Annonce
Debat

Bæredygtighed er væredygtighed

Når bæredygtighedsdagsordenen bliver enøjet, bliver den til noget andet. Nogle gange en ligegyldig parentes i en anden sags tjeneste, andre gange et hysterisk monster, som kun giver mening for de få. I begge tilfælde bliver den ikke-bæredygtig, så snart den bliver for snæver i sit udsyn, fordi bæredygtighed altid dybest set handler om vores forhold til det fællesmenneskelige og dermed til vores egen væredygtighed.

Der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, hvis vi skal skabe en bæredygtig fremtid, og ofte bliver dagsordenen helt uoverskuelig for os, fordi der er så mange ting at forholde sig til – så mange divergerende oplysninger og perspektiver, og så mange forhold vi skal ændre på kort tid. Mange af os bliver helt rundtossede, og netop derfor har vi så meget desto mere brug for et indre kompas – en udviklet balance- og retningsfornemmelse- der kan lede os igennem den værste forvirring, uden at vi mister sansen for hovedretningen. Det er ikke afgørende, om vi alle altid lige rammer den mest bæredygtige praksis. Det afgørende er, at vi drives af en bæredygtig dagsorden, fordi vi finder den meningsfuld.

Et indre kompas skabes gennem lange vandringer ad mange slags om- og vildveje, indtil man får en indbygget fornemmelse af balance og kurs. Alt for ofte kommer vi slet ikke ud på disse lange vandringer, det er alt for nemt bare at lade være. Af samme årsag vælger vi gang på gang, det letfordøjelige, fremfor det der i længden kunne skabe mening i vores tilværelse. Derfor bliver vi også fremmede overfor de 2 komponenter i vores liv, som vores indre kompas bør bestå af, hvis vi skal leve bæredygtige liv - vores forhold til naturen og vores forhold til menneskeligheden.

Bæredygtigt liv er ganske enkelt betinget af, at vi lærer at elske både den natur og den menneskelighed, vi selv er en del af. For begges vedkommende handler det om at få skabt bånd mellem sig selv og sin omverden – at forstå sig selv som en bærende del af noget større fælles og det større fælles, som en bærende del af sig selv. Vi skal med andre ord skabe den direkte forbindelse mellem bæredygtighed og væredygtighed, så vores bæredygtige adfærd i verden knyttes an til en indre meningsfuldhed.

Der er alt for mange enøjede bæredygtighedsdagsordner i vores verden, der ikke drives af kærlighed til naturen eller til det fællesmenneskelige, og dermed ikke i egentlig forstand er bæredygtige. Nogle drives af kapitalisme, nogle af raseri og forargelse og andre igen af trangen til at fremhæve sig selv på andres bekostning. Bæredygtighed, der blot er spændt for som lokomotiv for andre dagsordner, er intet værd i det lange løb, fordi lokomotivet skiftes ud, så snart noget andet findes bedre egnet.

Den ekskluderende dagsorden, der skiller menneske fra menneske og bliver brugt som redskab i krigen mod dem, man ikke deler verdensbillede med, tjener heller ikke sit eget formål- og det er måske den hårdeste erkendelse hos enhver (selv-)retfærdig bæredygtighedsforkæmper. Det bæredygtige er altid det fælles, og hvis vi skal vinde kampen for en fælles fremtid, skal de mange opfatte det bæredygtige som det meningsfulde. Vil vi bæredygtigheden, skal vi derfor først og fremmest bygge broer mellem befolkningsgrupper i stedet for at grave de grøfter dybere, som mange bæredygtighedsdagsordner pt. efterlader i deres kølvand. Den meningsfulde bæredygtig begynder med at møde det andet menneske og igen og igen forsøge at komme på bølgelængde. Forstå og blive forstået. Blive klogere og gøre klogere. Det er en langsommelig proces, og vi har ikke megen tid. Så meget desto hurtigere skal vi op af grøfterne og tage bæredygtighedens fællesmenneskelige grundlag alvorligt.

Der er altid nogle, der tager mere ansvar for forandringer end andre- nogle, der skal lede, protestere og finde nye veje - men hvis man vil trække feltet med op over Alpe d´Huez, så nytter det ikke noget, man bare drøner afsted uden at kigge sig tilbage eller står og råber på toppen. Bæredygtighed er ganske vist et kapløb med tiden, men ikke med hinanden, og hvis kun de få kommer i mål, vinder ingen. Det virkeligt væsentlige bæredygtige førsteskridt er det, der fører dig over hækken til naboen, du ikke forstår, til en samtale om frygt og håb for en fælles fremtid.

Annonce
Simon Lægsgaard Madsen
Annonce
Forsiden netop nu
Klumme

Dagen i dag: Ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt

1994 Jacob Haugaards medlemskab af Folketinget har ført til, at en ny reklamefilm for Tuborg Squash er blevet forbudt af TV2 Reklame (TVR). I morgen aften skulle der have været premiere på en ny film med Jacob Haugaard og Finn Nørbygaard. Finn beder Jacob hjælpe ham med at lære at synge. De synger, drikker Squash og pointen dukker frem på skærmen: ”Squash giver gode stemmer”. Efter at TVR modtog filmen, besluttede vicedirektør Marianne Pittelkow, at den sidste sætning er årsag til, at reklamen er i strid med reglerne for politisk reklame. Tuborg har reageret omgående ved at flytte hele Squash-kampagnen over på TV3, hvor den allerede kan ses fra i aften. 1969 I dag gik man efter flere udsættelser i gang med monteringen af den første brobanesektion på den nye Lillebæltsbro. Hermed er brobyggeriet, hvis omkostninger i dag anslås til at ville komme op på 250 mio. kroner, gået ind i den afsluttende fase. I den kommende tid vil de øvrige 92 brobanesektioner følge efter, og i løbet af vinteren skal svejsere i specielt indrettede telte foretage sammensvejsningen af brobanerne. Den første brobane blev flådet ud midt i Lillebælt fra den kunstige halvø ved Staurbyskov, hvorefter ophejsningen med de to specialkraner, tog sin begyndelse. Samtlige brobaner ventes hejst op i løbet af sommeren 1970, og et år efter vil de første biler ruller over den sekssporede motorvejsbro. 1944 Det har længe været åbenbart, at tuberkulosestationen på Odense Amts og Bys Sygehus er blevet alt for lille til den belastning, den er ude for. Flere og flere mennesker kommer til undersøgelse, fordi de har mistanke om, at de kan være blevet smittet med tuberkulose. På samtlige tuberkulosestationer i Odense Amt er der hvert år omkring 20.000 konsultationer i form af almindelige kontrol eller forebyggende undersøgelser. Alene på stationen i Odense modtager man 16.000-17.000 besøg årligt, eller i gennemsnit 90-100 besøg ved hver konsultation. Det har i nogen tid været under overvejelse at udvide den nuværende station eller en helt ny bygning, så snart mulighederne foreligger.

Annonce