Annonce
Assens

Økonomiudvalg: Hypotetiske besparelser skal findes

Søren Steen Andersen, borgmester og formand for Økonomiudvalget, er ikke enig med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, når det kommer til atbejdet med råderumskataloger, hvor de to partier vil finde en løsning, hvor de to store velfærdsområder kan skånes mest muligt. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti indstillede til Økonomiudvalget, at drøftelserne om råderumskataloger skal tages op i byrådssalen. Et flertal i udvalget fastholder dog beslutningen om, at fagudvalgene skal finde hypotetiske besparelser. Diskussionen skal nu tages op i byrådet, da de to forslagspartier har standset sagen.

Assens: Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet havde gerne set, at Økonomiudvalget ville sende en sag om råderumskatalogerne, de hypotetiske besparelser til det kommende budgetarbejde, videre til byrådet.

De to partier ønskede nemlig, at et samlet byråd diskuterede, om der kunne findes et muligt økonomisk potentiale, der kan være til rådighed til de kommende budgetforhandlinger, på en måde, så de to store velfærdsområder ville blive skånet mest muligt.

Men ved mandagens møde fastholdte Økonomiudvalget med et flertal bestående af seks medlemmer (Venstre, SF og Radiale Venstre), at alle fagudvalg fortsat beskriver råderumskataloger, altså hypotetiske besparelser, som Økonomiudvalget besluttede på et tidligere møde.

Borgmester og formand for Økonomiudvalget, Søren Steen Andersen (V), forklarer:

- Vi har gjort det i Økonomiudvalget, som vi skal, og det er at tilrettelægge vores økonomi. Det har vi truffet en beslutning om, at det er sådan her, det skal gøres. Og det kan jeg som formand ikke ignorere.

- Byrådet består af fagudvalgene, og det er i udvalgene, der ligger et ansvar for at overholde budgetterne. Medlemmerne i udvalgene er klogest på det område, og de er tættest på de diskussioner, der er. Det er jo udvalgenes opgave hele året rundt at arbejde med budgettet - det arbejde foregår ikke kun i august og september, siger han.

Derudover mener Søren Steen Andersen (V), at råderumskatalogerne er et vigtigt redskab til det kommende budgetarbejde.

- Sidste år valgte vi ikke at lave et råderumskatalog, og det viste sig, at vi godt kunne have brugt et.

- Vi har lært af sidste år, og hvis det samme skulle ske for budgettet igen, så har vi et katalog klar. Men det betyder jo ikke, at besparelserne skal eksekveres, siger han.

Annonce

Holder fast

Flertallets afslag på Socialdemokratiet og Dansk Folkepartis henvendelse har fået de to partier til at bringe sagen til standsning, og sender sagen videre til byrådet.

Byrådet skal altså ved næste møde tage stilling til, om byrådet skal samles og drøfte, om der kan findes et økonomisk potentiale til det kommende budgetarbejde på en måde, så de store velfærdsområder bliver skånet mest muligt.

Søren Steen Andersen vil ikke sige, om han mener, at det kan have en effekt, at byrådet nu skal tage stilling til sagen.

- Jeg kan ikke foregribe begivenhederne, men jeg vil holde fast i det, som vi har besluttet. For vi har ikke besluttet det for sjov.

Åben proces

Jens Henrik Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti ville gerne have, at Økonomiudvalget ville sende diskussion i byrådet, fordi han blandt andet mener, at medarbejderne ikke er blevet nok involveret i processen omkring råderum og besparelser.

Det er Søren Steen Andersen ikke enig i.

- Jeg mener, at det har været en åben proces, hvor vi har en rigtig god dialog med vores MED-udvalg, og man skal samtidig gøre sig klart, at det ansvar, der er for at træffe den rigtige beslutning, ligger hos politikerne.

- Vi skal passe på med at komme ud i, at medarbejdergrupper kan blive stillet i en forlegen situation og blive spillet ud mod hinanden, siger han.

Økonomiudvalget understreger i deres beslutning, at de altså fastholder den tidligere beskrevne budgetproces med, at alle fagudvalg beskriver råderumskataloger. Men udvalget tilkendegiver samtidig at være åbne over for eventuelle konkrete forslag, der ikke er blevet beskrevet tidligere.

Annonce
Forsiden netop nu
Leder For abonnenter

Ole Maare-sagen: Skandaløs optræden af advokat

Fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat blev ikke stiftet for at yde bistand til advokatfirmaer, der er på randen af konkurs. Tværtimod: Fonden blev grundlagt for at støtte forskning, blinde, handicappede og kronisk syge. Derfor er det skandaløst, at fondens midler ikke er blevet anvendt til de nævnte formål, men i stedet i overvejende grad er blevet anvendt til at betale regninger til det nu krakkede advokatfirma Maare Advokatanpartsselskab, som den kendte advokat Ole Maare stod bag. Der er tillige stærkt kritisabelt, at der er foretaget et antal ulovlige dispositioner i fonden, sådan som fondens revisor har påpeget, og sådan som avisen har beskrevet det de seneste dage. Disse forhold er nu - helt berettiget - ved at blive undersøgt af Erhvervsstyrelsen. Det er i skrivende stund uklart, hvornår Erhvervsstyrelsens juridiske gennemgang af sagen er afsluttet, men man kan allerede nu med sindsro konstatere, at Maare Advokatanpartsselskab har optrådt amoralsk i sagen. For en fondsformand skal ikke bruge en fonds pengetank som malkeko, og en fondsformand bør ikke både bestyre en fond og samtidig modtage store millionbeløb for at administrere fonden, sådan som Ole Maare har gjort i den konkrete sag. Det er imidlertid en realitet, at Ole Maare i sin egenskab af advokat med den ene hånd har udskrevet dyre advokatregninger til fonden og i sin egenskab af fondsformand med den anden hånd godkendt de samme regninger i fondsbestyrelsen - i øvrigt sammen med en af sine egne ansatte, som var blevet indsat i fondens bestyrelse. Det er helt utilstedeligt. Og skandaløst. Og forbløffende skamløst. Ole Maare har igennem et langt advokatliv været i berøring med masser af mennesker i Odense og omegn. Nu har han med denne sag helt egenhændigt sværtet sit eget navn til. Derfor er sagen skidt for Ole Maare, for fonden Kirsten og Volmer Rask Nielsens Legat - og ikke mindst for alle de mennesker, som fondens millioner kunne være kommet til gavn.

Annonce