Annonce
Odense

Børnehus-leder efter to år med ekstra pædagoger: Børnene kan simpelthen mere

Anja Krogh Rasmussen har de seneste to år været leder på Hjertegården, og spørger man hende, får man klart svar: De ekstra hænder gør en kæmpe forskel for institutionens børn. Foto: Isabella Tvede
De seneste to år har Børnehuset Hjertegården haft to ekstra pædagoger ansat takket være en pulje penge fra staten. Det betyder, at børnene udvikler sig bedre.
Annonce

Bolbro: Den negative sociale arv skal brydes. Derfor fik 100 af landets daginstitutioner, som har en stor andel af udsatte børn, for to år siden en pulje penge til at ansætte flere pædagoger for at afhjælpe netop det problem. En af de institutioner er Børnehuset Hjertegården i Bolbro, som over en treårig periode fra 2018 modtager over 650.000 kroner årligt.

Det betyder for Hjertegården, at to ekstra pædagoger er blevet ansat 30 timer om ugen. Det bringer dermed mandskabet op på 11 voksne inklusive lederen til 45 vuggestue- og børnehavebørn. Børnehuset ligger i et socialt belastet område i Bolbro, og har som følge deraf fået del i puljen, der har til hensigt at bryde den negative sociale arv.Det, vi hovedsageligt kan se, er, at jo tættere vi kan arbejde på børnene, jo bedre udvikler de sig. De kan simpelthen mere, både i forhold til sproglig formåen, motoriske egenskaber og legekompetencer.

Anja Krogh RasmussenKonkret betyder de to ekstra pædagoger, at daglig pædagogisk leder Anja Krogh Rasmussen har kunnet lave to børnehavegrupper i stedet for den ene, der var før. Det betyder, at hver pædagog nu er kontaktperson for fem børn. Små børnegrupper og fællesskaber er afgørende for børnenes lærings- og udviklingsmuligheder, fortæller hun.

- Det kan lyde så floskelagtigt med flere hænder. Men helt konkret betyder det, at man kan arbejde mere intenst med de børn, der har brug for det, hvis man skal bryde den sociale arv, siger hun og fortsætter:

- Det er klart, at hvis man skal forholde sig til fem børn og deres forældre i stedet for 10, kan man følge barnet tættere og arbejde mere i dybden.

Annonce

Positive effekter

Efter to år, hvor der har været to flere sæt hænder, er der ifølge Anja Krogh Rasmussen ingen tvivl om de positive effekter.

- Det har en kæmpe effekt. Det, vi hovedsageligt kan se, er, at jo tættere vi kan arbejde på børnene, jo bedre udvikler de sig. De kan simpelthen mere, både i forhold til sproglig formåen, motoriske egenskaber og legekompetencer.

For lægfolk kan sprog og motorik måske virke åbenlyst og simpelt. Men en del af sansemotorikken er eksempelvis, at et barn fra spæd har fået øjenkontakt, pludre-samtaler ved puslebordet og berøring. Har man ikke fået det med hjemmefra, er der nogle basale ting, der gør det sværere for barnet at forstå både egne og andres grænser.

Det samme gør sig gældende med sprog, der ikke bare handler om, at en ko siger muh, og at man kan identificere farven gul. Det handler også i høj grad om vigtigheden af at forstå en samtale, der går på tur. Kan børnene ikke det, er det svært for dem at indgå i relationer med andre børn og voksne.

Anja Krogh Pedersen har været leder i omkring otte år, de seneste to på Hjertegården. Hun er oprindeligt uddannet pædagog, og har derudover taget en kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi. Foto: Isabella Tvede

Det ville være nemt at sige, at børnene, når de forlader Hjertegården, skal kunne binde deres snørebånd, kunne liste alle farverne og stave til deres eget navn. Men, siger Anja Krogh Rasmussen, for et børnehus som Hjertegården, der har en så stor diversitet, giver det ikke mening at opsætte så generelle målsætninger.

- Vores fornemmeste pligt er at ramme rigtigt med vores indsatser, så hvert enkelt barns udvikling understøttes så godt som muligt. For der er også de børn, der er skidedygtige, som ikke må glemmes. Det er det, der er så godt ved en pulje som den her – indsatsen gavner alle.

Annonce

Udsatte børn

Netop den store diversitet i Bolbro gør, at Hjertegården har en del såkaldt udsatte børn. Der er ikke nødvendigvis tale om børn, der eksempelvis har diagnoser. Snarere handler det om børnenes ophav – om de kommer fra ressource-stærke eller -svage familier. Man har blandt andet forældrenes uddannelsesniveau, job og eventuel tilknytning til det kriminelle miljø for øje.

- Når man taler om udsatte børn, er det børn, der skal støttes til at kunne komme videre i deres udvikling. Helt grundlæggende kigger vi på, hvad de får med sig hjemmefra, for det er der stor forskel på, siger daglig pædagogisk leder, Anja Krogh Rasmussen.

I og med, at børnenes ophav er definerende for de udfordringer, de har, er samarbejde med forældrene helt essentielt. Faktisk i en sådan grad, at Anja Krogh Rasmussen altid skriver ind i stillingsopslag, at ansøgere skal have en stor lyst til at arbejde tæt med forældrene.

Annonce

Tæt samarbejde med forældrene

Netop et tættere samarbejde med forældrene er noget af det, der er blevet bedre med de ekstra penge fra puljen. Anja Krogh Rasmussen understreger dog, at der ikke er tale om en belærende relation.

- Det er ikke sådan, at vi kommer og sætter forældrene på plads. Vi har selvfølgelig en faglig viden med os, men forældrene har en kæmpe viden om deres børn, som vi også har brug for. Alle forældre har et ønske om at ville deres børn det bedste. Det er den tilgang, vi går ind i relationen med, og det er klart, at det opbygger tilliden, siger lederen.

Forældrene skal guides og hjælpes til, at barnet også derhjemme udvikler sig i en positiv retning, for som Anja Krogh Rasmussen siger, har de kun børnene i den tid, de er i institutionen. En stor del af arbejdet ligger derfor hjemme hos forældrene.

Annonce

Skal passe med hverdagen

Konkret betyder pulje-pengene, at Hjertegården har mulighed for at mødes med forældrene oftere, cirka med halvanden til to måneders mellemrum. Hvis et barn for eksempel er ved at blive overvægtig, vil man tale med forældrene om, at man skal huske at gå i stedet for at tage klapvognen. Men det skal ske på en overkommelig måde, siger lederen.

- Hvis vi bare kaster en masse smarte ideer ud i forbifarten i garderoben, når de henter deres barn, bliver det ikke til noget. Det bliver en nederlag for familierne, en frustration for pædagogerne, og barnet får intet ud af det. Så det er altafgørende, at vi har kendskab til familiernes liv, så vi får tiltagene til at passe med deres hverdag.

Puljen

Puljen ”Flere pædagoger til institutioner med mange børn i udsatte positioner” løber fra 1. september 2018 og tre år frem med i alt 254 millioner kroner, hvilket svarer til 86 millioner kroner årligt.

100 dagtilbud fra i alt 30 kommuner får midler. København og Odense er de kommuner, der har fået størst tilskud. Det samlede tilskud i Odense Kommune i perioden september 2018 til august 2021 er på 25,5 mio. kr.

Pengene i Odense er fordelt på i alt ni børnehuse. Foruden Hjertegården er de øvrige børnehuse i puljen Atlantis, Bifrost, Bøgelund, Fyrretræet, Granparken, Lærkeparken, Planteskolen og Slåenhaven.

Annonce
Navne For abonnenter

Dødsfald: Alexander Vedernikov var et beskedent og privat menneske, men når han besteg podiet foran orkestret, gav han sig fuldt ud

Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Odense

Hård dom over ghettolov: Tudetosset

Annonce