Annonce
Læserbrev

Ørbæk og hovedvejen et dårligt match

Læserdebat: Ørbæk by gennemskæres af Hovedvej 8, Fåborg – Nyborg, og det er et rigtig dårligt match.

Ørbæk Lokalråd har i mange omgange forsøgt at få Vejdirektoratet med på idéer, som kunne gøre ruten igennem Ørbæk mere trafiksikker. Der er holdt møder med både Nyborg Kommune og Vejdirektoratet, uden at det har ført til store ændringer.

Et svagt punkt er overgangen ved Almas Hus og Hulvejen. Vi får mange henvendelser om utryghed ved at passere her.

Til trods for, at det er en trafikeret overgang med adgang til skole, idræt, bibliotek, læge m.m., er det ikke muligt at få lavet en fodgængerovergang eller anden tydelige markering af passagen. Senest har man dog set positivt på at optimere belysningen kraftigt.

En optimal løsning vil være et fodgængerfelt eller en rundkørsel, som er meget udgiftstung.

Ved indkørsel i byen fra Gislev og Nyborg oplever man, at bilerne kører stærkt. Der ønskes hævet og eller farvet flade i krydsene ved Svendborgvej i vest og Ringvejen i øst for at tage farten mere af.

Ved rundkørslen ved Shell kører bilerne stærkt igennem fra Hovedgaden og ud ad Nyborgvej. Her er man positive på at se, om Nyborgvej fra rundkørslen og frem til første helle kan forskydes.

Der er i tidens løb forsvundet flere træer langs vejen. Dem vil man nu kigge på at få plantet igen, da de er med til at give indtryk af snæverhed, som er med til at sænke farten.

Udfordringen ved at have en hovedvej igennem byen er, at man blive holdt op imod alle andre byer med hovedveje.

Pengene skal bruges, hvor de gør mest gavn. Der er foretaget hastighedsundersøgelser i Ørbæk, og den viser, at folk generelt kører pænt. Der sker heldigvis heller ikke ret mange ulykker i forhold til andre byer med hovedveje, så derfor kan ønsker i Ørbæk have lange udsigter.

Nogle vil sige, at der åbenbart skal lig på bordet før der sker noget, og der er noget om snakken.

Ørbæk Lokalråd/Ørbæk Borgerforening vil følge udviklingen og holde kontakt til både Nyborg Kommune og Vejdirektorat.

Landevejen mellem Nyborg og Bøjden skærer midt gennem Ørbæk. Det giver mange farlige farlige situationer, skriver Kenneth Taanquist fra Ørbæk Lokalråd/Ørbæk Borgerforening. Kenneth Taanquist har desuden arbejdet som politimand på Fyn gennem mange år. Arkivfoto.
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Annonce
Forsiden netop nu
Annonce