Annonce
Assens

Assens Kommunes økonomi løb løbsk: Sparekravene væltede ind

Siden juni har det været tydeligt, at der ikke blev plads til julegaver i dette års budget i Assens Kommune. Læs her om baggrunden for de store besparelser på næste års budget.

Det seneste halve år har været hård ved Assens Kommunes økonomi. Derfor er flere spare- og genopretningsplaner blevet iværksat. Arkivfoto: Yilmaz Polat

1. Allerede i juni ved den første budgetopfølgning viser det sig, at økonomien i Assens Kommune stikker af i forhold til budgettet for 2018. Et overforbrug på driften skønnes at udgøre 20 mio. kroner. I august ved den anden budgetopfølgning ser overforbruget ud til at blive endnu større. Der er krav om at finde besparelser inden for budgettet på knap 68 mio. kroner. Det er især udgifterne i Social- og Sundhedsudvalget og i Uddannelse, Børn og Familie-udvalget, udvalgene med langt de største budgetter, der er løbet løbsk. Det gælder blandt andet udgifter til sygehusophold, hjemmepleje, befordring og udgifter til sårbare børn. Desuden er nogle enkeltsager med til at vælte budgettet. Også faldende indtægter fra staten gør sig gældende.

2. Der laves i august en øjeblikkelig opbremsning af økonomien for 22,5 mio. kroner på driftsudgifterne. Uddannelse, Børn og Familie og Social og sundhed skal desuden finde 12,9 mio. kroner på budget 2018. Anlæg for 52,5 mio. kroner gennemføres ikke som planlagt i 2018, men overføres til den nye budgetperiode 2019-22, hvor de indgår i en omprioritering.

3. Ved den anden budgetopfølgning i august bliver de to udvalg Social og Sundhed og Undervisning, Børn og Familie pålagt at finde henholdsvis 20 og 18 millioner kroner på deres budgetter i 2019. Besparelserne på for eksempel hjemmehjælp, daghjem, dagpleje, vuggestuer og specialtilbud skal bruges til at dække ind, hvor udgifterne løber løbsk. Samlet set er der altså ikke tale om en beskæring af budgetterne, men om en omfordeling af pengene inden for udvalgenes områder.

4. Miljø, Teknik og Plan-udvalget, Beskæftigelse, Erhverv og Kultur-udvalget og Økonomiudvalget bidrager yderligere med besparelser på deres budgetter for i alt 5,8 mio. kroner, som lægges i kassen fra budget 2019 og frem.

5. 19. september indgår et flertal på 17 af byrådets 29 medlemmer bestående af Venstre, Konservative, Radikale og SF en budgetaftale for 2019-22. Aftalen betyder, at der alene på social- og sundhedsområdet skæres omkring 50 fuldtidsstillinger væk. Besparelserne på Uddannelse, Børn og Familie vil koste personale svarende til 24 fuldtidsstillinger. Skatten bliver uændret 26,1 procent og grundskyldspromillen 22,12. Kirkeskatten bliver 0,95 procent.

Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce