Annonce
Assens

54.000 kubikmeter jord bliver til bakker i landskabet

Beboerne på blandt andet Parkvej og Bøgevej får et kuperet sølandskab næsten i deres baghaver. Samtidig slipper de for problemer med regnvand, som søerne gerne skal løse. Foto: Michael Bager
Fra juni til oktober graver entreprenør Henning Have A/S 54.000 kubikmeter jord væk for at skabe tre nye regnvandsbassiner øst for Tommerup Stationsby. Jorden genbruges i området i stedet for at blive kørt væk.
Annonce

Går du en tur langs den nedlagte jernbane langs Tommerup Stationsby kan du både se og høre, at der er forandringer på vej.

Store GPS-styrede bulldozere og gravemaskiner flytter fra juni til oktober rundt på 54.000 kubikmeter jord på et syv hektar stort område øst for byen. I sidste uge tog entreprenør Henning Have A/S hul på etableringen af tre regnvandssøer, som dels skal løse problemer med regnvand i store dele af Tommerup Stationsby og dels skabe et rekreativt område for området beboerne med hjælp fra Tommeruppernes Lokalråd.

Syv hektar og 54.000 kubikmeter kan lyde af meget for en almindelig grundejer. Men for mandskabet fra Henning Have A/S er det et projekt, der er til at overskue.

Firmaet flytter ofte rundt på flere hundrede tusinde kubikmeter jord i sine entrepriser, fortæller Jens Vangsgaard, som er entreprisechef på Regnvandssøerne ved Tallerup, som Assens Forsyning har døbt projektet.

De mange kubikmeter jord skal genbruges i området og blive til bakker, som blandt andet skal skærme for jernbanen og det varmepumpeanlæg, Tommerup St. Fjernvarme vil etablere øst for søerne.

Udfordringen består i det kuperede højfynske terræn, som efter oktober, når gravearbejdet er afsluttet, vil være endnu mere kuperet. Det må helst ikke blive for poleret.

- Det skal se naturligt ud og passe ind i området, siger Jens Vangsgaard.

Annonce

En del af kloaksystemet

Det vigtigste formål med Regnvandssøerne ved Tallerup er at rense og forsinke regnvand fra store dele af byen, inden det ledes ud i Brende Å. De nye søer skal gøre Tommerup St. mere robust over for stigende mængder regnvand og oversvømmelser, oplyser Assens Forsyning.

Entreprisechef Jens Vangsgaard og landmåler Hans Andersen er en del af holdet fra Henning Have A/S, der arbejder på at etablere tre nye regnvandssøer øst for Tommerup Stationsby. Foto: Michael Bager

- Dybest set er det et teknisk område, en del af kloaksystemet, siger Gerdt Hylbæk Nielsen, som er kommunikationsmedarbejder i Assens Forsyning.

Selvom beboerne tæt på området, hvor der graves hen over sommeren, ikke kan undgå at bemærke maskinstøjen, slipper de alligevel for en del gener. Fordi der ikke skal køres noget jord væk fra området, kommer der ikke til at være megen tung trafik til og fra området.


Dybest set er det et teknisk område, en del af kloaksystemet.

Gerdt Hylbæk Nielsen, kommunikationsmedarbejder i Assens Forsyning


Til gengæld vil der være kloakarbejde i Tommerup Stationsby det næste års tid. Beboere, som bliver direkte berørt af arbejdet, bliver kontaktet direkte. På Assens Forsynings hjemmeside kan du også blive opdateret om, hvor der vil være vejarbejde i byen.

Regnvandssøerne ved Tallerup

Regnvandssøerne ved Tallerup anlægges af det kommunalt ejede selskab Assens Forsyning i 2020-21. Entreprisen, som foretages af firmaet Henning Have A/S, har et budget på 13,5 mio. kroner. 

Desuden har Assens Forsyning købt syv hektar landbrugsjord af Tallerupgaard for 1,7 mio. kroner, som regnvandssøerne skal etableres på.

54.000 kubikmeter jord bliver udgravet og genanvendt til at skabe et bakket landskab på de syv hektar. Der skal ikke køres noget jord væk fra arealet. Det sparer ifølge Rambøll, som er Assens Forsynings rådgiver på projektet, miljøet for udledning af 118 ton C02, svarende til ca. 750.000 kilometer kørt i bil.

Assens Forsyning samarbejder med Tommeruppernes Lokalråd, som arbejder på at skaffe penge fra fonde til at beplante og indrette et rekreativt område ved søerne.

Det er planen, at der skal skabes så rig en biodiversitet som muligt i området, og der er ifølge Assens Forsyning planer om, at området skal afgræsses af får og geder.

De eksisterende kloakledninger i området skal foreløbig bevares, men når gravearbejdet er færdigt, skal de gamle ledninger enten fjernes eller fyldes med beton. Foto: Michael Bager
Assens Forsyning har købt syv hektar jord af Tallerupgaard, som ses i baggrunden. Foto: Michael Bager
Som led i et klimatilpasningsprojekt i Tommerup Stationsby graves der for tiden tre regnvandssøer. Foto: Michael Bager
Som led i et klimatilpasningsprojekt i Tommerup Stationsby graves der for tiden tre regnvandssøer. Foto: Michael Bager
Som led i et klimatilpasningsprojekt i Tommerup Stationsby graves der for tiden tre regnvandssøer. Foto: Michael Bager
Som led i et klimatilpasningsprojekt i Tommerup Stationsby graves der for tiden tre regnvandssøer. Foto: Michael Bager
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Debat

Hvorfor skulle jeg overhovedet stemme?

Annonce