Annonce
Nyborg

65 millioner til undersøgelser: Giftgrund i Nyborg i søgelyset igen

Nyborg Lynfrost. Foto: Michael Bager
Nyborg mest omtalte forurenede grund er blandt 1228 giftgrunde, som kan true vandmiljøet. Miljøministeren klar med 65 millioner kroner til flere undersøgelser.
Annonce

Nyborg: Knap 14 dage efter et snævert flertals ja til butiksbyggeri ved Storebæltsvej, er Nyborgs mest omtalte giftgrund nu i søgelyset igen.

Grunden er bedst kendt som Lynfrostgrunden.

Og den er blandt 1228 forurenede grunde, regeringen og Danske Regioner nu vil "være klogere på", som det hedder i en pressemeddelelse fra Miljøministeriet.

- Vi har desværre mange tusinde jordforureninger spredt ud i hele Danmark. Det er vigtigt, at vi med denne aftale får et overblik over de reelle forureningstrusler fra jordfoureningerne i vores vandmiljø, fastslår miljøminister Lea Wermelin (S).

De 1228 grunde blev sidste år udpeget som "jordforureninger, der udgør en potentiel risiko for målsat overfladevand og internationale naturbeskyttelsesområder".

Det skete, efter at Danske Regioners Videncenter for Miljø og Ressourcer havde foretaget en såkaldt risikoscreening af samtlige de 36.000 jordforureninger i Danmark, myndighederne kender til i dag.

Screeningen viste, at der alene i Nyborg Kommune er syv grunde, der kan være en potentiel trussel mod havmiljøet.

Og Lynfrostgrunden er altså en af dem.

Annonce

Liste med akut fare

Miljøministeren har givet tilsagn om 65 millioner kroner til en nærmere undersøgelse af de 1228 grunde.

Undersøgelserne skal vise, hvilke af de mange grunde, der udgør en trussel mod vandmiljøet, og den skal resultere i en endelig liste med "50-100 jordforureninger", hvor faren er akut.

Noget tilsagn om, at der så også bliver ryddet op på grundene på den endelige liste, omfatter aftalen mellem regeringen og Danske Regioner dog ikke.

- Men det giver os grundlag for at kunne prioritere den fremadrettede indsats, så vi får mest miljø for pengene, påpeger Lea Wermelin.

Annonce

Gammel tjæregrund

Lynfrosten i Nyborg blev sidste år ellers pillet af Region Syddanmarks liste med giftgrunde, der skal gøres noget ved.

Den omfattende jordforurening på den gamle tjæregrund truer ifølge regionen ikke drikkevandsinteresser i området, ligesom den heller ikke på nogen anden måde vurderes at være til fare for menneskers liv og helbred.

Samtidig med vedtagelsen forleden af lokalplanen for et omfattende butiksbyggeri ved Storebæltsvej, gav Nyborgs lokale politikere imidlertid hinanden håndslag på fortsat at presse på for at få renset op på Lynfrosten.

Og nu har byrådet i første omgang bedt miljøministeren om et møde.

For, som det hedder i henvendelsen til Lea Wermelin, har Nyborg Byråd "et ønske om, at regeringen afsætter flere penge til oprensning således, at regionerne kan prioritere flere indsatser i fremtiden".

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Særbehandling – ikke lighed

Odense

Borgerservice: Lejere blev advaret om manglende godkendelse af lejemål på tidligere kro

Annonce