Annonce
Livsstil

Advokaten: Må jeg flytte til Frankrig med min datter?

Illustration: Julie Gry Sveistrup

? Kære Monica - jeg har en datter på fire år, som jeg har fuld forældremyndighed over. Ved en samværsaftale er det aftalt, at hendes far har samvær med hende hver anden weekend. Jeg planlægger dog at flytte til Frankrig for at bo.

Har jeg ret til at tage vores datter med?

Og hvad med samværet mellem min datter og hendes far, skal det fortsat opretholdes?

Herudover vil jeg gerne spørge, om børnepengene følger med, både dem fra staten, og dem, som jeg modtager fra min datters far.

Med venlig hilsen Tine

Annonce

! Kære Tine - tak for dit spørgsmål til min juridiske brevkasse, som jeg vil besvare i det følgende.

Idet det alene er dig, som har forældremyndigheden over jeres datter, medfører dette, at du har eneretten til at træffe væsentlige beslutninger, som vedrører din datter. Dette er for eksempel beslutninger om, hvad din datter skal hedde, hvor din datter skal gå i skole og således også beslutninger vedrørende din datters bopæl. Det betyder, at du derfor, uden din datters faders samtykke, kan flytte med hende til Frankrig.

Der gælder dog en varslingspligt, og du skal underrette faderen om din beslutning seks uger forinden, I flytter til Frankrig. Du kan risikere, at faderen herefter påbegynder en sag ved Familieretshuset med påstand om at få overført forældremyndigheden over jeres datter til sig eller alternativt at få del i forældremyndigheden.

I den forbindelse kan Familieretshuset træffe afgørelse om, at faderen skal have tilkendt midlertidig fælles forældremyndighed. I så fald dette sker, må du ikke flytte til Frankrig med din datter, før sagen er afgjort ved Familieretten.

Såfremt du fortsat har eneforældremyndigheden over jeres datter, og I flytter til Frankrig, skal du og din datters fader naturligvis aftale en ny samværsordning. Hvis ikke I kan blive enige herom, kan din datters fader få hjælp fra Børne- og Socialministeriet til at søge om at få fastsat samvær med jeres datter. Dette internationale samvær skal afgøres efter reglerne i det land, hvor jeres datter bor, dvs. efter fransk ret.

Vedrørende dit spørgsmål om betaling af børnepenge, der omhandler den ydelse, som du får udbetalt af staten, så bortfalder din ret hertil ved en flytning til Frankrig, idet der som en betingelse for udbetalingen gælder et krav om, at barnet skal være bosiddende i Danmark. Derimod skal din datters fader fortsat betale børnebidrag til dig, uagtet at du flytter til Frankrig med jeres datter.

Jeg håber, at ovenstående besvarede dit spørgsmål. Det er muligt at læse flere brevkasseindlæg på min hjemmeside: www.advokatkromann.dk/brevkasse, hvor jeg har skrevet flere indlæg om forældremyndighed og samvær.

Med venlig hilsen

Monica Kromann, advokat (H)

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Tal højt om psykisk sygdom

Der bliver malet sådan et billede af os psykisk syge som nogle vildt farlige kriminelle, der går og stikker folk ned. Men langt størstedelen af os har bare nogle andre udfordringer end andre, og det går værst ud over os selv", sagde 41-årige Michael Hansen til avisen tidligere på ugen. Deri har Michael Hansen ret: Psykisk sygdom er først og fremmest en belastning for den syge, ikke for omgivelserne. Alligevel bliver mennesker med psykiske sygdomme ofte betragtet med mistænksomhed eller direkte frygt af andre mennesker. For de fleste af os har lettere ved at forholde os til et brækket ben end et brækket sind. Sådan behøver det imidlertid ikke være. Hvis vi hver især lærer mere om psykiske sygdomme, kan vi få lagt noget af den unødvendige frygt bag os. Derfor er det godt og nødvendigt, at Michael Hansen og andre som han taler højt om deres sygdom og diagnoser, så vi kan få nuanceret vores syn på psykiatriske sygdomme. Michael Hansen lider af såkaldt paranoid skizofreni, en af de sværeste psykiske lidelser, der findes; en lidelse, som kun ganske få promille af danskerne lider af, og derfor en lidelse som kun ganske få af os kommer til at stifte bekendtskab med i vores liv. Selv om sygdommen er udstyret med et mystisk, endda et nærmest ildevarslende navn, er Michael Hansen imidlertid hverken mere eller mindre farlig for sine omgivelser end dig og mig. Michael Hansen er kort sagt et menneske som os. Og han skal betragtes som sådan; han skal ikke betragtes som potentiel morder. Statistikken er smerteligt tydelig: Langt hovedparten af landets psykisk syge bliver mødt med fordomme, når de taler om deres sygdom. Derfor har fire ud af fem psykisk syge undveget kontakt med andre mennesker, og tre ud af fem har afholdt sig fra at søge uddannelser eller lignende. Det er deprimerende tal. Derfor er der brug for, at Michael Hansen og endnu flere psykisk syge med ham får modet til at tale højt om deres sygdom og til at forklare, hvad den går ud på. Samtidig er der brug for, at vi, der ikke har en psykiatrisk diagnose, har modet til at lytte og forstå. Så tal højt. Det hjælper.

Annonce