Annonce
Erhverv

Anker BG Beton-sagen fra Odense: Statsadvokaten kræver højere bødestraf

BG Betons betonværk er beliggende på Stat-Ene-Vej i Tietgenbyen. Foto: Michael Bager
Statsadvokaten mener ikke, at en bøde på 47.500 kroner er en tilstrækkelig hård straf for at ignorere et forbud mod BG Betons produktion på Stat-Ene-Vej i Odense. Dommen er derfor anket til landsretten.

Odense: BG Beton og virksomhedens moderselskab Bach Gruppen må atter en tur på anklagebænken, og denne gang bliver det den varme stol i Østre Landsret, som venter.

Statsadvokaten i Viborg oplyser nemlig onsdag til Fyens Stiftstidende, at den har besluttet at anke den sag, hvor BG Beton i begyndelsen af marts blev idømt en bøde på 47.500 kroner ved byretten i Odense, fordi selskabet "forsætligt eller groft uagtsomt" har tilsidesat miljøbeskyttelsesloven.

Konkret er det ifølge dommen sket ved, at BG Beton siden 2018 fra sit betonværk i Tietgenbyen uden miljøgodkendelse har produceret beton med henblik på at opnå en økonomisk fordel. Og til trods for at Odense Kommune allerede i november 2018 udstedte et forbud imod videre produktion på anlægget på grund af en række kritisable miljøforhold og manglende miljøgodkendelse.

Bøden på 47.500 kroner - suppleret med månedsbøder på 10.000 kroner, hvis produktionen fortsætter - er dog for billigt sluppet, mener statsadvokaten. Uden at sætte beløb på oplyser statsadvokatens kontor i Viborg, at bødestraffen, hvis statsadvokaten får medhold i landsretten, "skal være væsentligt højere".

Annonce

Ulovlig beton til letbane og sygehus

Som Fyens Stiftstidende 3. marts kunne fortælle, har BG Beton gennem de seneste par år fra sit ulovlige betonværk i Odense forsynet flere store byggerier som Odense Letbane og Nyt OUH med beton.

Men det skete tilsyneladende uden nogen former for advarsler til Odense Letbane, letbanens hovedentreprenør Comsa eller Nyt OUH, som har modtaget de enorme mængder beton fra værket.

BG Beton kendt for højhusskandale

BG Beton, der er ejet af Bach Gruppen, har leveret beton til det skandaleramte 86 meter høje Njals Tårn, der er under opførelse på Amager.

I sommer kunne Ekstra Bladet afsløre, at der var alvorlige problemer med byggeriet. En whisteblower havde i februar advaret Københavns Kommune om muligt byggesjusk, og det kom frem, at problemerne blandt andet angår kvaliteten af den beton, som BG Beton har leveret til bygningens fundament.

Analyser foretaget af uafhængige eksperter har siden bekræftet, at styrken i betonen kun er omkring halvt så stor, som det normalt kræves til fundamenter i den slags bygninger.

Siden er BG Betons betonværk i Nordhavn i København, hvorfra betonen blev leveret, blevet lukket.

Bach Gruppen har over flere medier fastholdt, at problemerne har været begrænset til BG Beton, og at Bach Gruppen ikke kendte til de forhold omkring betonen, som er blevet afdækket.

Da sagen kørte ved byretten i Odense, kom det frem, at dens udspring kom i 2016, hvor BG Beton ansøgte Odense Kommune om tilladelse til at opføre et betonværk, men dog uden at få ansøgningen godkendt.

Men hen imod slutningen af 2018 indløb en anonym borgerhenvendelse til Odense Kommune om, at der foregik bekymrende aktiviteter ude i området.

Det førte 5. november 2018 til, at repræsentanter fra Odense Kommune - både fra kontoret for Byggesag og fra miljøkontoret - tog på tilsyn på adressen. Her kunne de ved selvsyn konstatere, at et betonværk var i færd med at blive opført, og at produktionen af beton allerede var i fuld gang - uden der på det tidspunkt var givet nogen byggetilladelse til at opføre betonværket og uden, at virksomheden var blevet miljøgodkendt.

Da betonproduktion uden miljøgodkendelse er et klart brud på miljøbeskyttelsesloven, udstedte kommunens tilsynsfolk på stedet et øjeblikkeligt forbud, som kort efter blev fulgt op med en politianmeldelse.

Annonce

Stadig ikke godkendt

Da sagen kom frem, reagerede Nyt OUH øjeblikkeligt og meddelte, at samarbejdet med BG Beton bliver indstillet.

"Der er heldigvis andre betonleverandører på byggepladsen, som kan overtage arbejdet, og det får derfor ikke nogen konsekvenser for vores tidsplan", kunne Nyt OUH-direktør Torben Hedegaard Jensen i den forbindelse oplyse.

I byretten kom det frem, at Bach Gruppen har til hensigt nu at få indsendt de rette papirer, så betonværket i Tietgenbyen kan opnå miljøgodkendelse.

Men Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning oplyser onsdag, at BG Betons betonværk stadig ikke har opnået de nødvendige godkendelser.

Forbuddet mod produktion af beton på adressen er derfor fortsat gældende.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Kultur

Syv danske festivaler står sammen: Ikke realistisk med festivaler før sidst på sommeren

Middelfart For abonnenter

Stribonitter så omdiskuteret olieberedskabslager indefra: - Byggeri i seks etager er en skændsel for området

Annonce