bedre sted. Og disse betragtninger kan jeg vist godt lægge til grund for holdninger til undervisning af flygtningebørn i lidt større almindelighed: Send dem hjem mere kompetente til at være borgere i deres eget land, end de var, da de ankom til Danmark.

Jørgen Juul Rasmussen, Storkeløkken 62, Kirkendrup

Alle børn uagtet herkomst skal naturligvis sikres undervisning her i landet. Jeg tager i høj grad hatten af for rektoren i Nyborg. Også til trods for Martin Henriksens belærende pegefingre og usympatiske skolemesterfacon.

Just Christensen, Bergsvej 7, Odense M

Børn skal undervises - lovligt ophold i landet eller ej. De skal undervises, fordi de er børn. Børn skal undervises - flygtningebørn eller ej. De skal undervises, fordi de er børn. DF's forslag bliver mere og mere pinlige og terroragtige. Gad vist hvad de kan finde på at foreslå, hvis de en dag skulle blive magtfuldkomne? Venter vi blot på krystalnatten?

Kaj Andersen, Rasmus Nielsensvej 64, Søndersø

Alle børn, der opholder sig lovligt i Danmark, har krav på at modtage undervisning. Eksemplet fra Nyborg viser, hvordan ansvarlige voksne bør tage ansvar. Dette gælder uanset om det er danske børn eller flygtninge.

Per Høegh, Mejerivæget 37, Ørbæk

Det er dejligt, at Henrik Vestergaard Stokholm udviser et humanistisk menneskesyn. Det er fint, at vi som danskere bliver mindet om det, vi som danskere altid har været kendt for, nemlig at hjælper mennesker der er i nød. Selvfølgelig skal børn og unge mennesker kunne modtage undervisning, så længe de er i Danmark.

Carsten Kroghsbo, Prins Haralds Allé 196, Odense SV

Flygtningebørn og voksne skal tilbydes undervisning, men når de skal hjemsendes, skal de ud.

Johannes Simonsen, Høgevænget 22, Odense NV

Hvis man opholder sig lovligt, gælder loven for alle, og så er det selvfølgeligt helt ok, at børn bliver tilbudt undervisning. Alt andet ville være ulovligt.

Marianne Jensen, Mågevej 2, Vissenbjerg

Er man udvist er man udvist, regler og love skal overholdes.

Hans Rasmussen, Svendborgvej 2, Ørbæk

Så længe, at personerne er i Danmark, skal børnene have undervisning, men hvis der bliver givet afslag på ophold, skal al understøttelse til den pågældende familie stoppes, og de skal ud af landet omgående. Der skal ikke fremkomme en masse pladderhumanisme, som bare betyder, at alle regler skal omgås.

Bente Svava Hansen, Nørregade 18, Ærøskøbing

Børn, der opholder sig lovligt i landet, skal naturligvis undervises, som det er bestemt i loven: Alle børn er omfattet af undervisningspligt. Generelt skal flygtningebørn også have undervisning. Uanset om de skal forblive i Danmark, vil de opnå nogle kompetencer, som kan bruges senere i livet - også i deres hjemlande, hvis de kan komme tilbage dertil.

Marianne Skovsted, Øksnebjergvej 35, Odense M

Medierne elsker den konflikt, der altid opstår, når DF stiller op med meninger. Måske ville debatten ikke tage skade af, at DF af og til blev sprunget over? Det ville klæde medierne, hvis de af og til ikke valgte den lette vej. Det er jo svært at holde begavede børn væk fra viden, så det er da forståeligt, at Stokholm føler sig fristet til at fremme integrationen hér. Tak skal han have for sit mod og engagement.

Kirsten Olsen, Odensevej 132, Vissenbjerg

Flygtningebørn skal naturligvis have al den undervisning, de har brug for, og der må ikke være afbrydelser i undervisningen, uanset om de er på vej ud eller ej. Man bør ikke sætte børns liv på standby.

Johnny Brandt, Hornegyden 27, Millinge

Jeg synes, det er sørgeligt, når man skal forsvare medmenneskelighed. Tak til Henrik Stokholm og andre med moral.

Niels Ole Frederiksen, Brogade 4, Middelfart

Der findes stadig ordentlige mennesker i Danmark. Endelig er der en, der tør gå mod strømmen af urimeligeheder overfor dansk flygtningepolitik. Selvfølgelig skal enhver, der har ophold i Danmark få lov til at modtage uddannelse. Rektor Henrik Vestergaard Stokholm bør få et ekstraordinært lønforhøjelse. Hvis ikke det kan lade sig gøre, indtil ham til en fortjenstmedalje i guld med egeløv.

Lars Jensen, Kirkeby Sand 1, Stenstrup

De skal have undervisning uden hensyn til deres hjemland. Religion er et privat anliggende, og samfundet skal ikke tage specielle hensyn.

Mai-Britt Schultz, Knasterhovvej 2, Skovballe

Selvfølgelig skal vi give dem undervisning. Det er topmål af åndelig fornærethed ikke at give dem mulighed for uddannelse og relationer. Jeg står fuldkommen bag Henrik Stokholm.

Michael Vilhelmsen, Assensvej 232, Millinge

Jeg forstår udmærket alle parters argumenter. Men det argument, der endnu ikke er sagt, men overskygger dem alle, er, at rektoren dybest set tager FN's børnekonvention alvorligt. Her står nemlig, at alle børn har ret til undervisning.

Jesper Sell, Svendborgvej 27, Kværndrup

Samme undervisning som alle andre børn i Danmark. Al respekt for Henrik Vestergårds holdning og initiativ.

Jørgen Krøigård, Skrænten 21, Odense N

Børn har krav på undervisning og omsorg. Det gælder alle børn, enten de nu er flygtninge eller ej. Det er politikernes opgave at sørge for det, men Martin Henriksen arbejder for det modsatte. Uanset om børnene får en fremtid i Danmark eller i et andet land, vil de have gavn af uddannelse.

Kirsten Bisgaard-Bruun, Brummers Plads 19, Odense C

Hjælp til selvhjælp. Overalt i verden viser erfaringerne, at investering i, specielt kvinders, uddannelse samfundsmæssigt lønner sig bedre end næsten alt andet. Uanset om børn skal blive i Danmark eller videre ud i verden, kan de bruge enhver form for kundskaber til at skabe sig et bedre liv. Det er i alles interesse, inklusiv vores egen egoismes. For jo bedre, de er uddannede, jo større chancer for selvforsørgelse og sandsynlighed for sund funktion i de givne omgivelser. Det sparer ethvert samfund for udgifter.

Lad os give alle børn og unge en base af mest mulig undervisning. Det er hjælp til selvhjælp og/eller en glimrende ulandsbistand i humanismens danske ånd.

Karl Kampp, Herredsfogedvej 10, Svendborg

Man skal huske, at børn er børn og skal behandles, som vi ville behandle vore egne, uanset hvor de kommer fra, eller hvorfor de er her. Undervisning er desuden den bedste ulandsbistand, vi kan give.

Jørgen Østerby, Møllegårdsvej 15, Nyborg

Børn skal ikke være gidsler. Vi skal respektere børnekonventionen og vores grundlov og understøtte børns udvikling og uddannelse uanset religion, hudfarve og etnicitet. Eksemplet fra Nyborg Gymnasium er et eksempel til efterfølgelse.

Frands Dahlgaard, Troense Strandvej 80, Svendborg

Alle børn, der opholder sig i Danmark, skal modtage undervisning, også flygtningebørn.

Jan Saugmann Razniak, Nørrebjerg Runddel 171, Odense SØ

Henrik Vestergaard Stokholm har gjort det rigtige. Lad dog de børn få den undervisning, de har ikke skyld i, at deres forældre måske skal udvises. Martin Henriksen må være børnehader.

Gustav Paludan, Vestergade 10A, 1.tv., Faaborg

Jeg er helt enig med rektor Henrik Vestergaard, som bl.a. henviser til grundloven, som sikrer, at børn, der opholder sig i Danmark, har ret til undervisning. Og selvom man ikke kunne relatere problematikken til grundloven, er jeg af den opfattelse, at børn skal sikres uddannelse. Det er ikke børnenes ansvar, der har udvirket, at deres forældre er flygtet til Danmark.

Peter Pætau, Lupinvej 71, Odense NV

Børn, der vil lære, er fremtiden, også i Danmark.

Erik Bilsted, 160 Currie Road, Durban

Jeg bor i Sydafrika, og den sydafrikanske grundlov slår fast, at alle børn uanset kulturel baggrund har ret til at gå i skole. Det er et af mange eksempler på Nelson Mandelas politiske indflydelse: Education is the most powerful weapon which you can use to change the world (citat Mandela).

I praksis skal alle børn i Sydafrika i skole - også børn af indvandrere - herunder også illegale indvandrere. I Danmark sikrer grundloven også skolegang for alle børn, og det er netop, hvad Henrik Vestergaard Stokholm lever op til. Debatten bunder i DF's fremmedfjendske holdninger, hvor blandt andre Alex Ahrendtsen ønsker skolelederen afskediget for at passe sit arbejde. Alt dette skal ses i lyset af Dakar-erklæringen, som Danmark underskrev i år 2000, og som sikrer uddannelse til alle.

Egon Johansen, Plouggårdsvej 21, Årslev

Flygtningebørn, der lovligt opholder sig i Danmark, skal selvfølgelig undervises, men disse somaliere er jo afviste asylsøgere, som skal rejse hjem, så jeg betragter dem ikke for værende lovlige. Men jeg kan heller ikke se noget forkert i, at rektor af egne humanitære grunde ønsker at undervise pigerne, indtil de forlader landet, og hvis han ikke havde profileret sig selv, men blot undervist dem var han heller ikke kommet i det stormvejr.

Aksel M. Grosen, Rosenvænget 53, Odense SV

Dalai Lama blev på et møde den 12. september 2018 i Malmø spurgt om, hvad han mener om den måde, flygtninge bliver behandlet på i Europa. Han svarede: "Disse desperate mennesker, som er kommet i stort tal til Europa, skal have beskyttelse, men når der er fred, skal de vende hjem igen og være med til at opbygge deres egne lande. De skal tilbydes uddannelse, men de skal ikke blive permanent i Europa."

Med disse vise ord fokuserer han på, at den bedste måde, vi kan hjælpe dem, er ved at tilbyde dem undervisning, og jeg vil tilføje arbejde. Vi kan, som rektor Henrik Vestergaard Stockholm gør i praksis, højne deres viden og forståelse. Gennem undervisning kan lærerne bl.a. formidle om, hvordan vi opbygger et demokratisk samfund og anerkender hinandens ret til at have egne meninger. Egenskaber de kan tage med til Somalia.

Hvis tilstrækkelig mange afviste asylansøgere drager tilbage med de menneskerettigheder, vi kender i Europa, kan de være med til at opbygge deres egne lande, således at færre i fremtiden tvinges til at flygte. Dansk Folkeparties Martins Henriksens modstand mod undervisning får således den modsatte virkning. At forhindre mennesker i at tilegne sig viden og kundskaber er en menneske-, samfunds- og verdensfjendsk holdning.

Dan Ljungar, Præstebuen 6, Ejby

Jeg er ualmindelig træt af Martin Henriksens evige belæringer om danskhed og nationalt sindelag, og jeg er træt af Inger Støjbjergs lagkagefejringer, hver gang hun er lykkes med at forværre forholdene for udlændinge i Danmark.

I Danmark har vi en humanistisk tradition, der tidligere har tilsagt os at tale ordentlig om alle mennesker, også de fremmede af ikke vestlig herkomst. Den tid er slut, efter DF fik politisk magt, først med Fogh og nu i en overvældende grad i den nuværende regeringskonstellation. Der er en række nye love og beslutninger, der som sådan kan være fornuftige nok, men som fuldkommen drukner i populistisk og til tider racistisk agitation - det er uværdigt, at borgerlige folketingspolitikere med den reelle magt ter sig sådan.

Selvfølgelig skal vi følge både grundlov og aftalte FN-konventioner, og vi skal generelt opføre os ordentligt overfor dem, der er kommet til vores land, om de er her permanent eller midlertidigt.

Bent Ib Øllegaard Olsen, Sømarksvej 142, Søndersø

Min principielle holdning til spørgsmålet er, at alle i Danmark skal følge lovgivningen. Der er ingen tvivl om, at dette spørgsmål giver mange meninger om, hvor sympatien skal ligge. Hvis vi vælger, at visse personer/institutioner kan lave deres egen lovgivning, kommer vi ud på et skråplan. Der er i dette spørgsmål formodentligt positivt flertal for gymnasieinspektørens synspunkt, men hvis det strider mod landets lovgivning, er det ikke o.k. Vi kan ikke lave love efter enkeltsager, men skal dække bredest muligt.

Stine Helles, Vindebyørevej 14, Svendborg

Alle børn, som opholder sig i Danmark, skal have ret til undervisning. Det er i ingens interesse at hjemsende børn, som har mistet en væsentlig del af deres skolegang, fordi de var på flugt.

Jack Odgaard, Odensevej 37, Faaborg

Så lang tid, de er lovligt i Danmark, og de ikke kan komme hjem på grund af krig, skal de selvfølgelig have undervisning, men så snart der er mulighed for at komme hjem til eget land, skal de det uanset undervisningen, da det er en midlertidig hjælp. De skal ikke kunne blive i Danmark på grund af sociale og økonomiske fordele, som vi skal finde ved af spare på vores ældre og børn og unge.

Erik Beck Jensen, Sitkavænget 6, Otterup

Vi har undervisningspligt, ingen skal udelukkes fra at blive dygtigere.

Palle Reimer, Slotsgade 17, Nyborg

Det er helt forkasteligt, at denne sag har taget det omfang, og at der går poltik i den, er helt uforståeligt. Jeg tror ikke, de somaliske piger får nogen gavn af at blive undervist, når de skal ud af landet og så på et gymnasium. Man bør, hvis de skal have undervisning, gå på den almindelig folkeskole. Derfor deler jeg ikke rektors synspunkt og langt mindre DF's Martin Henriksen. Jeg synes ikke, at sagen har nogen helte. Sådan, stop nu.

Lars Axel Andersen, Ragnhildsvej 3, Svendborg

Så længe børnene er i landet, skal de undervises i samme omfang som andre børn. Børn er børn.

Steen Kjølby, Skærbæksmøllevej 20, Middelfart

Det har vistnok aldrig været nogen god ikke at lære noget, hvis folk ikke skal lande som landsbytosser. Det er ved at kamme over i, hvem der kan være mest usympatisk i holdningen til andre mennesker. Vi har stor glæde af at beskæftige folk af anden herkomst. De har det med at møde på jobbet, er aktive i at lære nyt og forstå. At der er nogen, der synes, at det er bedre, når flygtninge går og kukkelurer, er ud over min forstand. Jeg kunne godt ønske mig lidt mere charmerende modstandere af rektorens indsats.

Hanne Dreyer, Krovejen 3, Ommel, Marstal

Jeg mener, at både børn og voksne skal undervises, så længe de er i landet - tilmed synes jeg, at det skal være en pligt at modtage undervisning i bl.a. dansk, lov, moral og etik, mens deres asylsag behandles. Hvor undervisningen skal foregå, er jeg mere i tvivl om.

Abdinoor Adam Hassan, Egeparken 28, Odense NØ

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) blåstemplede i december den fortsatte skolegang til to 10. klasseselever med somalisk baggrund. Skolelederen gjorde præcis det, han er ansat til: Nemlig at give pigerne undervisning. Han kunne vælge at lukke øjne og være ligeglad, men han har valgt at engagere sig og tage den udfordring op.

Det er op til politikerne på Christiansborg at udstikke retning i forhold til, hvordan man skal forholde sig til sådan nogle sager. Jeg mener, at alle borgere, hvis sag er under behandling, skal have mulighed for at gå i skole, så længe deres sag er under behandling, da de alligevel er i landet, og der er en reel mulighed for, at de kan få opholdstilladelse.

Niels Christoffersen, Husmandsalleen 35, Gudme

Er helt på linje med rektoren.

Henning Hansen, Rørsangervænget 23, Assens

Der skal aldrig være mulighed for individuelle tiltag. Det må nu en gang være således, at loven er ens for alle, uanset hvor i landet disse personer er placeret. Det, man foretager sig i Nyborg, er helt ud hampen. Man kan ikke tillade sig at favorisere enkelte grupper. Disse asylbørn skal i lighed med andre undervises i de respektive centre og ikke andre steder.

Bjarne Sønderskov, Irisvej 14, Tommerup

Politikerne bør, alt andet lige, tage menneskelige hensyn. Så længe den somaliske familie opholder sig lovligt i landet, skal børnene sikres undervisning og sikres deres sociale samvær med deres klassekammerater og skolen i øvrigt. Her må bureaukrati og politiske holdninger komme i anden række.

Bjørn Petersen, Solfaldsvej 6, Odense C

Generelt skal alle børn i Danmark have samme ret til undervisning. Børn skal ikke straffes, hverken for forældrenes eller politikernes fejltagelser. Børn af flygtninge skal have både dansk og modermålsundervisning af hensyn til et evt. ophold i hjemlandet eller for det fremtidige samarbejde med det pågældende land. De er ressourcen i vores fremtid.

Per S. Jørgensen, Mejsevænget 10, Tommerup

Utilstedelig af Martin Henriksen. Vi har en lovgivning, der tilsiger, at alle børn skal undervises, så dette gælder naturligvis også børn, der kommer udefra. Henrik Vestergaard Stokholm overholder jo blot lovgivningen.

Poul Hvid-Jensen, Krengerupvel 91, Tommerup

Børn, der opholder sig lovligt i Damark, skal uanset fødested sikres den undervisning, grundloven foreskriver. Hvordan? Gennem adgang til de undervisningstilbud samfundet giver. Det er mig ganske ufatteligt, at dette spørgsmål overhovedet kan komme til diskussion. Dette gælder selvsagt også flygtningebørn, uanset om det er i asylperioden, efter modtagelse af asyl eller i perioden efter nægtelse af asyl og indtil hjemsendelse. De er jo i Danmark.

Mette Rahbek, Thuresensgade 14b, st.,th., Odense C

Man skal forholde dig præcis som Henrik: Følg loven og tilbyd undervisning.

Rasmus Raabjerg, Hjulets Kvarter 380A, Odense Sø

Sagt meget kort. Børn skal havde skolegangen, også selv om de er udvist

Preben Overbeck, Dæmningen 13, Nr. Broby

Børn, der opholder sig lovligt her i landet, og børn det ikke er muligt at sende hjem, skal naturligvis undervises, mens de er her. Deres tilværelse er vanskelig nok i forvejen, og børnene er uden skyld i den situation, de befinder sig i. Tænk, hvis det var vores egne børn.

Peter Storm, Søndergade 8, Middelfart

Flygtningebørn skal mærke, at de er ønsket i denne verden. Kolde skuldre duer ikke. Egoisme heller ikke. Skolegang nytter meget. Det har man forstået på Nyborg Gymnasium. Det er en opmuntring.

Ole Vagn Larsen, Hovvej 23, Gelsted

Ifølge Unicefs Børnekonvention skal alle verdens børn have adgang til en kvalitetsuddannelse, punktum. Så længe børn opholder sig lovligt i landet, er de efter min mening sikret undervisning. Generelt er børn uden skyld i deres ulykkelige situation og skal derfor beskyttes og have en udviklende hverdag.

Niels Erik Søndergård, Rasmus Rasks Alle 95, Odense SV

Rektor for Nyborg Gymnasium optræder som radikal politiker. Det har han som rektor ingen kompetance til. Hvis man integrerer og underviser børn, der opholder sig her illegalt, går man i praksis ind for ubegrænset indvandring, og i det aktuelle tilfælde fra Nyborg for ubegrænset muslimsk indvandring. Hvis man handler sådan, så bliver der om x antal år muslimsk flertal her. Det må der sættes en stopper for. Muslimske konflikter i muslimske lande bruges af islam og af de kulturradikale som løftestang for muslimsk kolonisering af Europa. Det bør stoppes.

Johnny Duvander, Grenvænget 15, Svendborg

Børn skal selvfølgelig undervises, det bør ethvert barn have krav på i verdenssamfundet, og selvom en lokal DF'er (vel ikke overraskende med de menneskesyn flere DF'er har) i Nyborg startede hele denne debat mod forstanderens gode menneskesyn og børnene, har jo trods alt ikke bestemt, at nu flygter vi fra vores hjemland. Så generelt skal alle flygtningebørn selvfølgelig undervises, det burde selv DF'er kunne forstå, at det bør alle børn have krav på.

Henning Kipp, Ringgade 174, Sønderborg

Det er godt, vi stadigt har mennesker som Henrik Vestergaard Stokholm i Danmark. Naturligvis skal børn gå i skole og kunne dygtiggøre sig, uanset om deres fremtidige liv leves her eller et andet sted. Børnene skal da under ingen omstændigheder straffes ved at isolere dem i en lejr med begrænsede udviklingsmuligheder. I et land hvor regering og opposition kæmper om at være mest modbydelig med mennesker der kommer udefra, skal vi være stolte af, at vi stadigt har folk som H.V.S., der både bruger hoved og hjerte.

Birgitte Sturesson, Bellevue 45, Rudkøbing

Alle børn har ret til undervisning. Flygtningebørn skal gå på folkeskoler, og børnehavebørn skal gå i daginstitution.

Jess Heilbo, Hjortebjergvej 23, Odense M

Flygtningebørn skal naturligvis have undervisning og mulighed for integration i det danske samfund. Jeg udtrykker en stor respekt og anerkendelse af rektor Henrik Vestergaard Stokholms beslutning om fortsat undervisning af de somaliske piger på Nyborg Gymnasium. DF's kritik er som sædvanligt under lavmålet, hvad menneskesyn angår.

Carsten Damm, Vestervangen 85, Vester Skerninge

Jeg skammer mig over at være dansker på grund af det fremmedhad, som DF er stærkt medvirkende til. Selvfølgelig skal de sikres undervisning og en ordentlig behandling.

Kasper Philbert, Jyllandsvej 29, Middelfart

Alle børn har ret til undervisning. Det er så utroligt vigtigt, at vi holder fast i, hvad vi har forpligtet os til - selv i disse formørkede tider.

Line Gessø Hansen, Nordskovvej 24, Ringe

Selvfølgelig skal de følge undervisningen. Flygtningebørn skal også have mulighed for at deltage i undervisning som minimum på grundskoleniveau og ungdomsuddannelser.

Marianne Gjerløv Lauritzen, Holger Bisgårdsvej 1, Glamsbjerg

De somaliske børn - og andre flygtningebørn - har ret til at blive undervist. Også selv om der kan gå lang tid inden, de bliver hjemsendt. Uanset om de bliver hjemsendt eller ej, får de lært noget, som de højst sandsynligt får brug for. Og de får i alt fald ikke samme kvalitet i undervisningen i Somalia som her.

Og specielt de omtalte somaliske piger i Nyborg er dygtige, lærenemme og interesserede i at lære noget, så man smider guld på gaden, hvis de bliver hjemsendt. Hvor mange danske børn er lige så interesserede i at lære noget, særligt et ukendt, svært sprog? Så de i løbet af få år kan holde taler på et fremmed sprog, det svære danske sprog, for en større dansk forsamling?

I stedet for at hjemsende dem bør vi beholde dem her i landet.

Henning Borgersen, Præstegyden 7, Glamsbjerg

Hvis vi kan gøre det uden, at det går ud over danskerne, så vil de få et forspring, når de skal hjem og hjælpe andre i hjemlandet.

Helge Green, Åbakkevej 11, Odense NV

Ja, selvfølgelig skal de tilbydes og sikres undervisning, dersom de og deres forældre ønsker det. Det er jo ikke børnenes skyld, at deres forældre på et tidspunkt har begået den fejl at søge asyl i et land, der efterhånden har udviklet sig til at blive så ugæstfrit, som Danmark er blevet. Og uanset hvordan disse børns fremtid vil blive, så vil de altid drage nytte af undervisning og uddannelse.

Jørgen Arentsen, Enighedsvej 35, Odense C

Hvor er det dejligt, at der findes mennesker som rektoren i Nyborg, som er indstillet på at behandle børn med respekt. Hvorfor sende dem hjem; vi har brug for dem her, for de er de eneste, der kan opfylde planerne i regeringens forslag til en sundhedsreform.

John Arnshof, Mejsevænget 4, Bogense

Lad os omgående stoppe med den der nidkært negative behandling af andre landes borgere. Jo mere de somaliske piger får med i bagagen fra Danmark, jo bedre klarer de sig i deres eget land. Vi har lige haft en landsindsamling til fordel for piger i den tredje verden - et understregning af, at vi skal give så meget kompetence som muligt.

Alt andet er helt uden perspektiv. Uddannelse og bedre kompetencer betyder, at mennesker - også flygtninge - får bedre muligheder, uanset om de bidrager til det danske samfund eller på et tidspunkt bidrager til deres fædreland. Der er rigtig mange veluddannede voksne med en anden baggrund end dansk, der bidrager til det danske samfund. De har også været børn engang. Uddannelse har sat dem i stand til at bidrage til det danske samfund. Det drejer sig om ansvar og omtanke som danske og som verdensborgere.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
OB

Det klædte OB igen at overfalde modstanderen

Annonce