Annonce
Læserbrev

Als-Fyn broen: Borgmester Stavnsager er sur og skinger

Læserbrevsskribent Lars Erlandsen Brun fra Svanninge kalder borgmester Hans Stavnsager "sur og skinger" i debatten om Als-Fyn-Broen.

Lokaldebat: Borgmester Hans Stavnsager er sur og skinger.

Hvorfor er han det? Fordi borgere i kommunen - der kan se en fremtid og en udvikling af kommunen uden opførelse af en bro og en ødelæggende motorvej tværs gennem kommunen - tillader sig at rejse helt berettigede kommentarer og spørgsmål til borgmesteren. Men har borgerne grund til at rejse kommentarer og spørgsmål til borgmesteren?

Ja. Det har de.

Fordi Stavnsager selv har indgået en pagt med Mads Clausen, borgmesteren i Sønderborg og samlingen af brotilhængere.

Fordi Stavnsager har støttet en lang række ensidige rapporter, hvor flere mest af alt kan ses som skævvredne og manipulerende partsindlæg.

Fordi en motorvej - der vil være en nødvendig forudsætning for en bro - vil medføre kolossale negative effekter for borgere, naturen, miljøet, bosætning og lokal infrastruktur.

Fordi en motorvej vil belaste 14.000 hektar - 20 procent af kommunens areal. Det gør den allerede. Hvem køber en ejendom ved en mulig tracé for en motorvej?

Fordi Stavnsager og det meste af kommunalbestyrelsen blindt har valgt at lægge æggene i én kurv - en kurv der står på Als. Fordi Stavnsager og det meste af kommunalbestyrelsen har taget sølvpapirshatten på - og ikke vil/kan se andre og bedre løsninger til udvikling af kommunen.

Fordi man har valgt ikke at basere udviklingen på kommunens unikke værdier og muligheder - men i stedet valgt at ødelægge dem. Kan Stavnsager ikke se dem?

Fordi Stavnsager tilsyneladende fortsat tror på, at gammel medicin som mere beton og asfalt er den rette løsning på fremtidens udfordringer.

Fordi Stavnsager og byrådet har valgt ikke at tage initiativ til offentlige møder og en åben og nuanceret debat med kommunens borgere og de direkte berørte - og det selv om en motorvej tværs gennem kommunen vil være det største og mest endegyldige projekt for alt og alle i historisk tid. Brokomiteen - som Stavnsager er medlem af - har udtalt et klart ønske om at undgå en mobilisering af skeptikere og bromodstandere. Er den manglende dialog med borgerne et bevidst valg?

Fordi Stavnsager har udtalt, at et par edderfugle ikke skal stoppe projektet. Så meget for Stavnsagers opmærksomhed på natur og miljø. Kan man tro på den?

Tænk. Borgere i kommunen udviser opmærksomhed og en oprigtig bekymring for konsekvenserne ved en bro og motorvej. Der anvises andre muligheder - udvikling med afsæt i kommunens unikke værdier og potentiale. Og så bliver borgmester Stavnsager sur, skinger og intimiderende.

Er Stavnsager mon blevet beordret til at stoppe kritiske røster?

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce