Annonce
Indland

Anker Boye-mail afslører: Kommunen vidste, at Thorborg-støtte var ulovlig

Anker Boye afviste først, at kommunen kunne forlænge aftalen om Arena Fyn, fordi det ville være ulovligt. Otte måneder senere blev aftalen alligevel forlænget. Arkivfoto

Odense Kommune vidste, at det var ulovligt at forlænge en aftale om et kommunalt tilskud på 1,7 millioner kroner om året til Odense Sport & Event, men gjorde det alligevel. Det fremgår blandt andet af en mail fra Anker Boye til erhvervsmanden Niels Thorborg og et internt, juridisk notat, som Fyens Stiftstidende har fået aktindsigt i.

Tidligere borgmester Anker Boye og adskillige politikere og embedsfolk i Odense Kommune vidste, at det var på kant med loven, da man i 2013 forlængede en lejeaftale for Arena Fyn. Aftalen betød, at Odense Sport & Event (OSE) var sikret en årlig betaling på 1,7 millioner skattekroner i fem år - samlet 8,5 millioner skattekroner.

Det viser en aktindsigt i sagen, som Fyens Stiftstidende har fået.

Odense Kommune har erkendt, at aftalen formentligt er helt eller delvist ulovlig. Det er sket, efter at kommunens eksterne advokatselskab Horten har vurderet sagen, der nu skal kulegraves eksternt af Kromann Reumert.

Men allerede i februar 2013 vidste både borgmester Anker Boye, embedsværket og de andre medlemmer af Økonomiudvalget, at en forlængelse af aftalen til en værdi af 8,5 millioner kroner ville være ulovlig erhvervsstøtte.

I en mail, Anker Boye (S) sender på vegne af Økonomiudvalget, redegør kommunen i klare vendinger over for OSE-ejer Niels Thorborg og den forhenværende direktør Thomas Christensen, at kommunen ikke kan forlænge aftalen. Mailen fremstår således som en utvetydig afvisning af Niels Thorborgs og Thomas Christensens ønske om at forlænge aftalen, der vil sikre virksomheden 1,7 millioner kroner om året fra 2013 til 2017.

"Som I ved, har Odense Kommune indgået en aftale om brugen af Arena Fyn, der indebærer, at kommunen med udgangen af 2012 ikke længere skal betale leje, og at kommunens brug de næste 15 år er vederlagsfri. Denne aftale er godkendt af Statsforvaltningen, der ved godkendelsen har lagt vægt på, at der er tale om en gensidigt bebyrdende aftale, der er indgået på markedsvilkår. Det er derfor ikke muligt for Odense Kommune at forlænge perioden for betaling af leje for en ny 5-årig periode", skriver Anker Boye.

Anker Boye afviser Odense Sport & Event med baggrund i en intern juridisk vurdering af sagen, som blev sendt til hele Økonomiudvalget en 9. januar 2013. Syv forskellige embedsmænd står som afsendere på vurderingen, hvor det står helt klart, at Odense Kommune bryder loven, hvis aftalen om Arena Fyn bliver forlænget.

"Såfremt man imødekommer Odense Sport & Events forslag om at forhøje samt forlænge lejebetalingen, må dette derfor betragtes som en ulovlig kommunal driftsstøtte til en privat erhvervsvirksomhed", skriver embedsmændene.

Annonce

Her er spørgsmålet, vi gerne vil have svar på

Trods gentagne henvendelser er det ikke lykkedes at få kommentarer fra tidligere borgmester Anker Boye eller tidligere stadsdirektør Jørgen Clausen. Ejeren af Odense Sport & Event, vil heller ikke kommentere sagen, og det samme gælder virksomhedens nuværende direktør, Ole Bang Nielsen.

Vi ville gerne have stillet alle fire ét centralt spørgsmål: Hvad ændrede sig i de otte måneder, hvor Odense Kommune gik fra at sige nej til at forlænge aftalen om Arena Fyn til, at kommunen alligevel indgik en ny femårig aftale til en værdi af 8,5 millioner kroner?

Vi har også stillet en række spørgsmål til Odense Kommunes nuværende stadsdirektør, Stefan Birkebjerg Andersen. Han vil dog blandt andet ikke svare på, hvilke embedsmænd der har været involveret i sagen, og hvad politikerne i Økonomiudvalgt præcist har vidst om sagen. Som det eneste spørgsmål svarer han, at det var hans forgænger Jørgen Clausen, der underskrev forlængelse af aftalen om Arena Fyn.

"I forhold til dine øvrige spørgsmål, kan jeg oplyse, som det i øvrigt er meldt ud i en pressemeddelelse mandag d. 6. februar, at jeg har besluttet, at advokatfirmaet Kromann Reumert skal kortlægge det faktiske forløb forud for underskrivelsen af pågældende aftale. Det vil jeg nu afvente, og indtil da vil jeg ikke bidrage til spekulationer om forløbet. Jeg har derfor ikke mulighed for på nuværende tidspunkt at besvare dine øvrige spørgsmål", skriver han.

Thorborg bad om flere penge

Den juridiske vurdering og mailen fra Anker Boye skal ses i lyset af, at Niels Thorborg og Thomas Christensen i starten af december sendte et brev til den tidligere stadsdirektør Jørgen Clausen, hvor virksomheden efterlyser flere penge fra kommunen.

I brevet lægger de to topfolk fra Odense Sport & Event ikke skjul på, at virksomheden er presset af finanskrisen, og at der derfor er behov for flere penge fra Odense Kommune til virksomheden, der "ofte påtager sig rollen som formidler af en lang række oplevelser til byens borgere".

"Denne rolle er i en lang række sammenlignelige byer kraftigt understøttet af offentlige tilskud, garantier og tilgang til faciliteter, markedsføringsplatforme mv. på langt gunstigere vilkår end tilfældet er i Odense Kommune", skriver Niels Thorborg og Thomas Christensen, som senere får mulighed for at levere deres argumenter på et møde i Økonomiudvalget den 23. januar 2013.

Som det fremgår af svaret fra Anker Boye preller argumenterne dog i første omgang af på Odense Kommune, der i stedet lover Odense Sport & Event, at kommunen vil lave den satsning på eventområdet, som senere bliver en central del af Odense&Co. I øvrigt i forlængelse af anbefalinger fra Odense Business Taskforce, som Niels Thorborg er en del af.

Kommunal støtte i krisetid

For at forstå, hvor økonomisk presset Odense Sport & Event var, da Odense Kommune besluttede at forlænge aftalen om Arena Fyn og lave et sponsorat af fodboldklubben OB, skal man blot kigge på det regnskab for 2013, som virksomheden offentliggjorde i foråret 2014. Her fremgår det, at Odense Sport & Event kom ud af året med et rekordunderskud på 32 millioner kroner.

Underskuddet kunne dog have været større, hvis ikke Odense Kommune havde sadlet om i efteråret 2013, så man altså alligevel forlængede aftalen om Arena Fyn i fem år og supplerede den med en helt ny aftale om et sponsorat til OB, der begge blev betalt med tilbagevirkende kraft for hele 2013.

På den måde fik Odense Sport & Event både de 2,5 millioner kroner, Niels Thorborg og Thomas Christensen bad om i brevet fra den 3. december 2012 og mulighed for at søge om tilskud fra en årlig pulje på 20 millioner kroner i regi af Odense&Co, der som noget af det første blev brugt til Odense Sport & Events koncert med Sting og Paul Simon og senere en række andre arrangementer, som virksomheden enten har arrangeret eller på anden vis tjent penge på.

Ingen kommentarer

Præcis, hvad der ændrede sig, fra Anker Boye sagde nej til Odense Sport & Event den 14. februar 2013 til kommunen sagde ja til forlængelsen til 8,5 millioner kroner, står stadigt uklart. Fyens Stiftstidende har søgt aktindsigt i al korrespondance mellem kommunen og virksomheden, men har stadig ikke fået udleveret en eneste mail fra den otte måneder lange periode, der kan forklare, hvordan et nej blev til et ja og en underskrift på forlængelsen fra Jørgen Clausen.

Vi har heller ikke kunnet få en forklaring fra de implicerede personer i kommunen eller fra Odense Sport & Event.

Trods gentagne opkald og telefonbeskeder er tidligere stadsdirektør Jørgen Clausen ikke vendt tilbage på henvendelserne. Tirsdag eftermiddag oplyste Anker Boye, at han ikke ønsker at kommentere sagen, før Kromann Reumert har undersøgt den.

Nuværende direktør for Odense Sport & Event, Ole Bang Nielsen, oplyser, at hverken han eller Niels Thorborg har yderligere kommentarer, før virksomhedens jurister har vurderet sagen om forlængelsen af aftalen om Arena Fyn.

Brev fra Niels Thorborg

Juridisk vurdering fra Odense Kommune

Mail fra Anker Boye

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Nyborg

Fem riddere om det runde bord

Leder For abonnenter

Overvågning. Et nødvendigt onde

Avisen bragte i går en god nyhed fra Korsløkkeparken, der er et boligområde i Odense på den såkaldte ghettoliste. Efter opsætning af i alt 460 kameraer er området blevet markant fredeligere. Tidligere var Korsløkkeparken plaget af omfattende hashhandel, hærværk og anden kriminalitet, der gjorde bebeboerne utrygge. Men nu kan tillidsfolk for beboerne fortælle, at kameraerne har lagt en dæmper på de urolige elementer, som typisk er helt unge mennesker. De nye kameraer i Korsløkkeparken flugter således fint med regeringens planer om mulighed for mere markant overvågning i det offentlige rum. Dette forslag vil regeringen sandsynligvis komme igennem med, takket være støtte fra de blå partier, og det vil ikke mindst langt størsteparten af beboerne i større almene bebyggelser være glade for. Med god grund. Fredelige borgeres efterspørgsel af en tryg hverdag, hvor man ikke møder hashpushere i nedgangen til kælderen eller skal frygte hærværk mod sin parkerede bil, er forståelig og legitim. Men samtidig må man ikke se bort fra, at mere overvågning også indskrænker den frihed og ret til privatliv, som er grundlæggende for et åbent, demokratisk samfund. Folks behov for tryghed stritter altså imod nogle vigtige værdier, og dermed kan sammenstødet overføres til modsætninger mellem på den ene side almindelige danskere, der tager afsæt i deres hverdag, og på den anden side organisationer, der henviser til undersøgelser og statistikker. Mens hr. og fru menigmand tager overvågningen ret afslappet, er for eksempel Advokatrådet og Det Kriminalpræventive Råd betænkelige. De efterlyser dokumentation for, at øget overvågning gør det nemmere for politiet at opklare alvorlige forbrydelser. Skeptikerne påpeger også, at regeringens lovforslag, om det bliver vedtaget, vil indskrænke borgernes ret til privatliv mere, end man forestiller sig. Det kan meget vel være rigtigt, at kameraovervågning kun har begrænset betydning, når det drejer sig om alvorlig kriminalitet. Men skønt gamle begreber som ro og orden ikke i dag er på mode blandt fagpersoner, har de alligevel fylde i befolkningen. Derfor er øget overvågning et nødvendigt onde. I hvert fald indtil forældre og SSP-folk har lært de unge uromagere reglerne for almindelig god opførsel. Det vil desværre nok tage en rum tid.

Fyn

23-årig fodgænger dræbt på motorvejen: Han havde været til fastelavnsfest

Annonce