Annonce
Middelfart

135 lærere til byrådet: - I ved godt, at der er noget galt

Mads Alnor er formand for Vends Herreds Lærerkreds. Foto: Maria Frellesen Pedersen

Lærerfyringerne på skolerne i Middelfart Kommune skaber fortsat uro. 135 lærere har været samlet til fagligt møde og sender efterfølgende et åbent brev til Middelfart Byråd.

Kære byråd

År efter år bliver vores betingelser for at indfri jeres og borgernes forventninger og krav til skolen forringet.

Den 1. august 2014 slog I dørene op til en skole, der skulle være radikalt forandret. En anderledes og mere spændende folkeskole, der skulle tage hånd om skolens mest presserende udfordringer: løft af de fagligt svage, udfordring af de fagligt stærke, bedre trivsel, bevægelse, praktisk gerning og mindre røv til bænk og ikke mindst den konstante sivning til privatskoler.

Greb I bolden? Udnyttede I chancen, eller var I mere forhippede på at score det provenu, der fristede med lov 409 og lærernes nye arbejdstidsregler?

I ved godt, at der er noget galt. I ved godt, at skolernes tildelingsmodel er en fordelingsnøgle, der er økonomisk og ikke pædagogisk funderet. Fra 2014 og frem til 2017 faldt elevtallet med knap syv procent. I samme periode faldt antallet af lærere med 16 procent.

At kalde det faldende børnetal for en udfordring er at sløre virkeligheden.

Middelfart Kommune tager det faldende børnetal og laver mere end dobbelt op på besparelsen.

I ved godt, at der år efter år siver flere og flere elever til privatskolerne. I har ellers forsøgt, i hvert fald ad fortællingens vej, at give skolen et nyt image. Den åbne skole, den innovative skole, den internationale skole og den lektiefrie - senere lektieintegrerede - skole.

Hvorfor får disse tiltag ikke strømmen til privatskoler til at vende?

Skyldes det, at basale forhold i skolen, som at den enkelte klasse er sikret én lærer i hver time, nu ikke længere er en selvfølge?

Hver dag går lærerne på arbejde for at gøre deres ypperste. Derfor klarer eleverne i Middelfart sig også fornuftigt, som de seneste to kvalitetsrapporter også viser. Men lærerne vil opnå mere med eleverne end blot at ruste dem til test og prøver. Det bliver bare mere og mere vanskeligt i den ressourceknappe skole.

Burde Middelfart ikke satse højere end blot at præstere middelgode data - befolknings-sammensætningen taget i betragtning?

Hvert eneste år filer I lidt af glæden ved at være lærer, og kun tre måneder inde i skoleåret 2018/19 tog I en ordentlig luns.

Med budget 2019 begravede I 5/12- princippet, der ellers har været grundlæggende for at drive skole i mange år. Det har altid været god latin, at et nyt budget det første år kun kunne have virkning med 5/12, fordi månederne januar - juli godt nok ligger i det nye budgetår, men er en del af det allerede planlagte skoleår.

Sådan mener I åbenbart ikke, det skal være længere, når I sætter ind med den første prikkerunde tre måneder inde i et nyt skoleår, så skoler er nødt til at nedlægge lærerstillinger og afskedige lærere.

Da vi den 5. november i Melfarposten kunne læse om kommunens investeringsplan for folkeskolen, følte vi mere end nogensinde, at I taler hen over hovedet på os. I smukke vendinger beskriver I, hvordan skolevæsenet nu åbenbart foretager en kovending og med en solid investering vil sikre, at flere børn kan skifte fra et specialtilbud til den almene skole.

Hvordan kan I skrive sådan noget, når I samtidigt nedlægger stillinger velvidende, at de foranstaltninger der ude på skolerne skal sikre inklusionen, er det første der ryger?

I vores daglige arbejde er værdier som tillid, ordentlighed, ærlighed og troværdighed tungtvejende. Vi kunne aldrig slippe af sted med at gøre det stik modsatte af det, vi skriver, i vores relationer til elever og forældre.

Vi kan ikke længere få øje på de gode værdier i den måde, I kommunikerer til os på. Det er ikke ordentligt, at I bilder borgerne ind, at I vil investere i skolen og inklusionen, når der ikke følger handling og ressourcer med.

I første omgang vil lærere og skoleledere i borgernes optik stå som dem, der ikke magter opgaven, når kommunen påstår, at midlerne er afsat.

Når I ikke skaber balance mellem visioner og ressourcer, mister lærerne tilliden til Middelfart Skolevæsen og glæden ved at gå på arbejde. Der er et stort gennemtræk i både lærer- og lederstillinger på skolerne i disse år. I det moderne managementsprog kan det glorificeres som værende tegn på dynamik, fornyelse, innovation og bevægelse.

I virkelighedens verden handler det om, at lærerne på skolerne i Middelfart er præget af usikkerhed, frustration, afmagt, tillidsbrud og manglende muligheder for at kunne løse opgaven.

Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
OB

Da Alphonse Tchami kørte over hajtænderne

Leder For abonnenter

Utroværdig optræden af to Venstre-folk

Hvis man vil være en troværdig politiker, skal man gøre mere end at udstede nogle hastige løfter for at tækkes pressen og vælgerne. Man skal også sikre sig, at de løfter, man udsteder, bliver omsat til faktisk, praktisk virkelighed. Derfor er der grundlag for at se endog ganske kritisk på to Venstre-politikere, Bo Libergren og Herdis Hanghøi, og deres optræden i en konkret sag fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Sagen, som er blevet beskrevet i avisen flere gange, senest i mandagsavisen, handler om en ung kvinde, der lider af muskelsvind. Kvinden havde allerede for et halvt år siden et hjælpemiddel, et såkaldt vippeleje, der var så nedslidt, at det kun var delvist funktionsdygtigt, hvilket i længden kan blive invaliderende for kvinden. Imidlertid var kommunen og regionen endt i en strid om, hvem der skulle betale de cirka 30.000 kroner, som et nyt vippeleje koster - selvom loven fastslår, at kvinden burde have haft sit hjælpemiddel uden yderligere diskussion. Det var en pinlig sag for både Faaborg-Midtfyn Kommune og for Region Syddanmark, og derfor lovede både Bo Libergren og Herdis Hanghøi, at de ville sørge for, at den 21-årige Mai-Britt Knudsen fik et nyt vippeleje, så hun også fremover kan træne sine muskler og dermed stå på sine egne ben. Det er imidlertid ikke sket. Og derfor fremstår begge Venstre-folks løfter som utroværdige. Det var godt, at de to Venstre-folk i sin tid var så hurtige til at kræve handling, for det viser, at de to engagerer sig oprigtigt i borgernes problemer. Det er til gengæld virkelig skidt, at Mai-Britt Knudsen ikke har fået sit hjælpemiddel nu, hvor der er gået et halvt år. I Danmark har vi gennemgående dygtige og sanddru politikere, som er langt mere ordholdende, end man kan få indtryk af, når man følger den offentlige debat, ikke mindst debatten på de sociale medier. Derfor vil det være klogt, at Libergren og Hanghøi får løst sagen. Altså: Løst den rigtigt. Og ikke blot løst den ved at afgive endnu et løfte. Alt andet vil være utroværdigt.

Annonce