Annonce
Odense

Se hvor de skal ligge: Aftale sikrer millioner til nye kunstgræsbaner i Odense

Odense KFUM er en af de fem klubber, der får bygget en ny kunstgræsbane. Og det glæder i den grad formanden for klubben, Sten Abildtrup, der ser store muligheder i den nye bane. Både for klubben og for området. Foto: Simon Trøjgaard Jepsen
Forligspartierne bag en stor velfærdsplan i Odense er klar med en aftale, der sender 95 millioner kroner ud til at løfte idræts- og fritidslivet. Det giver også plads til fem helt nye kunstgræsbaner og renovering af tre eksisterende.

Odense: Så er der godt nyt til dem der spiller fodbold eller bruger et andet fritidstilbud i Odense. For forligspartierne bag en stor velfærdsaftale er nu klar med en udmøntning, der sender 95 millioner kroner ud i idræts- og fritidslivet i Odense over de kommende år.

Helt konkret betyder aftalen, som Socialdemokratiet, Radikale, SF og Enhedslisten står bag, at de 95 millioner nu bliver fordelt på en række områder.

Der bliver sat 25 millioner kroner af til at etablere fem helt nye kunstgræsbaner i Odense og renovere tre eksisterende kunstgræsbaner. Samtidig overtager kommunen driften af både de nye og de eksisterende kunstgræsbaner. Embedsfolket skal i den kommende tid lave en model for, hvordan drift og vedligehold af banerne skal foregå. Meningen er, at der skal være en ensartet model for alle implicerede.

Byens kunstgræsbaner.

De nye baner skal anlægges hos B67, Fjordager IF, Højby S&G, Odense KFUM og Dalum IF. Politikerne bag forliget lagde meget vægt på, at man i højere grad har sigtet på at tilgodese bydele frem for de enkelte klubber.

Der er ikke vedtaget nogen rækkefølge på, hvornår arbejdet med de enkelte baner går i gang. 22 af de 25 mio. kr., der er sat af til banerne, bliver udmøntet i 2022.

Af aftalen fremgår det også, at det ikke kun bliver de enkelte klubber, der skal kunne bruge dem. Det er partiernes intention, at også områdernes skoler eksempelvis kan gøre brug af dem, og så håber man også at anlæggelsen af kunstgræsbaner kan lette en del af presset på områdernes halfaciliteter, fordi der kan spilles udenfor i længere tid.


Man har i højere grad har sigtet på at tilgodese bydele frem for de enkelte klubber.


De tre baner der bliver udskiftet bliver hos TPI, Næsby Boldklub og B1909. Fælles for alle dem der tilgodeses med nye baner er, at det er klubben af en vis størrelse og med en stor medlemstilslutning. Ikke mindst børn og unge. Også de sociale forhold i området har spillet ind.

Forliget om udmøntningen af de 95 mio. kr. blev præsenteret på et pressemøde fredag middag i rådhusets festsal, og her udtrykte ikke mindst Brian Dybro (SF) glæde over, at to af banerne kommer til at ligge nær belastede boligområder.

Annonce

Gummigranulat

En sten i skoen i forhold til kunstgræsbaner handler om miljø. Det gummigranulat fra gamle bildæk, banerne laves af, forsvinder i form af små stykker fra banerne og bliver spredt - primært via sokker, fodboldstøvler og snerydning. I 2017 forsvandt der for eksempel til skade for miljøet cirka 1500 ton gummigranulat fra lidt færre end 350 danske kunstgræsbaner.

Byrådsmedlem Maria Brumvig (S) fortalte på pressemødet, at der desværre ikke findes brugbare, afprøvede alternativer til gummigranulat, så det er det, de kommende baner skal laves af.

Men banerne skal, fortæller Maria Brumvig, anlægges på en måde, så de belaster miljøet mindst muligt.

- Der bliver sat hegn rundt om alle baner, og nederst skal der være 30 cm plexiglas, siger Maria Brumvig og tilføjer, at der kun bliver én indgang til banerne. Den kommer til at fungere som en slags sluse, hvor banens brugere skal tage deres fodboldstøvler af.

På den måde og takket være en række gode råd, som embedsfolkene skal udarbejde, vil man begrænse skaderne på miljøet mindst muligt.

Susanne Crawley Larsen (R), fortalte, at hun under forhandlingerne har lagt vægt på bæredygtigheden, og at det er en del af forliget, at kommunen skal holde skarpt øje med, om der bliver udviklet mere miljøvenlige alternativer til gummigranulat.

Annonce

50 mio til renovering

Kunstgræsbaner står som nævnt for 25 af de 95 mio. kr., der er blevet udmøntet. Den største post er 50 millioner kr. til at renovere og vedligeholde kommunale haller, klubhuse og foreningslokaler. De bliver udmøntet med 10 mio. kr i år og 20 mio. hvert af de følgende to år.

Det betyder aftalen for klubber og foreninger

50 millioner går til at renovere og vedligeholde kommunale haller, klubhuse og foreningslokaler. Pengene skal særligt til en start bruges på omklædningsfaciliteter og på at forbedre indeklima. Klubber og foreninger skal inddrages tæt i arbejdet.

25 millioner bruges på at etablere fem nye kunstgræsbaner fordelt bredt i byen. Og tre eksisterende baner bliver nyanlagt, så kvaliteten løftes. Som et ekstra løft imødekommes et ønske fra klubberne om, at kommunen overtager driften af alle både nye og eksisterende kunstgræsbaner.

10 millioner går til en stærkere 2:1-pulje, hvor der er to millioner i puljen hvert år i fem år. Denne pulje kan kun søges af selvejende foreninger.

10 millioner ekstra skal øremærkes til bedre omklædningsrum og mulighed for at dele byens haller fysisk op, så den samlede halkapacitet udnyttes bedre. Det har været et direkte ønske fra rigtig mange foreninger. Denne pulje kan både søges af selvejende og kommunale foreninger.

Derudover afsættes der 10 mio. kr.  til en større 2:1 pulje, hvor kommunen betaler to kroner til renoveringsprojekter, hvis klubben eller foreningen selv lægger en krone, og så bliver yderligere 10 millioner sat af til en særlig pulje, der skal løfte byens halfaciliteter. Både ved at renovre omklædningsrum, men også med en mulighed for at dele hallerne op, så kapaciteten bliver udnyttet bedre. Netop den manglende halkapacitet har givet problemer flere steder.

Østre Boldklub i Odense er en af de klubber, der lige før jul fik andel i 2:1-puljen. Det betød, at de nu kan få renoveret deres omklædningsfaciliteter, der er fra klubhuset blev bygget i 1970'erne. Nu bliver den pulje også større. Arkivfoto: Simon Staun

Forud for planen er der blevet afholdt digitale møder med klubber og foreninger, hvor der er kommet masser af bud på, hvor og hvordan pengene kan gøre gavn, og siden har foreningerne også kunnet levere skriftlige idéer til den bedste brug af de 95 millioner kroner.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce