Annonce
Livsstil

Advokaten: Vi skal skilles! Hvad gør vi?

Illustration: Mikkel Damsgård Petersen

? Kære Monica - min mand og jeg har længe haft problemer i vores forhold og er nu kommet til den konklusion, at vi vil skilles. Vi har tilsammen to fællesbørn på syv år og ni år.

Jeg er dog stærkt i tvivl om, hvordan en skilsmisse gennemføres, og hvilken betydning det nye skilsmissesystem har for skilsmissen, herunder om det er muligt at blive skilt uden først at have været separeret?

Med venlig hilsen

Den fortvivlede

Annonce
Monica Kromann. Foto: Axel Schütt

! Kære fortvivlede - mange tak for dit meget relevante spørgsmål, som jeg vil besvare i det følgende.

Hvis du og din ægtefælle ønsker at blive skilt, skal I udfylde og sende en digital ansøgning herom til Familieretshuset. Dette gøres på Borger.dk.

I kan vælge at komme til et møde i Familieretshuset kaldet en vilkårsforhandling. Her vil en sagsbehandler fortælle jer om, hvad det indebærer at blive separeret eller skilt, og om du og din ægtefælle er enige om følgende vilkår:

I skal være enige om, at I vil skilles, hvorvidt den ene af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, og såfremt I bor i en lejebolig, hvem af jer der eventuelt skal fortsætte lejemålet. Hvis I er enige om ovenstående, behøver I ikke at komme til mødet i Familieretshuset.

Hvis I imidlertid er uenige om et eller flere spørgsmål, vil Familieretshuset træffe en afgørelse om de pågældende spørgsmål. I vil før afgørelsen få mulighed for at komme med jeres yderligere argumenter eller oplysninger, hvorefter Familieretshuset vil træffe en afgørelse. I den situation har I fire uger til at klage over afgørelsen og dermed få afgørelsen indbragt for familieretten. Dette kræver mere sagsbehandling og dermed tid, hvorfor I først kan blive skilt, når spørgsmålene er afgjort.

Du og din ægtefælle kan blive skilt, hvis I er enige om at lade jer skille. Hvis du og din ægtefælle ikke er enige om skilsmisse, kan I normalt først blive skilt efter seks måneders separation. Det er undervejs i de seks måneder muligt at ændre mening, herunder at vælge at blive skilt ved enighed eller at ophæve separationen.

Ægtefæller kan således som udgangspunkt blive skilt, når enigheden om vilkårene for skilsmissen er oplyst, men bemærk, at retsstillingen dog er anderledes, når der er fællesbørn under 18 år i ægteskabet.

I har fællesbørn under 18 år

Når der i et ægteskab er fællesbørn under 18 år, kræves der efter det nye skilsmissesystem, at du og din ægtefælle gennemgår en refleksionsperiode på tre måneder, at I gennemfører et digitalt forløb kaldet Samarbejde Efter Skilsmisse (SES), og at I bekræfter ansøgningen om skilsmisse inden fire måneder.

Refleksionsperioden er en mulighed for, at du og din ægtefælle som forældre kan reflektere over jeres ægteskab, herunder hvorvidt I ønsker en skilsmisse, og hvordan en skilsmisse kan fuldføres på bedste vis, således at I bedst muligt kan passe på jeres børn og fortsætte et fungerende fælles forældreskab.

Perioden begynder på det tidspunkt, hvor du og din ægtefælle er enige om ansøgningen og vilkårene for ansøgningen. Dersom du og din ægtefælle indledningsvist er uenige, men opnår enighed efter en vilkårsforhandling, starter perioden efter denne. Under de tre måneder får I tilbud om en rådgivnings- og afklaringssamtale. Samtalen er frivillig, og I bestemmer således hver især selv, om I ønsker at deltage i samtalen.

Formålet med samtalen er, at denne skal give jer som forældre mulighed for at arbejde med jeres interne forhold og håndtere og forstå jeres børns reaktion på en skilsmisse.

Formålet med det digitale forsøg (SES)er at understøtte refleksionsperioden. Forløbet handler om at forstå jeres børns reaktioner og at støtte børnene bedst muligt under og efter skilsmissen. Herudover indeholder SES information, viden og praktiske værktøjer til støtte for jer som forældre i jeres videre arbejde med forældrerelationen. SES kan gennemføres, når refleksionsperioden er begyndt og i de forløbne tre måneder. Det er et krav, at I begge gennemfører det digitale forløb.

Du og din ægtefælle skal inden for én måned efter udløbet af refleksionsperioden bekræfte ønsket om direkte skilsmisse, og du og din ægtefælle skal forinden have gennemført det digitale forløb SES. Således skal bekræftelsen på skilsmissen indgives til Familieretshuset, inden udløbet af i alt fire måneder fra refleksionsperiodens begyndelse. Hvis ikke betingelserne for bekræftelsen opfyldes, bortfalder skilsmisseansøgningen automatisk, og du og din ægtefælle skal så begynde helt forfra i processen.

Jeg håber, at ovenstående var svar på dit spørgsmål.

Med venlig hilsen

Monica Kromann

Advokat (H)

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tabet af tillid

Det er ikke bare ærgerligt, at døren fra nu af er låst af om aftenen på Ringe Bibliotek. Det er også urimeligt for flertallet af brugere. Alligevel er det en naturlig konsekvens, efter at stedet gennem nogen tid har været udsat for hærværk i et omfang, der er uden for det, der betegnes som god opførsel. God opførsel er ellers, hvad man burde kunne forvente, når kommunen tilbyder borgerne at komme gratis i kontakt med computerudstyr og bøger til udlån efter normal lukketid. En ekstra service, som det ikke er rimeligt, at flertallet skal udelukkes fra, fordi et mindretal vælger at misbruge den tillid, kommunen har lagt til grund for ordningen. At tillid bliver misbrugt rækker imidlertid ud over bibliotekets vægge. Tillid er nemlig den lim, der får samfundet til at hænge sammen. Tillid står mellem linjerne. Det er det selvfølgelige i, at man passer på hinanden og på ting - uanset om det er éns egne ting eller nogle, man får stillet til rådighed som f.eks. et møbleret bibliotek. Det er svært at se nogen have noget imod idéen om det aftenåbne bibliotek. På alle måder må det være attraktivt for borgere i Ringe at kunne bruge biblioteket, når det passer dem bedst - uanset om de tilhører dem, der gerne vil vide mere, eller dem der keder sig og savner et sted at være. Da biblioteket er ubemandet, koster det intet at drive ud over tilliden til brugernes gode opførsel. Når biblioteket i Ringe fremover er aflåst om aftenen, er det derfor ikke bare ærgerligt og urimeligt. Det er også trist, for det er et symbol på afviklingen af en åbenhed, som vores samfund i årevis har brystet sig af, og som adskiller sig fra andre samfund, der ikke tør nøjes med at bygge på tillid men er nødt til at gøre sig afhængig af dens modsætning - kontrollen. Kontrol koster. Det værste ved den er dog, at lige så let, den er at indføre, lige så lang tid tager det at genopbygge den tillid, der er gået tabt.

Odense

Letbanens etape to: Venstre vil lade vælgerne tale inden beslutning

Annonce